ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

Knjižnica OKIRU

Na našem Odsjeku od 2007. godine studenti imaju priliku koristiti i blagodati interne knjižnice radi pisanja seminara, diplomskih radova, ali i neobaveznog uranjanja u stručnu literature.

Od 2016. godine knjižnica je preseljena iz malog pomoćnog ormara u prostoriji br. 4 u kojem su dotada knjige bile tijesno nagurane i teško pregledne, u veliku novoostakljenu policu u sklopu predavaonice OKIRU. Svakim danom knjižnica je sve bogatija stručnim knjigama i periodikom iz područja konzerviranja-restauriranja i zaštite spomenika, literaturom iz povijesti umjetnosti, kulture i prirodno-znanstvenog područja, monografijama umjetnika, katalozima izložbi, a na našim policama može se naći i skromna zbirka beletristike za trenutke opuštanja od svakodnevice.

U knjižnici čuvamo i skromnu kolekciju dokumentarnih i promotivnih filmova iz struke i područja zaštite kulturne baštine.

Svakodnevno primamo i donacije, koje su itekako dobrodošle.

Obratite se as. Barbari Horvat Kavazović i izv. prof. Zvjezdani Jembrih, koje će vam pomoći u snalaženju i odabiru literature.

 

Popis knjiga

Nove knjige