Raspored provjere posebnih znanja vještina i sposobnosti

Raspored provjere posebnih znanja vještina i sposobnosti za UPIS u I. godinu PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA u ljetnom ispitnom roku održat će se prema sljedećim rasporedima po odsjecima:

SLIKARSTVO (Link na PDF)

GRAFIKA (Link na PDF)

KIPARSTVO (Link na PDF)

LIKOVNA KLULTURA (Link na PDF)

AFNM (Link na PDF)

OKIRU (Link na PDF)