Transform in Art Education

Projekt “Transform in Art Education“ pokrenut je 2008. godine kao dugoročni program međunarodne kulturne suradnje u kojem sudjeluje deset institucija visokog umjetničkog obrazovanja zemalja jugoistočne Europe (Rumunjska, Turska, Albanija, Makedonija, Bugarska, Srbija, Slovenija, Grčka, BiH, Hrvatska).

Nakana projekta jest uspostaviti regionalnu suradnju institucija koje su se desetljećima nalazile na marginama europske umjetničke scene, s ciljem skretanja pozornosti na relevantnost umjetničke produkcije koja nastaje izvan granica ekonomski razvijenih europskih zemalja i njezinim jednakopravnim uključivanjem u vodeće europske prezentacijske tokove. Nazivom projekta želi se ukazati na procese transformacije paradigmi suvremene umjetničke produkcije i njezine kritičke recepcije, koji se događaju unutar aktualnih procesa kulturnih, političkih, ekonomskih i općenito društvenih transformacija na globalnoj razini. Sklopljenim protokolom o suradnji predviđeno je održavanje po jedne zajedničke izložbe likovnih radova godišnje u organizaciji jedne od institucija potpisnica: Sveučilište likovnih umjetnosti Mimar Sinan u Istanbulu, Nacionalna akademija umjetnosti u Sofiji, Nacionalno sveučilište umjetnosti u Bukureštu, Aristotelovo sveučilište u Solunu, Fakultet likovnih umjetnosti u Skoplju, Akademija umjetnosti u Tirani, Sveučilište umjetnosti u Beogradu, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, Akademija likovnih umjetnosti i dizajna u Ljubljani, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Prvo izdanje izložbenog programa odvilo se u organizaciji Sveučilišta likovnih umjetnosti Mimar Sinan u Istanbulu (2009). ALU se predstavila radovima svojih profesora i polaznika doktorskih studija. Drugo izdanje je realizirano u organizaciji Nacionalne akademije umjetnosti u Sofiji (2011). ALU se predstavila radovima polaznika preddiplomskih i diplomskih studija. Treće izdanje programa organiziralo je Aristotelovo sveučilište u Solunu (2012). ALU se predstavila radovima polaznika diplomskih studija. Četvrto izdanje programa organiziralo je Nacionalno sveučilište umjetnosti u Bukureštu kao dio programa svečanog obilježavanja sto pedesete godišnjice svog utemeljenja (2014). ALU se predstavila radovima polaznika doktorskih studija, ujedno i asistenata u nastavi.

Izložbeni program se redovito organizira u trajanju od mjesec dana, u nekom od reprezentativnih izložbenih prostora (Tophane-i Amire Culture and Arts Center u Istanbulu, National Gallery for Foreign Art u Sofiji, State Museum of Contemporary Art u Solunu, Constantin Brancusi Gallery u Bukureštu), otvoren je za širu javnost, dokumentiran je katalogom izložbe, te je iznimno dobro posjećen i medijski popraćen.


ALU / MET

Program međunarodne suradnje Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i Gradskog sveučilišta u Londonu, ALU / MET, odvija se već devetu godinu zaredom, a njegovu okosnicu predstavlja umjetničko-istraživački rad i kratkoročna razmjena studenata dviju institucija.

Program se svake godine odvija u dvije faze. U prvoj fazi, studenti ALU i mentorica izv.prof.art. Nicole Hewitt odlaze u London. U drugoj fazi, studenti LMU i mentor viši predavač Ben Cain dolaze u Zagreb. Tijekom boravka u inozemstvu, studenti sudjeluju u grupnim seminarima i prezentacijama, posjećuju galerije i muzeje, te pohađaju predavanja s ciljem osmišljavanja i izrade samostalnih i suradničkih likovnih radova. Iako se tema programa mijenja od godine do godine, uglavnom se teži umjetničkom propitivanju tema vezanih uz “identitet“, “dislokaciju“, “nepoznato“, “turizam“, “otuđenje“, “egzotično“ i sl. Boravak u Londonu zaključuje se izložbom radova nastalih tijekom programa u galerijskom prostoru Gradskog sveučilišta u Londonu, a boravak u Zagrebu izložbom u Galeriji Miroslav Kraljević. Obje su izložbe redovito popraćene promotivnim programskim materijalima i otvorene su za širu javnost.

Suradnja se redovito nastavlja i izvan okvira samog projekta, te unazad nekoliko godina sada već bivši studenti i polaznici programa nastavljaju suradnju kroz realizaciju vlastitih izložbi i projekata. Kroz godine svog postojanja, ovaj se program međunarodne kulturne suradnje profilirao kao platforma za prvi susret studenata s međunarodnom likovnom scenom, te kao takav predstavlja ključno iskustvo mladih umjetnika u njihovom umjetničkom razvoju.

Ovogodišnji program rezultirao je izložbama radova u galerijskom prostoru Gradskog sveučilišta u Londonu i Galeriji Miroslav Kraljević u Zagrebu, pod nazivom “Projekt koji će se nastaviti“.