Rezultati razredbenog postupka za upis u I. g. diplomskih studija

Rezultati razredebenog postupka za upis u I. god. diplomskih studija za akad. god. 2021./2022. po odsjecima: 

SLIKARSTVO (Link na PDF)

GRAFIKA (Link na PDF)

KIPARSTVO (Link na PDF)

LIKOVNA KULTURA (Link na PDF)

OZAFIN – ANIMIRANI FILM (Link na PDF)

OZAFIN – NOVI MEDIJI (Link na PDF)

Rezultati objavljeni 30. rujna 2021. u 16:00h.