O ODJELU

Fundus umjetnina i zbirka studentskih radova Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu ( u daljnjem tekstu Fundus ALU) je stručno-informacijska jedinica  ALU koju čine dvije velike cjeline: zbirka umjetnina i zbirka studentskih radova.

Fundus ALU posjeduje vrijednu umjetničku građu koja dijelom (grafička zbirka) predstavlja pregled razvoja likovne umjetnosti u Hrvatskoj od osnutka Akademije 1907. godine, s naglaskom na zadnjih šest desetljeća. Kako je odjel formalno ustanovljen tek prije dvadesetak godina, fundus je nekoliko puta bio seljen i mijenjao lokacije.

REORGANIZACIJA FUNDUSA 2008.-2010.

Sredinom 2008. godine fizički je sređena i sistematizirana cjelokupna građa prikupljanjem u jedinstven prostor sa svih dislociranih akademijinih lokacija u novi prostor odjela  fundusa (adaptiran za tu namjenu 2004/2005.) koji se nalazi u  Upravnoj zgradi Akademije, u Ilici 85.

Nakon toga je formirana računalna Inventarna knjiga građe fundusa (u excel programu) te  je započelo popisivanje i fotografiranje cjelokupne građe. Uspostavom stručne suradnje sa Muzejskim dokumentacijskim centrom u Zagrebu radovi su sistematizirani u zbirke te je izrađen Pravilnik o fundusu ALU ( koji je prihvaćen na Akademijskom vijeću 22. listopada 2009.) Pravilnikom je ustanovljen popis zbirki u fundusu, način i vrste prikupljanja, dokumentiranja, obrade, čuvanja i prezentacije građe sukladno pravilima muzejske struke jer se radi o istovrsnoj građi i problematici. Pravilnikom je izmijenjen i naziv fundusa ALU u Fundus umjetnina i zbirka studentskih radova ALU.

Fundus je tako podijeljen  u tri zbirke: zbirku slika i crteža, zbirku skulptura i grafičku zbirku.

Dosad je potpuno obrađena (inventarizirana i digitalno snimljena) zbirka slika i crteža (1088 jedinica), zbirka skulptura i male plastike (191 jedinica) I medijateka (138 jedinica). U tijeku je obrada i najopsežnije grafičke zbirke (dosad obrađeno 1890 jedinica), koja broji otprilike 10.000 grafičkih listova.

2009. godine osnovana je i zbirka donacija čime fundus sa svakim novim darovanim umjetničkim djelom djelatnog profesora, profesora koji ide ili je u mirovini, kao i radom renomiranog umjetnika dobiva kvalitativno na vrijednosti.

 Za svu građu osiguran je primjereni smještaj, te su nabavljeni odgovarajući ormari ladičari, ormari i police za spremanje građe. Isto tako, ugrađena su protuprovalna vrata u svrhu bolje zaštite građe, klima uređaji i nova uredska oprema. U listopadu 2009. je instaliran računalni programski paket M++ za obradu muzejske građe, svi su podaci iz excel programa konventirani u novi program, što je uvelike pridonijelo profesionalnoj obradi zbirke. U veljači 2010. godine Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulturne baštine (GZZSKP) upućen je zahtjev za utvrđivanjem svojstva kulturnog dobra za tri zbirke iz fundusa: 1. Zbirka slika i crteža, 2. Zbirka grafika i 3. Zbirka Skulptura. 

Pozitivno rješenje zahtjeva GZZSK je proslijedio Upravi za zaštitu kulturne baštine pri Ministarstvu kulture RH gdje je zbirka i registrirana u listopadu 2010. godine. Upisom u Registar zaštićenih kulturnih dobara RH  fundus ALU ostvaruje uvjete i za upis u Registar muzeja i zbirki pri Muzejskom dokumentacijskom centru u Zagrebu. Tim aktom fundus kao muzejska zbirka dobiva stručnu nadležnost GZZSK-a i Ministarstva kulture RH, otvaraju se nove mogućnosti dobivanja financijskih sredstava za profesionalnu opremu i zaštitu  građe u vidu konzerviranja i restauracije umjetnina.

SMJERNICE RAZVOJA

U projekciji budućeg djelovanja, fundus se razvija u smjeru završetka obrade cjelokupne građe, još veće profesionalizacije funkcioniranja odjela, bolje dostupnosti M++ programa nastavnom kadru i studentima, kao i široj javnosti u svrhu znanstvenog i istraživačkog rada. U planu je inventarizacija novih zbirki ( plakatoteka, medijateka, filmoteka), back up primarne i sekundarne dokumentacije kao i svih radova u digitalnom obliku u svrhu zaštite.

U programskom smislu, fundus planira nastaviti sa kontinuiranim postavljenjem izložbi, posebno onih problemskog tipa u svrhu poboljšanja i potpore nastavnom planu i programu Akademije kao i podsjećanju na razdoblja i imena iz povijesti likovne umjetnosti u Hrvatskoj.