Nastavnici

Red.prof.mr.art. Dubravka BABIĆ

Grafika i primijenjena grafika I (BA)

Red.prof.art. Darko BAKLIŽA

Crtanje akta 3 i 4 (BA); Plastična anatomija (BA); Realizacija završnog rada (BA); Vježbe - mentorski rad (MA); Animacija - mentorski rad (MA); Rad na realiziaciji animiranog filma (MA); Scenografija 1 i 2 (izb)

Red.prof.art. Petar BARIŠIĆ

Kiparstvo 2 (BA); Kiparstvo 1 i 2 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Kiparstvo 1, 2, 3 i 4 (izb)

Red.prof.art. Aleksandar BATTISTA ILIĆ

Multimedijska i multidisciplinarna umjetnost 1, 2, 3 i 4 (BA); Vizualne komunikacije (MA); Multimedijska i multidisciplinarna umjetnost 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (izb); Realizacija završnog rada (BA); Vježbe – mentorski rad (MA); Novi mediji – mentorski rad (MA); Rad na realizaciji projekta iz novih medija (MA)

Red.prof.art. Mile BLAŽEVIĆ

Kiparstvo 3 i 4 (BA); Kiparstvo (MA)

Red.prof.art. Peruško BOGDANIĆ

Kiparstvo 3 i 4 (BA); Kiparstvo (MA)

Red.prof.art Jagor BUČAN

Slikanje 2 i 3 (MA)

Red.prof.mr.art. Tanja DABO

Uvod u grafiku/ grafičke tehnike (BA); Grafika 1, 2, i 3 (izb)

Red.prof.art. Milun GARČEVIĆ

Mozaik 1 i 2 (izb); Mozaik 1 i 2 (izb za OKIRU)

Red.prof.art. Nicole HEWITT

Nove umjetničke prakse 1 i 2; Nove umjetničke prakse 3 i 4 (BA i izb); Realizacija završnog rada (BA); Rad na realizaciji projekata iz novih medija (MA); Vježbe – mentorski rad_DNM (MA), Novi mediji – mentorski rad (MA); Projekt 1/AFNM-izb (izb); Projekt 2/AFNM-izb (izb)

Red.prof.art. Darko JAKIĆ

Grafika i primijenjena grafika 2 (BA); Grafika i primijenjena grafika 1 i 2 (MA); Izrada diplomskog rada (MA)

Red.prof.art. Duje JURIĆ

Slikanje 1 i 2 (izb); Slikanje (MA); Diplomski seminar (MA)

Red.prof.art. Daniel KOVAČ

Kiparstvo 1 i 3 (BA); Kiparstvo 1 i 2 (MA); Izrada diplomskog rada (MA)

Red.prof.art. Ines KRASIĆ

Grafika i primijenjena grafika 1 i 2 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Uvod u grafiku (izb)

Red.prof.art. Darko KREČ

Uvod u animaciju (crtanje) 1 i 2 (BA); Klasična animacija 1, 2, 3 i 4 (BA); Klasična animacija (MA); Klasična animacija (izb); Realizacija završnog rada (BA); Vježbe – mentorski rad (MA); Animacija – mentorski rad (MA); Rad na realizaciji animiranog filma (MA)

Red.prof.art. Damir MATAUŠIĆ

Mala plastika, medaljerstvo 1 i 2 (BA); Mala plastika, medaljerstvo (MA); Mala plastika, medaljerstvo 1, 2 i 3 (izb); Oblikovanje plemenitih kovina 1 i 2 (izb)

Red.prof.art. Zoltan NOVAK

Slobodna studijska godina

Red.prof.art. Ante RAŠIĆ

Slikanje 2 (BA); Slikanje 1 i 2 (MA); Izrada diplomskog rada (MA)

Red.prof.art. Siniša REBERSKI

Pismo (BA); Tipografija (BA); Primijenjena grafika 1 (BA); Primijenjena grafika 1 - segment pismo i tipografija (BA); Oblikovanje računalom 1, 2, 3 (BA); Pismo 1 i 2 (izb)

Red.prof.art. Igor RONČEVIĆ

Slikanje 1 i 2 (BA); Slikanje (MA); Diplomski seminar (MA); Slikanje 1/S-izb i 2/S-izb (izb)

Red.prof.dr.art. Damir SOKIĆ

Slikanje 1 i 2 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Slikanje 1, 2, 3 i 4 (izb)

Red.prof.art. Dalibor STOŠIĆ

Kiparstvo 2 (BA); Obrada sadre 2 (BA); Kiparstvo (BA)

