Tema: Kako uspješno završiti preddiplomski i upisati diplomski sveučilišni studij

Slikarski odsjek
Kiparski odsjek
Grafički odsjek
Nastavnički odsjek
Odsjek za animirani film i nove medije

 

Slike s radionice "Poduzetništvo"

Slike s radionice "Samoprocjena"

CIKLUS RADIONICA za studente ALU

Motivacijski razgovori (travanj/svibanj 2018.)

Kako uspješno završiti preddiplomski sveučilišni studij i upisati diplomski sveučilišni studij na ALU

Motivacijski razgovori na temu kako uspješno završiti preddiplomski sveučilišni studij i upisati diplomski sveučilišni studij na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu održali su se tijekom travnja i svibnja 2018. godine za studente koji će akad. god. 2017./2018. završiti preddiplomski  sveučilišni studij a koji su motivirani  za uspješan završetak preddiplomskog sveučilišnog studija i upis diplomskog sveučilišnog studija kroz grupnu interaktivnu radionicu za studente Motivacijski razgovori.

Osim administrativnog informiranja o rokovima za završetak studija, uvjetima stjecanja diplome, uvjetima i natječaju za upis diplomskog sveučilišnog studija studenti su dobili razne korisne savjete i preporuke vezano za studentski status i studentska prava, te su učili kako koristiti dostupne informacije putem korisnih linkova, weba, mrežnih stranica, oglasnih ploča, vršnjačke pomoći, vodstva mentora,nadležnih djelatnika, ureda i studenata, te kako samostalno istražiti i prikupiti te upotrijebiti važne dokumente kao što je natječaj, odluke o kalendariju, školarinama, pravilnici. Studenti su dobili razne informacije i korisne savjete za završetak studija, izradu završnog rada i upis novog diplomskog studija jer smo koristili web stranicu alu i pokazane su podrubrike gdje se mogu naći dokumenti kao što su razne odluke i natječaji. Za pisanje životopisa powerpoint prezentacijom upućeni su na određene smjernice i primjer pisanja euraopass životopisa. Pokazani su i primjer visual CV. Također, sudionicima radionice poslani su primjeri i upute životopisa na e-mail adresu i pozvani su na radionice, humanitarne akcije, volontiranje te posebno za sudjelovanje na radionicama za pisanje likovnog/umjetničkog životopisa. Svakom pojedinom sudioniku podijeljen je administrativni dio preporuka i svi potrebni obrasci sa posebnim naglaskom na obrazac za izvedbu završnog rada i vodič za završetak studija koji je namijenjen upravu u svrhu boljega informiranja studenata.

Osobiti doprinos dali su studenti diplomskog sveučilišnog studija: Branimir Brnin, Valentina Rašan, Ivana Bajcer, Sandro Toth, Paola Grbić i Adela Mesić koji su govorili iz vlastite perspektive i iskustva kako su oni uspješno završili preddiplomski i upisali diplomski studij na način da su davali informacije i savjete kako su se oni pripremali. Također su rekli studentima što mogu očekivati od druge tj. diplomske razine studija, o programu, obvezama, sadržaju i organizaciji uspješnoga rada na diplomskoj razini.

Pitanja koja su bila najčešće postavljena odnosila su se na port-foliju, bodovanje, pisanje pisma motivacije, životopis, mapu, intervju za upis diplomskog studija u hrvatskoj i u inozemstvu, na prestanak studentskih prava završetkom studija, te na reguliranje zdravstvenoga statusa, rokove. Također je studentima ponuđena individualna podrška na akademskoj potpori, a i najavljene su radionice za studente u okviru programa+ te drugih programa.

Studenti su pozvani i na individualni dolazak u studentsku referadu radi pregledavanja podataka u matičnom listu i upućeni su da mogu pitati sve što ih zanima za navedeno kako bi se pravovremeno pripremili, a osobito su motivirani na vrijeme rješavanja obaveza i osobnu odgovornost.

Studentima je podijeljen kratki anonimni evaluacijski upitnik koji su ispunili a većina studenata je radionicu ocijenila s izvrsnom ocjenom.


