Poziv na dostavu ponude br. 3/19 – Materijali i sredstva za čišćenje i održavanje

Naručitelj Akademija likovnih umjetnosti pokrenula je postupak nabave za predmet nabave: Materijali i sredstva za čišćenje i održavanje, materijali za higijenske potrebe i njegu (toaletni papir i ručnici). Rok za dostavu ponude je 1. 4. 2019. do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponude (Link na PDF)

Objavljeno 26. 3. 2019.