Uprava

Dekan:

Red.prof.art. Tomislav Buntak

Prodekan za upravu i financije:

Red.prof.art. Alen Novoselec

Prodekan za nastavu i studente:

Doc.dr.art. Miran Šabić

Prodekan za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju:

Izv.prof.art. Danko Friščić

Prodekanica za kvalitetu, poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje

Doc.art. Maja Rožman

Tajnica:

Maja Lacković, dipl.iur.