Red.prof.art. Robert ŠIMRAK

Crtanje i slikanje (BA); Grafika 2 i 3 (BA), Grafika (MA)

Red.prof.art. Milan TRENC

Režija i animacija 1 i 2 (BA i MA); Realizacija završnog rada (BA); Vježbe – mentorski rad (MA); Animacija – mentorski rad (MA); Rad na realizaciji animiranog filma (MA); Kompjutorska animacija 1, 2, 3 i 4 (BA i izb); Kompjutorska animacija (MA); Kompjutorska animacija i postprodukcija slike 1 i 2 (BA); Multimedijske vježbe i tehnike u animiranom filmu (MA)

Red.prof.dr.sc. Vera TURKOVIĆ

Sociologija kulture (BA i MA); Sociologija umjetnosti (BA); Sociologija kulture i umjetnosti (MA); Estetika (BA); Etika (MA); Sociologija obrazovanja (MA)

Red.prof.mr.art. Tamara UKRAINČIK

Konzerviranje i restauriranje štafelajnih slika 1 i 2 (MA); Konzerviranje  i restauriranje 2 (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA); Izrada diplomskog rada (MA)

Red.prof.art. Matko VEKIĆ

Slikanje 1 (BA)

Red.prof.art. Mirjana VODOPIJA

Grafika 2 i 3 (BA); Grafika (MA)

Red.prof.art. Zlatan VRKLJAN

Crtanje akta 1 i 2; Slikanje i crtanje (BA); Slikanje (BA); Slikanje_K

Izv.prof.mr.art. Andrej ARANICKI

Konzerviranje i restauriranje drvene skulpture 1 i 2 (MA); Kiparstvo 4 (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Konzerviranje i restauriranje 2 (MA); Rezbarenje i pozlaćivanje 1 i 2 (izb)

Izv.prof.art. Josip BAĆE

Grafičke tehnike (BA); Grafika 1 (BA)

Izv.prof.art. Gordana BAKIĆ-VLAHOV

Crtanje akta 1 i 2 (BA); Crtanje akta 1 i 2 (MA), Crtanje 2 (BA); Procesi crtanja 1 i 2 (izb); Scensko slikanje 1 i 2 (izb)

Izv.prof.art. Neven BILIĆ

Kiparstvo 1 (BA); Obrada sadre 1 (BA)

Izv.prof.art. Tomislav BUNTAK

Crtanje 1 (BA); Slikanje 1, 2, 3 i 4 (izb)

Izv.prof.mr.art. Suzana DAMIANI

Konzerviranje i restauriranje zidnih slika 1 i 2 (MA); Konzerviranje i restauriranje 2 (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Tehnike zidnog slikarstva (izb)

Izv.prof.dr.sc. Vladan DESNICA

Kiparska tehnologija 4 (BA); Kiparska tehnologija 1, 2 i 3 (MA); Materijali i procesi 1 i 2 (MA); Fizika 1 i 2 (MA); Instrumentalna analiza (MA)

Izv.prof.art. Danko FRIŠČIĆ

Slikanje 1 i 4 (MA)

Izv.prof.art. Vladimir GAŠPARIĆ

Izrazi u kiparskim materijalima 1, 2 i 3 (BA); Izrazi u kiparskim materijalima 1 i 2 (izb); Tehnologija kiparskog postupka (BA)

Izv.prof.mr.art. Zvjezdana JEMBRIH

Konzerviranje i restauriranje polikromije na drvenom nosiocu 1 i 2 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Konzerviranje i restauriranje 2 (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA)

Izv.prof.art. Svjetlan JUNAKOVIĆ

Primijenjena grafika 2 i 3 (BA); Primijenjena grafika (MA); Ilustracija 1 i 2 (BA i izb); Diplomski seminar (MA)

Izv.prof.dr.sc. Ivana KESER BATTISTA

Uvod u teoriju filma (BA); Povijest filma (BA); Realizacija završnog rada (BA); Digitalni film i koncepcija (MA); Novi mediji - mentorski rad (MA)

Izv.prof.art. Alem KORKUT

Kiparstvo 1, 2 i 3 (MA)

Izv.prof.dr.sc. Leonida KOVAČ

Povijest umjetnosti 1 i 2 (BA); Umjetnost na prijelomu stoljeća (XX-XXI) (MA); Uvod u likovne umjetnosti (MA); Slikarstvo i kiparstvo renesanse i baroka (MA); Suvremene teorije (izb)

