Drava Art Biennale 2021.

Peto izdanje Drava Art Biennala (DAB 21)  otvara se u petak, 17. rujna 2021., u Galeriji Koprivnica, i traje do 24. listopada.

U DAB-u ’21. sudjeluju: Bob Bicknell-Knight, Tamara Bilankov, Klara Burić, Dražen Tetec, Marita Burić Teskera, Tanja Dabo, Tomislav Hršak, Dubravko Kuhta, Ivana Kutuzović, Letricija Linardić, Antonia Magdić, Kristina Marić, Lucija Marin, Nina Martinuš, Lidija Matulin, Minja Mitrović, Lucija Petrović, Mihaela Podboj, Petar Popijač, Helena Schultheis Edgeler, Gordana Špoljar Andrašić, Andrej Tomić, Ana Vivoda, Leo Vukelić.

Autori kroz 26 radova interpretiraju vlastite (p)oglede o vodi u mediju slike, fotografije, skulpturalne, site-specific i interaktivne instalacije, videa, grafike, videa, (dokumentarno) eksperimentalnog filma, performansa, kratke priče u slikama i intimističke knjige umjetnika. Raznolikost medija doprinosi heterogenosti izričaja i tematskih cjelina koje uključuju osobne introspekcije projicirane na kolektivnu sliku; problematiziranje fenomena prolaznosti i efemernosti, od konkretnih stremljenja ka promjeni perspektive i (ekološke) osviještenosti do ukazivanja na potrebu i neizbježnost metafizičke metamorfoze čovjeka i okoliša.

Više vidjeti na: https://www.culturenet.hr/hr/drava-art-biennale-2021/170279