Poslijediplomski studij

SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI (DOKTORSKI) STUDIJSKI PROGRAM LIKOVNE UMJETNOSTI

 

Trajanje: 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS-a 

Stečeni akademski naziv po završetku studija:  dr. art. (eng. D.A.; occasionally D.Arts)

Lokacije: Program se izvodi na lokacijama Akademije likovnih umjetnosti, a povremeno u Galeriji Putolovac ALU, Ilica 112, Zagreb.

--

Predsjednica vijeća poslijediplomskog studija:
izv. prof. Ana Hušman

Voditelj studija:
izv.prof.dr.sc. Josip Zanki

Zamjenica voditelja studija:
prof.dr.sc. Leonida Kovač

Tajnica studija:
Martina Romih Rudman, dipl.iur
Kontakt: mrrudman@alu.unizg.hr

--

O PROGRAMU

Poslijediplomski studij likovnih umjetnosti Akademije likovnih umjetnosti je jedini poslijediplomski doktorski studij umjetničkog područja u Republici Hrvatskoj i široj regiji. Nakon obustave daljnjih upisa 2013. godine, 2019 godine odlukom akademijskog vijeća ukida se poslijediplomski studij u starom obliku, smjerovi Kiparstvo i Grafika (osnovani ak.god. 2005./06.) te Slikarstvo (osnovano 2007.), te se pristupilo pokretanju novog studija. Osnovano je povjerenstvo koje je sastavilo elaborat, a program je prošao kroz postupak vrednovanja u skladu s Pravilnikom o vrednovanju doktorskih sveučilišnih programa Sveučilišta u Zagrebu i temelji se na najvišim umjetničkim standardima, te standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG). Program je otvoren kao poslijediplomski studij Likovnih umjetnosti u skladu s pravilnikom o vrednovanju te se temelji na umjetničkom istraživanju i ne dijeli se na smjerove.

Studijski program je usmjeren na praksu (practice-based), a sukladno Dekanskom programu 2020-2023 uspostavlja veze između umjetničkog i znanstvenog istraživanja te je u kontinuitetu s prethodnim ciklusima studija. Doktorandi samostalno provode originalna istraživanja pod mentorstvom nastavnika - stručnjaka iz određenog područja s ciljem stvaranja doktorskih radova koji odražavaju visoku umjetničku i znanstvenu izvrsnost koju Akademija potiče.

Utvrđuje se proces i struktura istraživanja, odabire adekvatna metodologija i umjetnički medij te prezentacijski okviri sukladni odabranoj temi rada. Podržavaju se disciplinarne i interdisciplinarne specifičnosti u skladu s prirodom umjetničkog doktorskog istraživanja te razvijanja i stjecanja potrebnih kompetencija. Program slijedi novu europsku visokoobrazovnu praksu koja izjednačava umjetničko i znanstveno istraživanje. Predmeti su vezani uz mentoriranje umjetničko- istraživačke prakse, metodologije znanstvenog i umjetničkog istraživanja te mentoriranje izrade doktorskog rada.

Nastavnici na poslijediplomskom doktorskom studiju Likovnih umjetnosti su međunarodno priznati umjetnici i umjetnice te znanstvenici i znanstvenice, koji su aktivno uključeni u umjetničke / znanstvene projekte i imaju bogato iskustvo u svojim područjima. Njihova nastava se temelji na najnovijim istraživanjima i spoznajama, te uspostavljaju suodnos između vlastitog istraživačkog rada i njegove integracije u nastavu.

 

DISKURZIVNI PROGRAM ALU

Poslijediplomski doktorski studij ALU organizira Diskurzivni program, koji bi se svojim formatom i aktivnostima integrirao sa samostalnom umjetničko-istraživačkom praksom i drugim aktivnostima doktoranada. Kompletan program se provodi unutar perioda od godine dana kao galerija, ali i svojevrsni laboratorij-istraživačka platforma. Intencija ovog programa je predstavljanje umjetničko-istraživačkog rada doktoranda kroz format pop-up izložbi, video streaminga, performativnih predavanja; organizacija radionica i gostujućih predavanja suvremenih umjetnika; organizacija stručnog skupa. Sadržaj koji nudimo Diskurzivnim programom Galerije Putolovac pokriva područje umjetničkog i znanstveno-umjetničkog istraživanja, odnosno područje  poslijediplomskog istraživačkog djelovanja hrvatskih i stranih umjetnica i umjetnika te javno predstavljanje rezultata istih.

CILJEVI KOJI SE POSTIŽU PROVEDBOM PROGRAMA: razvijati svijest o umjetničkom istraživanju kao jednakovrijednom znanstveno-istraživačkom radu; razvijati kulturu eksperimenta i zajedništva; omogućiti umjetnicima iz srodnih disciplina da se upoznaju i rade suradnički; upoznati javnost s procesima i rezultatima umjetničkih istraživanja; omogućiti prostor za komunikaciju i interakciju između umjetnika-istraživača, studenata, te stručne i šire javnosti.

METODE I VRSTE AKTIVNOSTI KOJIMA ĆE SE PROGRAM PROVESTI: rad u grupi, rad jedan na jedan i mentorski rad.

KORISNICI OBUHVAĆENI PROGRAMOM, NJIHOV BROJ I STRUKTURA: umjetnici-istraživači, stručnjaci iz područja, studentice i studenti, srednjoškolke i srednjoškolci, te stručna i šira javnost.

voditelj: izv.prof.dr.sc. Josip Zanki

 

--

MEDALJA DOKTORA ZNANOSTI I UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 ....


PODATCI O AUTORU

Damir Mataušić, red. prof.art.

Rođen je 1954. U Zagrebu. Diplomirao je 1979. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Prvu medalju izradio je godine 1973. I od tada se gotovo isključivo bavi medaljom i malom plastikom kao likovnim izrazom. Danas njegov opus čini više od 500 uglavnom dvostrano kovanih medalja i malih plastika osebujnog i prepoznatljivog izraza, vrlo složenih kompozicijskih rješenja te savršene čistoće likovnog jezika. Više od 100 medalja kovanih u zlatu i srebru, prema njegovim idejnim rješenjima, plod je dugogodišnje suradnje s Klovićevim dvorima (muzejskim prostorom) u Zagrebu. Od 1993. Stalni je suradnik Hrvatskog novčarskog zavoda; autor je 30-ak jubilarnih i opticajnih apoena od 15 . za Republiku Irsku. Autor je mnogih godišnjih kulturnih, znanstvenih i sportskih nagrada. Svoje radove izlaže od 1974. Priredio je 17 samostalnih izložaba od kojih je najvažnija monografska izložba u galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu. Sudjelovao je na 60 skupnih izložaba između ostalih na FIDEM-u (internacionalne izložbe medalja) u Parizu, Londonu, Budimpešti, Neuchatelu, Den Haagu, Lisabonu). Kao redoviti profesor predaje na Sveučilištu u Zagrebu, na Akademiji likovnih umjetnosti.