Izv.prof.art. Andreja KULUNČIĆ

Multimedijska i multidisciplinarna umjetnost 1, 2, 3 i 4 (BA); Vizualne komunikacije (MA); Multimedijska i multidisciplinarna umjetnost 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (izb); Nove umjetničke prakse 1, 2, 3 i 4 (BA); Nove umjetničke prakse 3 i 4 (izb); Realizacija završnog rada (BA); Rad na realizaciji projekta iz novih medija (MA); Vježbe – mentorski rad (MA); Novi mediji – mentorski rad (MA); Projekt (BA i MA); Projekt 2 (izb)

Izv.prof.art. Natalija NIKPALJ-POLONDAK

Tipografija (BA); Primijenjena grafika 1 (BA); Primijenjena grafika – segment dizajn (BA); Primijenjena grafika - segment pismo i tipografija (BA); Oblikovanje računalom 2 i 3 (BA); Oblikovanje računalom 4/1 i 4/2 (BA); Digitalno oblikovanje (MA); Oblikovanje vizualnih komunikacija (izb)

Izv.prof.art. Alen NOVOSELEC

Konzerviranje i restauriranje kamene i arhitektonske plastike 1 i 2 (MA); Kiparstvo 4 (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Konzerviranje i restauriranje 2 (MA)

Izv.prof.mr.art. Neva POLOŠKI

Konzerviranje i restauriranje zidnih slika 1 i 2 (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Konzerviranje i restauriranje 2 (MA); Retuš (izb)

Izv.prof.art. Ivan SLIPČEVIĆ

Osnove fotografije 1 i 2 (BA i izb); Tehnologije novih medija 1, 2, 3 i 4 (BA i izb); Realizacija završnog rada (BA); Vježbe - mentorski rad (MA); Novi mediji - mentorski rad (MA); Audiovizualne izvedbe (izb)

Izv.prof.art. Ksenija TURČIĆ

Crtanje akta 3 i 4 (BA); Slikanje (BA); Slikanje (MA); Diplomski seminar (MA); Slikanje_G

Izv.prof.art. Vlasta ŽANIĆ

Kiparstvo 1/DN i 2/DN (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Kiparstvo 1/DN - izb, 2/DN - izb, 3/DN - izb i 4/DN - izb (izb)

Doc.art. Snježana BAN

Slikanje 2 (BA)

Doc.art. Ana BOŽIČEVIĆ

Restauriranje i konzerviranje polikromije na drvenom nosiocu 1 (MA); Restauriranje i konzerviranje drvene skulpture 2 (MA); Kiparstvo 4 (MA)

Doc.art. Igor ČABRAJA

Grafika i primijenjena grafika 1 i 2 (BA)

Doc.dr.art. Ivan FIJOLIĆ

Kiparstvo 1 (BA)

Doc.art. Barbara HORVAT KAVAZOVIĆ

Konzerviranje i restauriranje štafelajnih slika 1 i 2 (MA)

Doc.art. Vojin HRASTE

Kiparstvo (BA); Kiparstvo 3 i 4 (BA)

Doc.art. Ana HUŠMAN

Eksperimentalna animacija 1 i 2 (BA); Povijest eksperimentalnog filma i videa 1 i 2 (BA i izb); Multimedijske vježbe i tehnike u animiranom filmu (BA i MA); Novi mediji – mentorski rad (MA); Realizacija završnog rada (BA); Vježbe - mentorski rad (MA)

Doc.dr.art. Lucija KONDA LABAŠ

Izrazi u slikarskim materijalima 1, 2, 3 i 4 (BA); Slikarska tehnologija 1, 2 i 3 (MA)

Doc.dr.art. Darko MASNEC

Utjecaj umjetničke animacije Zagrebačke škole na audiovizualno tržište filma u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi; Uvod u animaciju (crtanje) 1 i 2 (BA); Kompjutorska animacija i postprodukcija slike 1 i 2 (BA); Multimedijske vježbe i tehnike u animiranom filmu (MA); Teorija i estetika animiranog filma 1 i 2 (MA); Analiza animiranog filma (MA)

Doc.art. Maja ROŽMAN

Crtanje i slikanje (BA)

Doc.art. Igor RUF

Kiparstvo 2 (MA)

Doc.dr.art. Miran ŠABIĆ

Grafičke tehnike (BA); Grafika 1 (BA)

Doc.dr.sc. Domagoj ŠATOVIĆ

Kiparska tehnologija 1 i 2 (BA); Kiparska tehnologija 1, 2 i 3 (MA); Kemija 1 i 2 (MA)

