Obavijesti studentima ALU 

TZK šetnja Tuškanac - Cmrok (subota, 16. 1. 2021. u 11:10 h)

Link na PDF dokument


OBAVIJEST - preuzimanje potvrde dobitnika Rektorove nagrade

Link na PDF dokument


TZK - Savski most - Jarun pješačenje u subotu 21. 11. 2020. u 9.30 sati

Link na PDF dokument


TZK - Maksimir - pješačenje (subota 7. 11. 2020. u 10.30)

Link na PDF dokument


TZK - od Mihaljevca na Sljeme u subotu (31. 10. 2020. u 10.20 h)

Link na PDF dokument


Obavijest - rokovi prijava pristupa izradi diplomskog rada za diplomske i integrirane studije u ak. god. 2020./2021.

Link na PDF dokument


TZK - Dežmanov prolaz - sastanak u subotu 17. 10. 2020. u 10:00 sati

Link na PDF dokument


TZK - prvi sastanak I. god. (srijeda 14. 10. 2020. u 11.30 h)

Link na PDF dokument


Sastanak studenata I. god. sa doc.dr.sc. Enesom Quienom - dogovor o održavanju nastave (četvrtak, 8. 10. 2020. u 16.30h)

Link na PDF dokument


Obavijest o izbornom kolegiju UVOD U LIKOVNU TERAPIJU (doc.mr.art. Sonja Vuk)

Link na PDF dokument


Obavijest studentima diplomantima - obveze prema Fundusu i Arhivu ALU prilikom diplomiranja

Link na PDF dokument


TZK - kontakt za potpise (prof. Kovač Bulić)

Link na PDF dokument


OBAVIJEST o nadoknadi sistematskih pregleda za studente

Link na PDF dokument


Obavijest - završetak preddiplomskog studija (potvrda o završetku studija)

Link na PDF dokument


Obavijest studentima - izdavanje potvrda putem sustava e-građani, i prijepisa ocjena od 24. kolovoza 2020.

Link na PDF dokument


Obavijest studentima - potvrde za smještaj u stud. dom

Link na PDF dokument


TZK - Savski most - Jarun (subota 14. 3. 2020. u 9:30 sati)

Link na PDF dokument


Obavijest o početku nastave iz izbornog predmeta Ljevačke Tehnike/K-izb (ljetni semestar)

Link na PDF dokument


OBAVIJEST o obustavi konzultacija in person zbog CORONA COVID-19 virusa

Link na PDF dokument


Obavijest o neodržavanju nastave iz predmeta Engleski jezik 1 i 2 (26. i 27. veljače) zbog odsustva predavačice

Link na PDF dokument


Prof. Johan Ligtvoet održat će workshop pod nazivom TALKING CURRICULUM 5. 2. 2020. u 10 sati u maloj predavaoni ALU, Ilica 85.

Link na PDF dokument


Potpisi iz TZK u utorak, 28.01.2020. u 15:00 sati u Ilici 85.

Link na PDF dokument


Nastava iz izbornog predmeta Oblikovanje vizualnih komunikacija/G-IZB

Link na PDF dokument


TZK - pješačenje Britanski trg - Zelengaj (subota, 25. 1. 2020. u 9.30 h)

Link na PDF dokument


Nastava iz izbornog predmeta Fotografija 1 i 2/AFNM_izb

Link na PDF dokument


Nastava iz predmeta Slikanje_G i Crtanje i slikanje_K

Link na PDF dokument


Nastava iz izbornog predmeta Grafika I, II i III

Link na PDF dokument


Nastava iz izbornog predmeta Crtanje i slikanje 1/S-izb

Link na PDF dokument


TZK - pješačenje Savski most - Jarun (18. 1. 2020. u 9.30 sati)

Link na PDF dokument


TZK - šetnja Savski most - Jarun (subota, 7. 12. 2019. u 9.30 h)

Link na PDF dokument


TZK - šetnja Dežmanov prolaz - Cmrok (subota, 30. 11. 2019. u 9.30 h)

Link na PDF dokument


TZK - Maksimir (pješačka tura u subotu 23. 11. 2019. u 9.30 sati)

Link na PDF dokument


Obavijest o početku nastave iz predmeta Ljevačke tehnike / K-izb za ak.g. 2019./2020 (20. 11. 2019. u 12:00 sati u radionici za obradu gipsa, Ilica 85)

Link na PDF dokument


TZK Britanski trg - Zelengaj pješačka tura u subotu 16. 11. 2019. u 9:30 h

Link na PDF dokument


Obavijest - rokovi prijava pristupa izradi diplomskog rada za diploms. i integrir. studije za ak. god. 2019./2020.

