Popis pristupnika za 3. dio provjere OKIRU

Popis pristupnika za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE UMJETNINA za TREĆI DIO provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti.

POPIS – smjer SLIKARSTVO (Link na PDF)

POPIS – smjer KIPARSTVO (Link na PDF)