Doc.art. Daniel ŠULJIĆ

Povijest animiranog filma (BA i izb); Zagrebačka škola animacije (BA i izb); Realizacija završnog rada (BA); Tehnologija animiranog filma (BA); Vježbe – mentorski rad (MA); ; Multimedijske vježbe i tehnike u animiranom filmu (MA); Teorija i estetika animiranog filma 2 i 3 (MA); Analiza animiranog filma (MA i izb); Animacija - mentorski rad (MA); Rad na realizaciji animiranog filma (MA)

Doc.mr.art. Sonja VUK

Metodika nastave likovne kulture 1 (MA); Hospitacije u nastavi likovne kulture (MA); Metodika nastave likovne kulture 2 – Diplomski praktikum 1 i 2 (MA); Metodika nastave likovne kulture 2 – Metodički praktikum 1 i 2 (MA)

Doc.dr.sc. Josip ZANKI

Uvod u teoriju umjetnosti (BA); Teorija proporcija i perspektive (BA); Perspektiva (BA); Znanost o kulturi (BA); Umjetnost 20. i 21. stoljeća (MA)

Goce VASKOV, pred.

Kompjutorska animacija 1, 2, 3 i 4 (BA i izb); Kompjutorska animacija (MA)

Tajana VRHOVEC-ŠKALAMERA, pred.

Povijest umjetnosti 2 (BA); Slikarstvo i kiparstvo renesanse i baroka (MA)

V.as.dr.sc. Enes QUIEN

Uvod u likovnu umjetnost (BA); Suvremena i recentna umjetnost (BA); Uvod u likovne umjetnosti (MA)

As. Iva Čurić

Uvod u grafiku (izb); Grafika i primijenjena grafika 1 i 2 (MA)

As. Sebastian DRAČIĆ

Crtanje akta 1/N i Crtanje akta 2/N

As. Ida LOHER

Metodika nastave likovne kulture 1 (MA); Hospitacije u nastavi likovne kulture (MA); Metodika nastave likovne kulture 2 - Metodički praktikum 1 i 2 (MA); Metodika nastave likovne kulture 2 – Diplomski praktikum 1 i 2 (MA)

As. Ivan Vanja MARTINOVIĆ

Slikarska tehnologija 1, 2 i 3 (MA)

As. Pavle PAVLOVIĆ

Crtanje i slikanje 1 i 2 (izb); Slikanje 1 i 2 (izb)

As. Ivan SKVRCE

Crtanje akta 1 i Crtanje akta 2; Slikanje_G

As. Marko TADIĆ

Slikanje 1/DN i Slikanje 2/DN

As. Zlatan VEHABOVIĆ

Crtanje akta 3 i Crtanje akta 4; Slikanje_K

V.str.sur.dr.art. Igor KONJUŠAK

Uvod u grafiku / grafičke tehnike (BA), Grafika 2 i 3 (BA)

V.str.sur. Krešimir ROD

Izrazi u kiparskim materijalima 1, 2 i 3 (BA), Izrazi u kiparskim materijalima 1 i 2 (izb), Kiparstvo 3 (BA), Mala plastika i medaljerstvo 1 (BA)

Str.sur. Marin MARINIĆ

Kiparstvo 4 (BA), Mala plastika i medaljerstvo 2 (BA)

Str.sur. Ivan KOVAČEVIĆ

Grafika 2 i 3 (BA)

.

.

Vanjski suradnici

Red.prof.art. Marcel BAČIĆ

Uvod u teoriju umjetnosti (BA); Teorija proporcija i perspektive (BA); Teorija boje (BA); Zvuk kao likovni izraz (BA i izb); Perspektiva (MA); Teorija likovne umjetnosti (MA)

Red.prof.dr.sc. Katarina BERKOVIĆ

Materijali i procesi 2 (MA), (Prehrambeno–biotehnološki fakultet, Zavod za kemiju i biokemiju)

Red.prof.dr.sc. Sanja CVETNIĆ

Likovne umjetnosti renesanse i baroka (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Red.prof.dr.sc. Igor FISKOVIĆ

Umjetnost romanike (BA); Slikarstvo i kiparstvo srednjeg vijeka (MA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Red.prof.dr.sc. Zlatko JURIĆ

Zaštita spomenika kulture (BA i MA); (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Red.prof.dr.sc. Miljenko JURKOVIĆ

Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Red.prof.dr.sc. Nikola LJUBEŠIĆ

Biologija (MA)

Red.prof.dr.sc. Marija POLJAK-BLAŽI

Biologija (MA)

Red.prof.dr.sc. Renata WALDGONI

Arhitektura spomenika (BA), (Arhitektonski fakultet)