Motivacijski razgovoriradionica za prvostupnike Slikarstva i Grafike

Održana u četvrtak 6. 4. 2017. u velikoj predavaoni ALU

Motivacijski razgovori na temu kako uspješno završiti preddiplomski sveučilišni studij Slikarstvo i Grafika i upisati diplomski sveučilišni studij na ALU održani su dana 6.4.2017. u velikoj predavaonici Ilice 85.

Studenti su motivirani za uspješan završetak preddiplomskog sveučilišnog studija i upis diplomskog sveučilišnog studija kroz grupnu interaktivnu radionicu za studente Motivacijski razgovori kojoj su iznimnu podršku dale studentice diplomskog sveučilišnog studija Slikarstvo: Dora Sučić i Dorotea Kučenjak te studentica diplomskog sveučilišnog studija Grafika Sunčana Vran.  Njima su studenti preddiplomskog studija postavljali razna pitanja na koja su dobili korisne informacije i savjete za uspješan završetak i upis studija na ALU.

 

Motivacijski razgovori – radionica za prvostupnike Kiparstva i Animiranog filma i novih medija

Održana u četvrtak 23.3.2017. u velikoj predavaoni ALU

Motivacijski razgovori na temu kako uspješno završiti preddiplomski sveučilišni studij Kiparstvo i Animirani film i nove medije i upisati diplomski sveučilišni studij na ALU održani su dana 23.3.2017. u velikoj predavaonici Ilice 85.

Studenti koji će akad. god. 2016./2017. završiti preddiplomski  sveučilišni studij Kiparstvo i Animirani film i novi mediji motivirali su se za uspješan završetak preddiplomskog sveučilišnog studija i upis diplomskog sveučilišnog studija kroz grupnu interaktivnu radionicu za studente Motivacijski razgovori.

Na početku radionice studentima je prezentiran kratki promo animirani film (stop animacija) koja promovira radionice Motivacijski razgovori. Studenti su informirani o rokovima za završetak studija, uvjetima stjecanja diplome, uvjetima i natječaju za upis diplomskog sveučilišnog studija. Dobili su razne korisne savjete i preporuke vezano za studentski status i studentska prava završetkom studija te su učili kako koristiti dostupne informacije putem korisnih linkova, weba, mrežnih stranica, oglasnih ploča, vršnjačke pomoći, vodstva mentora i kako samostalno istražiti, prikupiti te upotrijebiti važne dokumente kao što je natječaj, odluke o kalendariju, školarinama, pravilnici.

Putem powerpoint prezentiran je primjer životopisa sa općim preporukama. Tajnica nastavničkog odsjeka Irena Brezović pokazala je primjere životopisa i kataloga od priznatih umjetnika te objasnila način popisivanja samostalnih i skupnih izložbi. Voditeljica studentske referade Tatjana Grgić odgovarala je na razna pitanja kao što je „apsolventski“ status i uvjeti plaćanja ponovnog upisa predmeta ili godine.Stručna suradnica za pomoć i podršku studentima Romana Đuričić podijelila svakom pojedinom sudioniku administrativni dio preporuka i korisnih informacija koje su bile materijal za vježbu studentima jer su čitajući upute vježbali prezentaciju u akademskom okruženju. Na kraju su studenti ispunili evaluacijske upitnike.

Iznimnu podršku dali su studenti diplomskog sveučilišnog studija Kiparstvo:Martina Nikoljačić i Petar Ćujo te student diplomskog sveučilišnog studija Animirani film i novi mediji; smjer: Animirani film Sandro Toth koji su prenijeli informacije i savjete iz vlastitog iskustva kako su uspješno završili preddiplomski i upisali diplomski studij.


Motivacijski razgovori - CIKLUS RADIONICA ZA STUDENTE

Motivacijski razgovori na temu kako uspješno završiti preddiplomski sveučilišni studij Likovna kultura i upisati diplomski sveučilišni studij na ALU održani su dana 10.3.2017.

Studenti koji će akad. god. 2016./2017. završiti preddiplomski  sveučilišni studij Likovna kultura motivirali su se za uspješan završetak preddiplomskog sveučilišnog studija Likovna kultura i upis diplomskog sveučilišnog studija kroz grupnu interaktivnu radionicu za studente Motivacijski razgovori.

