Artupunktura ‘Reli po galerijama’ - ŠIRA

U četvrtak i petak, 16. i 17. 9. 2021. od 17 do 22 h, u sklopu manifestacije “Reli po galerijama” u galeriji Šira održat će se prezentacija diplomskog rada studentice ALU Stele Mikulin pod nazivom “Arhiv odsutnog”.