Obavijesti studentima ALU 

TZK Dežmanov prolaz - Cmrok (šetnja u subotu, 14. 4. 2018. u 10.45h)

Link na PDF dokument


TZK Mihaljevac - Sljeme (subota, 7. IV. 2018. u 10:50h)

Link na PDF dokument


TZK Dežmanov prolaz - šetnja na Cmrok (subota, 17. III. 2018. u 11h)

Link na PDF dokument


Obavijest o početku nastave iz predmeta Uvod u psihologiju umjetnosti/N-izb.

Link na PDF dokument


TZK Savski most - Jarun (subota, 3. III. 2018. u 11:15 h)

Link na PDF dokument


Obavijest studentima prvostupnicima - vodič za završetak preddipl. sveuč. studija ak. god. 2017./2018.

Link na PDF dokument


Obavijest o zims. ispitnim rokovima iz izbor. predmeta Slikanje 1/S-izb

Link na PDF dokument


Obavijest o podjeli potpisa za predmete Crtanje akta 3 i 4

Link na PDF dokument


Nastava iz izbornog predmeta Oblikovanje vizualnih komunikacija

Link na PDF dokument


Nastava iz izbornog predmeta Manirizmi u umjetnosti

Link na PDF dokument


Nastava iz predmeta GRAFIKA 1, 2 i 3/G - izborni (prof. T. Dabo)

Link na PDF dokument


TZK sastanak za potpise (četvrtak, 25. I. 2018. u 14.30 h)

Link na PDF dokument


SISTEMATSKI PREGLED za studente I. godine ALU - RASPORED

Link na PDF dokument (Ispravljeno 08.12.2017)

SISTEMATSKI PREGLED za studente I. godine ALU - UPUTE

Link na PDF dokument


POZIV za obavljanje poslova pomoći studentima s invaliditetom

Dodatne informacije na e-mail: uredssi@unizg.hr ili na mob. 099 4593 578

Link na PDF dokument


TZK Dežmanov prolaz - Cmrok (šetnja u subotu, 2. XII. 2017. u 11 h)

Link na PDF dokument


TZK - Savski most - Bundek (subota, 25 XI. 2017. u 11.45h)

Link na PDF dokument


Rokovi prijave pristupa izradi diplomskog rada za diplomske i integrirane studije u ak. god. 2017./2018.

Link na PDF dokument


Mozak, um i umjetnost/N-izb. - početak nastave u utorak 21. XI. 2017. u 18.30h

Link na PDF dokument

TZK nastava u Palmotićevoj 22. subotom od 9.30 do 10.30 (od 18. XI. 2017.)

Link na PDF dokument


Početak nastave iz izbornih predmeta Scenografija 1 i 2 / S-izb

Link na PDF dokument


TZK - šetnja Savski most-Jarun (subota, 11. XI. 2017. u 10 sati)

Link na PDF dokument


Projekt za promociju oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba

Link na PDF


TZK šetnja Dežmanov prolaz - Cmrok (subota, 28. X. 2017. u 10h)

Link na PDF


Obavijest o nastavi iz izbornog kolegija 'Umjetnost na raskrižju sa znanošću i tehnologijom' (u pon., 16. X. 2017. u 18h)

Link na PDF


Obavijest o nastavi iz izbornog kolegija STRIP 1/N-izb (u petak, 13. X. 2017. u 17h)

Link na PDF


TZK - tura na Sljeme u subotu 14. 10. 2017. u 10:20 h

Link na PDF


Engleski jezik 1 i 2 - odgoda početka nastave do 18. X. 2017.

Link na PDF dokument


TZK - sastanak studenata 1. i 2. godine (12. X. 2017.)

Link na PDF dokument


Obavijest o upisu studenata u I. god. dipl. sveuč. studija u ak. god. 2017./2018

Link na PDF dokument


Obavijest o početku nastave iz predmeta Grafika 1, 2 i 3 - izborna (prof. Tanja Dabo)

Link na PDF dokument

Obavijest o početku nastave iz predmeta Engleski jezik 1 i 2

Link na PDF dokument

Obavijest o početku nastave iz predmeta Povijest umjetnosti 2

Link na PDF dokument


Obavijest studentima Nastavničkog odsjeka - izvanredni dekanski rok (od 25. do 29. rujna 2017.)

Link na PDF dokument


Obavijest studentima - Natječaj za smještaj u studentski dom (do 21. srpnja 2017.)

Link na PDF dokument


ODLUKA o školarini i ostalim novčanim naknadama za studente ALU (24. travnja 2017.)

Link na PDF dokument


Postupnik donošenja preporuke za prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita + zahtjev za pokretanjem postupka

Link na PDF dokument


Obavijest TZK potpisi

Link na PDF dokument


Obavijest za TZK Jarun

Link na PDF dokument


TZK Dežmanov prolaz - šetnja prema Cmroku (subota, 22. IV. 2017.)

Link na PDF dokument


Obavijest za završetak Preddiplomskog studija

Link na PDF dokument


Obavijest studentima o rokovima prijava pristupa izradi diplomskog rada za ak. god. 2016./2017.

Link na PDF dokument


TZK nastava - u Palmoticevoj 22. SVAKE SUBOTE od 9:30 do 10:30 sati (do kraja ljetnog semestra ak. god. 2016./2017.)

Link na PDF dokument


Poziv studentima na volontiranje u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež

Link na PDF dokument


Obavijest studentima ALU - elektronički identitet AAI@Eduhr

Link na PDF dokument


Objavljena aplikacija za ispis potvrde o statusu studenta

Link na PDF dokument


Informativni troškovi nabave materijala za nastavu.

Grupa I: Papir i karton

Grupa II: Pribor i alat koji se koriste u nastavi

Grupa III: Boje i otapala


Ispitivanje kvalitete života studenata u RH - anketa.

Link na anketu


Obrasci za prijavu diplomskog rada

Link na PDF dokument