Popis pristupnika za 2. dio razredb. postupka za ak. god. 2021./22.

POPISI PRISTUPNIKA za DRUGI DIO RAZREDBENOG POSTUPKA za DIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE

AFNM – smjer ANIMIRANI FILM (Link na PDF)

AFNM – smjer NOVI MEDIJI (Link na PDF)

LIKOVNA KULTURA (Link na PDF)