Poziv na dostavu ponude br. 5/19 – Materijal za higijenske potrebe i njegu

Naručitelj Akademija likovnih umjetnosti pokrenula je postupak nabave za predmet nabave: Materijal za higijenske potrebe i njegu.

Poziv na dostavu ponude (Link na PDF)

Objavljeno 14. 6. 2019.