Poslijediplomski studij

Poslijediplomski studij sukladno bolonjskom procesu na ALU osnovan je ak.god. 2005/06, s 2 doktorska studija "Kiparstvo" i "Grafika" i dva specijalistička programa "Mala plastika i medaljerstvo". Godine 2007. počeo se izvoditi doktorski studij "Slikarstvo". Svim studijima izdane su dopusnice Ministarstva znanosti obrazovanja i športa. Broj upisanih do akademske godine 2011/12 iznosi 102 doktoranda i specijalista, dok ih je aktivno na studiju ukupno 64.

Doktorat su obranila 4 doktoranda u ak.godini 2011/12 na doktorskom studiju slikarstva i kiparstva; mr. Meho Čaušević, Mirjana Drempetić, Lucija Konda Labaš i Vanda Jurković. Specijalistički studij "Mala plastika i medaljerstvo" završio je Luka Petrinjak ak.god. 2010/11 i Mia Vučić spec. grafike 2010/11.

Kvote upisa na PDS za sljedeću ak.godinu na sve programe iznosi 20 polaznika.

Program se izvodi na ALU i po potrebi u sveučilišnom centru u Zvonimirovoj 8.

Predsjednik vijeća poslijediplomskog studija:
prof.dr.sc. Tomislav Pletenac

Voditelj studija:
izv.prof.dr.sc. Josip Zanki

Zamjenica voditelja studija:
prof.dr.sc. Leonida Kovač

Tajnica studija:
Martina Romih Rudman, dipl.iur
Kontakt: mrrudman@alu.unizg.hr

Doktorski studij kao treći ciklus visokog obrazovanja neophodan je u obrazovanju za stjecanje zvanja višeg asistenta i docenta te kao takav nužan čimbenik za nastavak sveučilišne karijere.

Završetkom studija koji traje tri akademske godine i obranom doktorskog rada najkasnije u roku od 5 godina od dana upisa na studij, stječe se akademski naziv dr.art. (struke).

Studij izvodi 20 mentora i predavača stalno zaposlenih na ALU i 10 vanjskih suradnika, te međunarodnog eksperta savjetnika Johana Ligtvoeta iz Nizozemske.

Studij je izdao Priručnik za doktorski studij, i pokrenuo vlastitu izdavačku djelatnost.

.

Medalja doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

 ....

PODATCI O AUTORU

Damir Mataušić, red. prof.art.

Rođen je 1954. U Zagrebu. Diplomirao je 1979. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Prvu medalju izradio je godine 1973. I od tada se gotovo isključivo bavi medaljom i malom plastikom kao likovnim izrazom. Danas njegov opus čini više od 500 uglavnom dvostrano kovanih medalja i malih plastika osebujnog i prepoznatljivog izraza, vrlo složenih kompozicijskih rješenja te savršene čistoće likovnog jezika. Više od 100 medalja kovanih u zlatu i srebru, prema njegovim idejnim rješenjima, plod je dugogodišnje suradnje s Klovićevim dvorima (muzejskim prostorom) u Zagrebu. Od 1993. Stalni je suradnik Hrvatskog novčarskog zavoda; autor je 30-ak jubilarnih i opticajnih apoena od 15 . za Republiku Irsku. Autor je mnogih godišnjih kulturnih, znanstvenih i sportskih nagrada. Svoje radove izlaže od 1974. Priredio je 17 samostalnih izložaba od kojih je najvažnija monografska izložba u galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu. Sudjelovao je na 60 skupnih izložaba između ostalih na FIDEM-u (internacionalne izložbe medalja) u Parizu, Londonu, Budimpešti, Neuchatelu, Den Haagu, Lisabonu). Kao redoviti profesor predaje na Sveučilištu u Zagrebu, na Akademiji likovnih umjetnosti.