Preddiplomski sveučilišni studiji 2020./2021. - zimski semestar

Slikarstvo (26. – 30. 10. 2020.)

Kiparstvo (26. – 30. 10. 2020.)

Grafika (26. – 30. 10. 2020.)

Likovna kultura (26. – 30. 10. 2020.)

Animirani film i novi mediji (26. – 30. 10. 2020.)

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji 2020./2021. - zimski semestar

OKIRU Slikarstvo (26. – 30. 10. 2020.)

OKIRU Kiparstvo (26. – 30. 10. 2020.)

Diplomski sveučilišni studiji 2020./2021. - zimski semestar

Slikarstvo (26. – 30. 10. 2020.)

Kiparstvo (26. – 30. 10. 2020.)

Grafika (26. – 30. 10. 2020.)

Likovna kultura (26. – 30. 10. 2020.)

Animirani film (26. – 30. 10. 2020.)

Novi mediji (26. – 30. 10. 2020.)

Objavljeno 23. listopada u 13:52 h.