Obavijesti studentima ALU 

Obavijest o početku nastave iz TZK 1 i 2 za ak.g. 2019./2020. (sastanak u petak 11. 10. 2019. u 15:15h Ilica 85)

Link na PDF dokument


TZK - pješačka tura Savski most - Jarun (subota, 12. 10. 2019. u 15 h)

Link na PDF dokument


Obavijest o promjeni termina ispita iz predmeta Pedagogija kod prof.dr.sc. V. Bilić (na 18. 9. 2019.)

Link na PDF dokument


Obavijest o prijavi za upis u I. god. diplomskog studija bez položenog ispita (javiti se u referadu 13. 9. 2019. do 13h)

Link na PDF dokument


Obavijest o promjeni termina ispita kod pred. Tajana Vrhovec Škalamera (na 3. rujna 2019.)

Link na PDF dokument


Obavijest o promjeni termina ispita kod doc.dr.sc. Enesa Quiena (na 3. rujna 2019.)

Link na PDF dokument


Obavijest o promjeni termina ispita kod doc.dr.sc. Josipa Zankija (na 2. rujna 2019.)

Link na PDF dokument


Obavijest studentima o izdavanju potvrda (u Referadi ALU do 23. 7. 2019.)

Link na PDF dokument


TZK sastanak za potpise u ponedjeljak (3. VI. 2019. u 16 h)

Link na PDF dokument


TZK pješačenje Savski most - Bundek (u subotu, 18. 5.2019. u 11h)

Link na PDF dokument


Obavijest o održavanju nastave iz predmeta Teorija i estetika Animiranog filma 2 i 3

Link na PDF dokument


Nastava iz izbornih predmeta Strip 2/N-izb i Umjetnost na raskrižju 2/N-izb (kod red.prof.art. Ines Krasić)

Link na PDF dokument


Nastava iz predmeta Uvod u psihologiju umjetnosti /N-izborna

Link na PDF dokument


Obavijest o preuzimanje Vodiča za završetak preddiplomskog studija

Link na PDF dokument


Održavanje izborne nastave za predmete Crtanje i Slikanje 1 / S-izb (as. mr. art. I. Skvrce)

Link na PDF dokument


Održavanje nastave iz izbornih predmeta Osnove fotografije 1 i 2 / AFNM-izb 2019.

Link na PDF dokument


Održavanje nastave iz izbornog predmeta Oblikovanje vizualnih komunikacija/G-izb

Link na PDF dokument


Obavijest o održavanju izborne nastave za predmete GRAFIKA 1, 2 i 3 - izborna (doc.dr.art. Miran Šabić)

Link na PDF dokument


TZK nastava u Palmotićevoj 22. subotom 9.30 - 10.30 h do kraja ljetnog semestra ak. god. 2018./2019.

Link na PDF dokument


Rokovi prijava pristupa izradi diplomskog rada za diplomske i integrirane studije ak. god. 2018./2019.

Link na PDF dokument


POZIV za obavljanje poslova pomoći studentima s invaliditetom

Dodatne informacije na e-mail: uredssi@unizg.hr ili na mob. 099 4593 578

Link na PDF dokument


Projekt za promociju oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba

Link na PDF dokument


ODLUKA o školarini i ostalim novčanim naknadama za studente ALU (24. travnja 2017.)

Link na PDF dokument


Postupnik donošenja preporuke za prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita + zahtjev za pokretanjem postupka

Link na PDF dokument


Poziv studentima na volontiranje u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež

Link na PDF dokument


Obavijest studentima ALU - elektronički identitet AAI@Eduhr

Link na PDF dokument


Objavljena aplikacija za ispis potvrde o statusu studenta

Link na PDF dokument


Informativni troškovi nabave materijala za nastavu.

Grupa I: Papir i karton

Grupa II: Pribor i alat koji se koriste u nastavi

Grupa III: Boje i otapala


Ispitivanje kvalitete života studenata u RH - anketa.

Link na anketu


Obrasci za prijavu diplomskog rada

Link na PDF dokument