Osim administrativnog informiranja o rokovima za završetak studija, uvjetima stjecanja diplome, uvjetima i natječaju za upis diplomskog sveučilišnog studija studenti su dobili razne korisne savjete i preporuke vezano za studentski status i studentska prava, te su učili kako koristiti dostupne informacije putem korisnih linkova, weba, mrežnih stranica, oglasnih ploča, vršnjačke pomoći, vodstva mentora, te kako samostalno istražiti i prikupiti te upotrijebiti važne dokument kao što je natječaj, odluke o kalendariju, školarinama, pravilnici.

Putem powerpoint prezentiran je primjer životopisa sa općim preporukama. Tajnica nastavničkog odsjeka Irena Brezović pokazala je primjere životopisa i kataloga, nabrajanja samostalnih i skupnih izložbi. Voditeljica studentske referade Tatjana Grgić odgovarala je na razna pitanja kao što je „apsolventski“ status, uvjeti plaćanja, ponovnog upisa godine i upoznala prisutne s postojećim pravilnicima.

Stručna suradnica za pomoć i podršku studentima Romana Đuričić sastavila je i podijelila svakom pojedinom sudioniku administrativni dio preporuka i korisnih informacija koje su bile materijal za vježbu studentima jer su čitajući upute vježbali prezentaciju u akademskom okruženju.

Iznimnu podršku dali su studenti diplomskog sveučilišnog studija Likovna kultura; smjer: nastavnički na ALU: Martina Majcen i Tea Pranjić koje su bile u istoj situaciji, te su svojim iskustvom pridonijeli razmjeni informacija za upis više diplomske razine studija na kojoj će uskoro diplomirati.


Motivacijski razgovori – radionica za studente ALU

Kako uspješno završiti preddiplomski sveučilišni studij i upisati diplomski sveučilišni studij?

Radionica je održana u petak, 10.3.2017. od 13,30 do 15,00 sati, na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Ilica 85, velika predavaonica. Namijenjena je prvostupnicima studija likovne kulture.

PROGRAM:

  • ADMINISTRATIVNO INFORMIRANJE O ROKOVIMA ZA ZAVRŠETAK STUDIJA, UVJETIMA STJECANJA DIPLOME PREDDIPLOMSKOG STUDIJA TE UVJETIMA I NATJEČAJU ZA UPIS DIPLOMSKOG STUDIJA,
  • INFORMIRANJE O SADRŽAJIMA WEB STRANICE ALU_DOKUMENTI_ ODLUKA O KALENDARIJU_UPISI_DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ,
  • KORISNI SAVJETI  ZA POSTUPANJE; PRESTANAK STUDENSKOG STATUSA I SVIH STUDENTSKIH PRAVA DANOM ZAVRŠETKA STUDIJA,
  • PRAVO NA STUDENTSKI DOM, ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, ZAPOŠLJAVANJE I DR.,
  • ŽIVOTOPIS I MOTIVACIJSKO PISMO.

KONTAKTI VODITELJICA: romana.djuricic@alu.hr, tatjana@alu.hr.


CIKLUS RADIONICA ZA STUDENTE

MOTIVACIJSKI RAZGOVORI

Tema: Kako uspješno završiti preddiplomski i upisati diplomski sveučilišni studij

Studenti koji će akad. god. 2015./2016. završiti preddiplomski  sveučilišni studij slikarstva, kiparstva, grafike, animiranog filma i novih medija te edukacije likovne kulture motivirali su se tijekom ožujka u studentskoj referadi  ALU za uspješan završetak preddiplomskog i upis diplomskog sveučilišnog studija kroz grupne interaktivne radionice za studente Motivacijski razgovori.

Osim administrativnog informiranja o rokovima za završetak studija, uvjetima stjecanja diplome, uvjetima i natječaju za upis diplomskog sveučilišnog studija studenti su dobili razne korisne savjete i preporuke vezano za studentski status i studentska prava, te su učili kako koristiti dostupne informacije putem korisnih linkova, weba, mrežnih stranica, oglasnih ploča, vršnjačke pomoći, vodstva mentora, te kako samostalno istražiti i prikupiti te upotrijebiti važne dokument kao što je natječaj, odluke o kalendariju, školarinama.