Red.prof.dr.sc. Tonči ŽARNIĆ

Osnove arhitekture (BA), (Arhitektonski fakultet)

Izv.prof.dr.sc. Vesna BILIĆ

Pedagogija (MA) (Učiteljski fakultet)

Izv.prof.mr.art. Egidio BUDICIN

Konzerviranje i restauriranje 1 (MA)

Izv.prof.dr.sc. Frano DULIBIĆ

Osnove likovnih umjetnosti (BA i MA); Metodika nastave povijesti umjetnosti (MA); Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti (MA); Hospitacije u nastavi povijesti umjetnosti (MA); Diplomski praktikum metodike povijesti umjetnosti 1 i 2 (MA); Praktikum metodike povijesti umjetnosti 1 i 2 (MA); Boja u likovnoj umjetnosti: likovna počela u srednjoškolskoj nastavi likovne umjetnosti (izb), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Izv.prof.dr.sc. Veljko ĐORĐEVIĆ

Mozak, um i umjetnost - od neurona do zajednice (izb) (Medicinski fakultet)

Izv.prof.dr.sc. Slavko GOVORČIN

Kiparska tehnologija 3 (BA), (Šumarski fakultet, Zavod za znanost o drvu)

Izv.prof.dr.sc. Predrag MARKOVIĆ

Umjetnost gotike (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Izv. prof. Anton VRLIĆ

Tehnike i umjetnost stakla 1 (izb)

Izv. prof. Tomislav SINKOVIĆ

Kiparska tehnologija 3 (Šumarski fakultet)

Doc.dr.sc. Dubravka BOTICA

Arhitektura renesanse i baroka (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Doc.dr.sc. Jasenka GUDELJ

Osnove arhitekture (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Doc.dr.sc. Siniša JUSTIĆ

Arhitektura spomenika (BA) (Arhitektonski fakultet)

Doc.dr.sc. Nikolina MARAKOVIĆ

Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Doc.dr.sc. Dino MILINOVIĆ

Umjetnost antike (BA), Uvod u ikonologiju (BA i MA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Doc.dr.sc. Siniša OPIĆ

Didaktika (MA)

Doc.dr.sc. Iva ŠVERKO

Psihologija odgoja i obrazovanja (BA); Psihologija učenja i poučavanja (BA); Razvojna psihologija (BA) (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)

Doc.dr.sc. Tin TURKOVIĆ

Umjetnost antike (BA) (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Doc. Denis VOKIĆ

Konzerviranje i restauriranje umjetnina 1

Doc. Tatjana PREBEG

Biologija (Agronomski fakultet)

Znan.sur.dr.sc. Toni BABAROVIĆ

Psihologija učenja i poučavanja (BA); Razvojna psihologija (BA) (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)

Mr.sc. Krunoslav KAMENOV, v.pred.

Umjetnost 19. st (BA i MA), Umjetnost 20.st. (BA i MA), Teorija likovne umjetnosti (BA)

Predavač Nives BRAJKOVIĆ

Materijali i procesi 1 (MA)

Predavač Mario BRAUN

Tehnike dokumentiranja računalom (MA); Dokumentiranje – fotografija (MA)

Predavač Snježana KOVAČ-BULIĆ

Tjelesna i zdravstvena kultura 1 i 2 (BA)

Predavač Miona MUŠTRA

Engleski jezik 1, Engleski jezik 2

As. Josipa ALVIŽ

Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti (MA); Hospitacije u nastavi povijesti umjetnosti (MA); Diplomski praktikum metodike povijesti umjetnosti 1 (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

As.mr.sc. Ivan BOGAVČIĆ

Metodika nastave povijesti umjetnosti (MA)

As.mr.sc. Nafis DEFTERDAROVIĆ

Osnove toksikologije (MA)

As. Jasmina NESTIĆ

Diplomski praktikum metodike povijesti umjetnosti 2 (MA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

As. Jasna SALAMON

Praktikum metodike povijesti umjetnosti 1 i 2 (MA)

As. Danko ŠOUREK

Likovne umjetnosti renesanse i baroka (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

As. Ivana TOMAS

Umjetnost gotike (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

As. Tanja TRŠKA MIKLOŠIĆ

Likovne umjetnosti renesanse i baroka (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

As. Luka PETRINJAK

Mala plastika, medaljerstvo; Oblikovanje plemenitih kovina

Umj. sur. Branko SALOPEK

Restauriranje i konzerviranje kamene i arhitektonske plastike 1 i 2 (MA)

Umj. sur. Zvonimira OBAD

Konzerviranje i restauriranje kamene i arhitektonske plastike / na: OKIRU