ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

Nastavnici i predavači

Pročelnik: Doc.art. Barbara Horvat Kavazović

Red.prof.mr.art. Andrej ARANICKI

Konzerviranje i restauriranje drvene skulpture 1 i 2 (MA); Kiparstvo 4 (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Rezbarenje i pozlaćivanje 1 i 2 (izb)

Red.prof.art. Jagor BUČAN

Slikanje 2 i 3 (MA)

Red.prof.mr.art. Suzana DAMIANI

Konzerviranje i restauriranje zidnih slika 1 i 2 (MA); Konzerviranje i restauriranje 2 (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Tehnike zidnog slikarstva (izb)

Red.prof.dr.sc. Vladan DESNICA

Kiparska tehnologija 4 (BA); Kiparska tehnologija 1, 2 i 3 (MA); Materijali i procesi 1 i 2 (MA); Fizika 1 i 2 (MA); Instrumentalna analiza (MA)

Red.prof.mr.art. Zvjezdana JEMBRIH

Konzerviranje i restauriranje polikromije na drvenom nosiocu 1 i 2 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA); Konzerviranje i restauriranje 2 (MA)

Red.prof.art. Alen NOVOSELEC

Konzerviranje i restauriranje kamene i arhitektonske plastike 1 i 2 (MA); Kiparstvo 4 (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA); Izrada diplomskog rada (MA)

Red.prof.mr.art. Neva POLOŠKI

Konzerviranje i restauriranje zidnih slika 1 i 2 (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Konzerviranje i restauriranje 2 (MA); Retuš (izb)

Red.prof.mr.art. Tamara UKRAINČIK

Konzerviranje i restauriranje štafelajnih slika 1 i 2 (MA); Konzerviranje i restauriranje 2 (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA); Izrada diplomskog rada (MA)

Doc.dr.art. Ida BLAŽIČKO

Kiparstvo 1/RK, 1/RS, 2/R i 3/R (MA), Oblikovanje scenskog prostora 1 i 2 (izb), Biomimetika: priroda, prostor, umjetnost-R/izb (izb)

Doc.art. Ana BOŽIČEVIĆ

Konzerviranje i restauriranje polikromije na drvenom nosiocu 1 (MA); Konzerviranje i restauriranje drvene skulpture 2 (MA); Kiparstvo 4 (MA)

Doc.art. Barbara HORVAT KAVAZOVIĆ

Konzerviranje i restauriranje štafelajnih slika 1 i 2 (MA)

Doc.dr.sc. Domagoj ŠATOVIĆ

Kiparska tehnologija 1 i 2 (BA); Kiparska tehnologija 1, 2 i 3 (MA); Kemija 1 i 2 (MA)

As. Ivan Vanja MARTINOVIĆ

Slikarska tehnologija 1, 2 i 3 (MA); Materijal kao sadržaj djela/T-izb (izb)

.

Vanjski suradnici

Red.prof.dr.sc. Zlatko JURIĆ

Zaštita spomenika kulture (BA i MA); (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Osnove likovnih umjetnosti (BA i MA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Doc.dr.sc. Dino MILINOVIĆ

Umjetnost antike (BA), Uvod u ikonologiju (BA i MA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

dr. sc. Viki Jakša BORIĆ, predavač

Konzerviranje i restauriranje kamene i arthitektonske plastika

Mario BRAUN, predavač

Tehnike dokumentiranja računalom (MA); Dokumentiranje – fotografija (MA)

Snježana KOVAČ-BULIĆ, predavač

Tjelesna i zdravstvena kultura 1 i 2 (BA)

As.mr.sc. Nafis DEFTERDAROVIĆ

Osnove toksikologije (MA)

dr. sc. Katja ESTER, predavač

Biologija (MA)

mr. sc. Krunoslav KAMENOV, predavač

Uvod u likovnu umjetnost (BA); Suvremena i recentna umjetnost (BA); Umjetnost 19. st._R (MA); Teorija likovne umjetnosti (BA)

dr. sc. Domagoj MUDRONJA, predavač

Materijali i procesi 1 i 2 (MA); Konzerviranje i restauriranje zidnih slika 1 (MA)

Miona MUŠTRA, predavač

Engleski jezik 1 i 2 (BA)

dr. sc. Denis VOKIĆ, predavač

Konzerviranje i restauriranje (MA)

Helena BOSNIĆ, vanj. sur.

Konzerviranje i restauriranje zidnih slika 2 (MA); Restauratorska praksa 3/RS (MA)

Valentina MEŠTRIĆ, vanj. sur.

Kiparska tehnoloogija 1, 2, 3 i 4 (BA)

Ivan PRERAD, vanj. sur.

Slikanje 1/RK i /RS (MA); Slikanje 2/R (MA)

Josip RONČEVIĆ, vanj. sur.

Crtanje R/K i R/S (MA)

Alma ŠARIĆ, vanj. sur.

Konzerviranje i restauriranje polikromije na drvenom nosiocu 1 i 2 (MA); Kiparstvo 4/R (MA); Restauratorska praksa 1/RK (MA); Restauratorska praksa 3/RK (MA);

Maja SUČEVIĆ MIKLIN, umj. sur. 

Slikanje 4/R (MA), Konzerviranje i restauriranje štafelajnih slika 1 i 2 (MA)

Zvonimira OBAD, umj. sur.

Konzerviranje i restauriranje kamene i arhitektonske plastike 1 i 2 (MA)