Manuela Gospočić: Prostor za maštu

Pozivamo Vas na otvorenje diplomske izložbe autorice Manuele Gospočić pod nazivom Prostor za maštu, u utorak, 5. rujna 2017. u 19h u Galeriji Matice hrvatske,  Ul. Matica hrvatska 2, Zagreb. Izložba ostaje otvorena do 13. rujna 2017.

Prostori koji su duže vrijeme napušteni u meni bude želju za stvaranjem, poput praznog papira za rad. Napušteni prostori i priroda oko njih potiču me na razmišljanje, bude u meni razne asocijacije i želju za stvaranjem.

Međutim, ono što me zanima i privlači nisu nužno zaboravljeni ambijenti sami po sebi, već posebna aura i autentičnost koja u njima postoji. Upravo sam to doživjela u ovoj napuštenoj školi, a napose u prostoriji koju sam izabrala kao svoju sobu. Tijekom nastajanja rada školu sam posjećivala svaki tjedan i kroz to vrijeme je učinila svojom. U prostor sam intervenirala unošenjem namještaja i osobnih stvari te sam tamo boravila. Intervencije u prostoru privlače me radi vizualizacije prostora i fizičke aktivnosti prilikom rada, pri čemu se ambijent mijenja, a nastali novi ugođaji postaju stvarnima. Postupno useljavanje i odabrane trenutke boravka i života u mojoj sobi fotografski sam bilježila.

Tijekom višemjesečnog rada sve sam se više povezivala sa svojom sobom u napuštenoj zgradi te je sve više doživljavala svojim vlasništvom i domom. Osjećala sam iznimnu intimizaciju prema interijeru. Ovaj proces je kulminirao i završio provođenjem cijele noći u prostoru, prilikom čega sam vlastite osjećaje i misli bilježila audio zapisima. Ovim završnim činom preispitala sam postignutu intimizaciju suočivši se sa svojim strahovima, posebno onima od mračnih i nepoznatih prostora.

Manuela Gospočić rođena je 1993. godine u Bjelovaru. 2012. godine završila je Školu za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku te iste godine upisuje preddiplomski sveučilišni studij Grafike na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Preddiplomski studij završila je pod mentorstvom red. prof. art. Mirjane Vodopije. Trenutno završava diplomski studij Grafike u klasi izv. prof. mr. art. Tanje Dabo.

POZIVNICA (Link na PDF)