Putem powerpoint prezentacije učili su pisati životopis i pismo motivacije.

Iznimnu podršku dali su studenti diplomskog studija na ALU: Ivana Tkalčić, Tea Ivković, Vladimir Novak, Vida Meić i Vanda Kreutz Oslaković koji su prošle godine bili u istoj situaciji te su svojim iskustvom pridonijeli razmjeni informacija.

 


Motivacijski razgovori – poziv prvostupnicima

Pozivamo  studente i studentice  koji će ove akad. god.  postati prvostupnici na radionicu Motivacijski razgovori: Kako uspješno završiti preddiplomski sveučilišni studij i upisati diplomski sveučilišni studij?

O PROGRAMU

ADMNISTRATIVNO INFORMIRANJE O ROKOVIMA ZA ZAVRŠETAK STUDIJA, UVIJETIMA STJECANJA DIPLOME PREDDIPLOMSKOG STUDIJA I UVJETIMA TE NATJEČAJU ZA UPIS DIPLOMSKOG STUDIJA

KORISNI SAVJETI ZA POSTUPANJE; PRESTANAK STUDENSKOG STATUSA I SVIH

STUDENTSKIH PRAVA DANOM ZAVRŠETKA STUDIJA, ŽIVOTOPIS I MOTIVACIJSKO PISMO

INFORMIRANJE O SADRŽAJIMA WEB STRANICE ALU (DOKUMENTI – ODLUKA O KALENDARIJU - UPISI DIPLOMKI SVEUČILIŠNI STUDIJ)

KADA?  Petak 22. 5.2015. godine; 12:00-13:00 sati

GDJE? Akademija likovnih umjetnosti, Ilica 85, velika predavaona


Motivacijski razgovor – predavanje - Što nakon diplome ?  Zašto putovati?

Akademija  likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Ilica 85

Srijeda 4.3.2015., velika predavaona ALU (Ilica 85),  16:00 sati

Metoda rada : prezentacija,predavanje, razgovor.

Predstavljanje korisnih linkova -informacija za traženje umjetničkih rezidencija, predstavljanje rezidencija u Vietnamu (Vjetnamu) i Thailandu (Tajlandu).

Prikazivanje fotografija s putovanja JI Azijom uz preporuku jednostavnijeg , jeftinijeg i sigurnijeg putovanja.( Fotografije iz Thailanda, Singapura, Vietnama, Kambodje, Laosa, Bornea, Malezije)

Osnovno pitanje - zašto putovati?

Cilj : predstaviti mogućnosti, prikazati kako je potrebno samo malo se potruditi i da možemo vani naučiti mnogo, motivirati studente na rad, traženje rezidencija, mjenjanje okoline, ali i sebe.

Voditelj:  Marija  Lopac

Link-1: http://djh.hrt.hr/putnik-namjernik/9948-marija-lopac 

Linkj-2: http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/foto-hrvatica-zivjela-u-kucici-na-drvetu-s-backpackom-u-novi-zivot---320013.html

Link-3: http://www.newspacearts.com/index.php/home/artists/95


Motivacijski razgovori – poziv na sudjelovanje

Dragi studenti/ce,

Pozivamo Vas na radionicu za studente Motivacijski razgovori koje se već drugu akademsku godinu održava u cilju unaprjeđivanja kvalitete studiranja na ALU!

KAKO SE PRIJAVITI?

Prijave pošaljite e-mail na romana.djuricic@alu.hr do 17.2.2015. te obavezno navedite: ime i prezime i godinu studija.

