Sastanak sa studentima 1. godine studija

Raspored uvodnih sastanka sa studentima 1. godine preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija

Obavještavamo studente koji su upisali 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija da će se uvodni sastanci sa članovima odsjeka održati prema slijedećem rasporedu:

SLIKARSTVO: ponedjeljak, 4. listopada 2021. u 9:00 h, u kabinetu slikarskog odsjeka, Ilica 85

GRAFIKA: ponedjeljak, 4. listopada 2021. u 9:30 u klasi 1. godine grafike, Ilica 85

KIPARSTVO: ponedjeljak, 4. listopada 2021. u 10:00 h, u klasi br. 5, Ilica 85

ANIMIRANI FILM I NOVI MEDIJI: ponedjeljak, 4. listopada 2021. u 10:30, u maloj predavaonici, Ilica 85

LIKOVNA KULTURA: ponedjeljak, 4. listopada 2021. u 9:30 h u akt sali, Jabukovac 10

KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE UMJETNINA: ponedjeljak, 4. listopada 2021. u 11:00 h, u velikom ateljeu, Zamenhofova 14

OBAVIJEST O SASTANKU (Link na PDF)