Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Promjena Pravilnika o ustroju radnih mjesta i sistematizaciji poslova

Dana 8. srpnja 2022. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja s javnošću o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o ustroju radnih mjesta i sistematizaciji poslova.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst do 8. kolovoza 2022.godine na e-mail adresu: alu@alu.unizg.hr.

PRAVILNIK – promjena (Link na PDF)