Studentska referada

Ured za studente prijediplomskih, diplomskih te integriranog studija

Ured za pomoć i podršku studentima

Koordinator za nastavu

Poslijediplomski studij

 • Martina Romih Rudman, dipl. iur., Voditeljica službe za opće i pravne poslove i tajnica poslijdiplomskih studija,
 • e-mail: mrrudman@alu.unizg.hr; 099/271-4311

Ured za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju

 • Filip Matović, stručni savjetnik, e-mail: filip.matovic@alu.unizg.hr; 098/250-788
 • Ured daje informacije i prima prijave za razne međusveučilišne i međunarodne projekte.
 • Rad sa strankama 10:00 – 14:00 sati.
 • Više na: ovoj stranici.

Informatička služba

 • Goran Hoić, voditelj ureda za informacijski sustav i sistemsku podršku/CARNet sistem inženjer,
 • e-mail: goran.hoic@alu.unizg.hr; 099/255-0825

CARNet administrator

 • Mirsad Todorovac, stručni savjetnik / sistem inženjer, tel: 3711-451, e-mail: mirsad.todorovac@alu.unizg.hr
 • Otvaranjem elektroničkog identiteta, odnosno podizanjem jedinstvene AAI korisničke oznake i lozinke kod CARNet administratora, studentima je omogućen pristup internetu od kuće s 50% popusta, kao i korištenje drugih elektroničkih usluga (http://www.carnet.hr/studenti), eduroam web pristup sa svih akademskih ustanova koje ga podržavaju (Zagreb, Hrvatska, Europa, a i šire) itd.
 • Radno vrijeme: parnim datumima 9.00 – 15.00 sati

Knjižnica

Predstavnici studenata

 • Prema Statutu Akademije predstavnik studenata ima pravo prisustvovati sjednicama Akademijskog vijeća i sudjelovati u odlučivanju o pitanjima koja su od posebnog interesa za studente.
 • Prema Statutu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, 2008. (čl. 22); studenti se mogu obratiti studentskom pravobranitelju Sveučilišta s pritužbama koje se odnose na njihova prava ukoliko smatraju da njihove zamolbe ili pritužbe nisu pravodobno ili na odgovarajući način riješene kroz rad nadležnih tijela matične ustanove. Studentski zbor Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu izabrao je studentsku pravobraniteljicu Marlen Ban kojoj se možete javiti na e-mail: marlenban5@gmail.com.

Zaštita osobnih podataka