Obavijesti studentima ALU 

OBAVIJEST studentima o plaćanju participacije za troškove studija za ak. god. 2018./2019 (potpis ugovora 17. i 18.12.2018.)

Link na PDF dokument


TZK šetnja Dežmanov prolaz - Cmrok u subotu (1. 12. 2018. u 11 sati)

Link na PDF dokument


TZK nastava u Palmotićevoj 22. subotom 9.30 - 10.30 h do kraja ljetnog semestra ak. god. 2018./2019.

Link na PDF dokument


Početni sastanak sa studentima za predmet Mozak, um i umjetnost /N-izb u ponedjeljak 26. 11. 2018. u 19:00 h na Jabukovcu 10.

Link na PDF dokument


Neodržavanje nastave iz predmeta Manirizmi u umjetnosti N-izb u petak 23. 11. 2018. zbog službene spriječenosti prof. Enesa Quiena

Link na PDF dokument


Rokovi prijava pristupa izradi diplomskog rada za diplomske i integrirane studije ak. god. 2018./2019.

Link na PDF dokument


TZK Pješačenje Savski Most - Jarun (subota, 17. 11. 2018. u 12:30 h)

Link na PDF dokument


Kiparstvo - Ljevačke tehnike/K-izb - prvi sastanak i početak nastave (12. 11. 2018. u 12h)

Link na PDF dokument


Tehnike i umjetnost stakla / S-izb - početak nastave

Link na PDF dokument


Uvodno predavanje izbornog predmeta Umjetnost na raskrižju sa znanošću i tehnologijom 1 (17. X. 2018. u 19 h)

Link na PDF dokument


Uvodno predavanje iz izbornog predmeta Strip 1/N-izb - petak 19. X. 2018. u 17 h

Link na PDF dokument


Početak nastave iz izbornog predmeta Uvod u psihologiju umjetnosti/N-izb - 15. X. 2018. u 16:30 h

Link na PDF dokument


Obavijest studentima Male plastike i medaljerstva K-izb - prvi sastanak 18. X. 2018. u 12 h

Link na PDF dokument


Obavijest o početku nastave za studente 1. god. diplomskog studija AFNM - smjer Novi mediji

Link na PDF dokument


POZIV za obavljanje poslova pomoći studentima s invaliditetom

Dodatne informacije na e-mail: uredssi@unizg.hr ili na mob. 099 4593 578

Link na PDF dokument


Projekt za promociju oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba

Link na PDF dokument


ODLUKA o školarini i ostalim novčanim naknadama za studente ALU (24. travnja 2017.)

Link na PDF dokument


Postupnik donošenja preporuke za prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita + zahtjev za pokretanjem postupka

Link na PDF dokument


Poziv studentima na volontiranje u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež

Link na PDF dokument


Obavijest studentima ALU - elektronički identitet AAI@Eduhr

Link na PDF dokument


Objavljena aplikacija za ispis potvrde o statusu studenta

Link na PDF dokument


Informativni troškovi nabave materijala za nastavu.

Grupa I: Papir i karton

Grupa II: Pribor i alat koji se koriste u nastavi

Grupa III: Boje i otapala


Ispitivanje kvalitete života studenata u RH - anketa.

Link na anketu


Obrasci za prijavu diplomskog rada

Link na PDF dokument