SLIKARSKI ODSJEK

GRAFIČKI ODSJEK.

KIPARSKI ODSJEK.

NASTAVNIČKI ODSJEK: 

ODSJEK ZA ANIMIRANI FILM I NOVE MEDIJE.

ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE UMJETNINA.

Upisi na sveučilišne preddiplomske i integrirani preddiplomski i diplomski studij u akad. god. 2021./2022.

Obavijest o upisu studenata u I. godinu studija u ak.god. 2021/2022. (integrirani studij) – JESENSKI ROK

Upisi u prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija za akademsku godinu 2021./2022. obavljat će se u petak, 17. rujna 2021. od 9:00 do 14:00 sati.

Što je sve potrebito priložiti za upis te druge važne pripomene podrobno je navedeno u:

OBAVIJEST O UPISU (Link na PDF)

Raspored provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti – jesenski rok

Raspored provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis u I. god. studija

OKIRU – KIPARSTVO (Link na PDF)

Termini provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti u rujanskom roku 2020./21.

Zadnji dan za prijavu na studijske programe u NISPVU: 30. kolovoz 2021.

Prijave za provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti (Ilica 85): 31. kolovoza 2021. - 2. rujna 2021. (9:00 – 14:00)

Prvi dio:

Pregled mapa (svi studiji, samo za povjerenstvo): 3. rujan 2021.

Objava rezultata pregleda mapa (svi studiji): 3. rujan 2021. (od 15:00)

Drugi dio:

Kiparstvo:

Praktična provjera i test iz opće kulture i povijesti umjetnosti: 6. – 9. rujan 2021.

Grafika:

Praktična provjera i test iz opće kulture i povijesti umjetnosti: 6. – 8. rujan 2021.

Konzerviranje i restauriranje umjetnina:

Test iz povijesti umjetnosti, fizike, kemije i biologije: 6. rujan 2021.

Rezultati testa iz povijesti umjetnosti, fizike, kemije i biologije: 6. rujan 2021. (od 16:00)

Treći dio:

Kiparstvo:

Razgovor s kandidatima: 9. rujan 2021.

Konzerviranje i restauriranje umjetnina:

Praktična provjera: 7. – 9. rujan 2021.

U rujanskom roku postupak se provodi samo za one studije na kojima su ostala nepopunjena mjesta u srpanjskom roku.

Detaljan raspored sa satnicama provjera bit će objavljen za svaki studij posebno.

Sve informacije o potrebnim dokumentima za prijavu i sadržaju mape domaćih radova nalaze se u Informacijskom paketu za upise.

LISTA SLOBODNIH MJESTA PO STUDIJIMA ZA RUJANSKI RAZREDBENI ROK – za upis u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u akad. god 2021./2022. (link na PDF)

LIST OF VACANT PLACES FOR SEPTEMBER ENTRANCE TERM BY STUDY PROGRAMS FOR ACADEMIC YEAR 2021/2022 - entrance procedure for enrolment in the 1st year of undergraduate studies at Academy of Fine Arts of University of Zagreb (link to PDF)

Upisi 2021/2022

NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2021./2022.

(Link: http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Studiji_studiranje/Upisi/Natjecaji_kvote/upisi/2021-22/Natjec__aj_preddiplomski_i_integrirani_2021-2022_FINAL.pdf)


Informacijski paket za upise na prediplomske i integrirani studij ALU

Na sljedećem linku možete preuzeti informacijski paket za upise na Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u akademsku godinu 2021./2022.

Link na PDF dokument


Obrazac prijave za pristup provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti možete preuzeti OVDJE.