Link na PDF dokument


Obavijest o početku nastave iz izbor. predm. Mozak, um i umjetnost (11. 11. 2019.)

Link na PDF dokument


TZK šetnja Dežmanov prolaz - Cmrok u subotu (9. 11. 2019. u 9.30 h)

Link na PDF dokument


TZK Tura Mihaljevac - Sljeme u subotu, 26. 10. 2019 u 9:50 sati

Link na PDF dokument


Obavijest o preuzimanju ugovora za participiranje u troškovima studija

Link na PDF dokument


Obavijest o početku nastave iz TZK 1 i 2 za ak.g. 2019./2020. (sastanak u petak 11. 10. 2019. u 15:15h Ilica 85)

Link na PDF dokument


TZK - pješačka tura Savski most - Jarun (subota, 12. 10. 2019. u 15 h)

Link na PDF dokument


Obavijest o promjeni termina ispita iz predmeta Pedagogija kod prof.dr.sc. V. Bilić (na 18. 9. 2019.)

Link na PDF dokument


Obavijest o prijavi za upis u I. god. diplomskog studija bez položenog ispita (javiti se u referadu 13. 9. 2019. do 13h)

Link na PDF dokument


Obavijest o promjeni termina ispita kod pred. Tajana Vrhovec Škalamera (na 3. rujna 2019.)

Link na PDF dokument


Obavijest o promjeni termina ispita kod doc.dr.sc. Enesa Quiena (na 3. rujna 2019.)

Link na PDF dokument


Obavijest o promjeni termina ispita kod doc.dr.sc. Josipa Zankija (na 2. rujna 2019.)

Link na PDF dokument


Obavijest studentima o izdavanju potvrda (u Referadi ALU do 23. 7. 2019.)

Link na PDF dokument


TZK sastanak za potpise u ponedjeljak (3. VI. 2019. u 16 h)

Link na PDF dokument


TZK pješačenje Savski most - Bundek (u subotu, 18. 5.2019. u 11h)

Link na PDF dokument


Obavijest o održavanju nastave iz predmeta Teorija i estetika Animiranog filma 2 i 3

Link na PDF dokument


Nastava iz izbornih predmeta Strip 2/N-izb i Umjetnost na raskrižju 2/N-izb (kod red.prof.art. Ines Krasić)

Link na PDF dokument


Nastava iz predmeta Uvod u psihologiju umjetnosti /N-izborna

Link na PDF dokument


Obavijest o preuzimanje Vodiča za završetak preddiplomskog studija

Link na PDF dokument


Održavanje izborne nastave za predmete Crtanje i Slikanje 1 / S-izb (as. mr. art. I. Skvrce)

Link na PDF dokument


Održavanje nastave iz izbornih predmeta Osnove fotografije 1 i 2 / AFNM-izb 2019.

Link na PDF dokument


Održavanje nastave iz izbornog predmeta Oblikovanje vizualnih komunikacija/G-izb

Link na PDF dokument


Obavijest o održavanju izborne nastave za predmete GRAFIKA 1, 2 i 3 - izborna (doc.dr.art. Miran Šabić)

Link na PDF dokument


TZK nastava u Palmotićevoj 22. subotom 9.30 - 10.30 h do kraja ljetnog semestra ak. god. 2018./2019.

Link na PDF dokument


Rokovi prijava pristupa izradi diplomskog rada za diplomske i integrirane studije ak. god. 2018./2019.

Link na PDF dokument


POZIV za obavljanje poslova pomoći studentima s invaliditetom

Dodatne informacije na e-mail: uredssi@unizg.hr ili na mob. 099 4593 578

Link na PDF dokument


Projekt za promociju oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba

Link na PDF dokument


ODLUKA o školarini i ostalim novčanim naknadama za studente ALU (24. travnja 2017.)

Link na PDF dokument


Postupnik donošenja preporuke za prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita + zahtjev za pokretanjem postupka

Link na PDF dokument


Poziv studentima na volontiranje u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež

Link na PDF dokument


Obavijest studentima ALU - elektronički identitet AAI@Eduhr

Link na PDF dokument


Objavljena aplikacija za ispis potvrde o statusu studenta

Link na PDF dokument


Informativni troškovi nabave materijala za nastavu.

Grupa I: Papir i karton

Grupa II: Pribor i alat koji se koriste u nastavi

Grupa III: Boje i otapala


Ispitivanje kvalitete života studenata u RH - anketa.

Link na anketu


Obrasci za prijavu diplomskog rada

Link na PDF dokument