Obavijesti studentima ALU 

Obavijest studentima koji polažu ispite kod prof. Vladimira Gašparića

Link na PDF dokument


TZK - sastanak za potpise (utorak 12. VI. 2018. u 15:15h, Ilica 85.)

Link na PDF dokument


Obavijest za završetak preddiplomskog studija akad. god. 2017./2018.

Link na PDF dokument


Obavijest o početku nastave iz predmeta Uvod u psihologiju umjetnosti/N-izb.

Link na PDF dokument


Obavijest studentima prvostupnicima - vodič za završetak preddipl. sveuč. studija ak. god. 2017./2018.

Link na PDF dokument


POZIV za obavljanje poslova pomoći studentima s invaliditetom

Dodatne informacije na e-mail: uredssi@unizg.hr ili na mob. 099 4593 578

Link na PDF dokument


Rokovi prijave pristupa izradi diplomskog rada za diplomske i integrirane studije u ak. god. 2017./2018.

Link na PDF dokument


TZK nastava u Palmotićevoj 22. subotom od 9.30 do 10.30 (od 18. XI. 2017.)

Link na PDF dokument


Projekt za promociju oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba

Link na PDF


ODLUKA o školarini i ostalim novčanim naknadama za studente ALU (24. travnja 2017.)

Link na PDF dokument


Postupnik donošenja preporuke za prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita + zahtjev za pokretanjem postupka

Link na PDF dokument


Poziv studentima na volontiranje u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež

Link na PDF dokument


Obavijest studentima ALU - elektronički identitet AAI@Eduhr

Link na PDF dokument


Objavljena aplikacija za ispis potvrde o statusu studenta

Link na PDF dokument


Informativni troškovi nabave materijala za nastavu.

Grupa I: Papir i karton

Grupa II: Pribor i alat koji se koriste u nastavi

Grupa III: Boje i otapala


Ispitivanje kvalitete života studenata u RH - anketa.

Link na anketu


Obrasci za prijavu diplomskog rada

Link na PDF dokument