O PROGRAMU

  • PROMOCIJA ANIMIRANOG FILMA STUDENATA ALU O  RADIONICI MOTIVACIJSKI RAZGOVORI; MARTA JURIĆ. DENISS MIKULČIĆ GRGIĆ, JOSIPA PENTIĆ, DOMAGOJ HMURA, DINO TUMPA, KARLO KELEČIĆ, EVA HERCEG, ANATOLII CHERNIAVSKYI
  • PREZENTACIJA APLIKACIJE O STIPENDIJAMA  KOJU SU IZRADILI STUDENATI ALU; DARKO JEFTIĆ I LAURA POTROVIĆ
  • INFORMIRANJE O EDUKATIVNIM MATERIJALIMA ZA SAMOPOMOĆ SVEUČILIŠTA U ZAGREBU_ SVUČILIŠNOG CENTRA ZA SAVJETOVANJE I PODRŠKU I STUDENATA I  SAVJETOVALIŠTA FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
  • SMJERNICE ZA POSTUPANJE ZA STUDENTE S DISLEKSIJOM ILI DISGRAFIJOM, TE  PSIHIČKIM SMETNJAMA I KRONIČNIM BOLESTIMA .
  • INFORMIRANJE O SADRŽAJIMA WEB STRANICE ALU_INFO  STUDENTI_POMOĆ  I PODRŠKA_SAVJETOVALIŠTA_ZDRAVSTVENA ZAŠITITA_KOORDINATORI_VAŽNI DOKUMENTI O PRAVIMA I OBVEZAMA

KADA?

18. 2.2015. godine; 16,30-19,00 sati

GDJE?

Akademija likovnih umjetnosti, Ilica 85, velika predavaona


Motivacijski razgovori - Što su rezidencije? Kako do njih?

Pozivamo Vas na radionicu Motivacijski razgovori koja će se održati dana 14.1.2015. (srijeda) u velikoj predavaoni ALU, Ilica 85, od 16:00 do 20:00 sati s temom "Što su rezidencije? Kako do njih?"

Svoja iskustva će s vama podijeliti studenti ALU koji su gosti radionice i to: Vendi Vernić, Damjan Roce i Marija Kasum!

Vendi Vernić - studentica diplomskog sveučilišnog studija Grafika

„U rujnu 2013. sudjelovala sam na međunarodnoj UNESCO-BIB radionici Albina Brunovskog, održanoj u sklopu Bijenala ilustracije u Bratislavi (Slovačka). Radionica se održava od 1983., svaki put pod vodstvom drugog poznatog slovačkog ilustratora (Albin Brunovsky, Dušan Kallay...), koji određuje i temu radionice, prema kojoj odabrani kandidati tjedan dana stvaraju ilustracije. Obično je 10 kandidata, po jedan iz svake zemlje, koji se predlažu i biraju uz pomoć lokalnih ogranaka IBBY-a.

 Na radionici sudjelovali su kandidati iz Argentine, Brazila, Bolivije, Bugarske, Irana, Kine, Latvije te ja kao hrvatski kandidat. Radionica je održana u prostorima Kaštela Mojmirovce, nedaleko Bratislave, a vodio ju je ilustrator Juraj Martiška, zadavši temu ''Living in a Tree''. Po završetku je održana mala izložba nastalih radova, koji su uvršteni u stalni postav bijenalu sestrinske organizacije BIBIANA. Osim praktičnog rada, imali smo priliku prisustvovati svečanom otvorenju Bijenala, brojnim popratnim događanjima, te stručnom simpoziju o knjizi za djecu i ilustraciji koji je okupio profesionalce iz cijelog svijeta.

Cijeli doživljaj mi je ostao u odličnom sjećanju, radilo se o iznimnoj gostoljubivosti i organizaciji, ali kao najveću vrijednost izdvojit ću preostalih sedmero kandidata koje sam imala priliku upoznati. Mogućnost upoznavanja ljudi sličnih interesa iz raznih zemalja, učenja o njihovim pristupima i iskustvima je neprocjenjiv element svake međunarodne radionice i rezidencije.“

Damjan Rocestudent preddiplomskog sveučilišnog studija Animirani film i novi mediji

Indonesian Arts & Culture Scholarship 

„U razdoblju između ožujka i lipnja održava se program Indonesian Arts & Culture Scholarship. Program okuplja mlade do 30 godina koji budu raspoređeni po 6 gradova diljem Indonezije, gdje u sklopu tamošnjih umjetničkih centara budu podučavani tradicionalnoj indonezijskoj kulturi koja obuhvaća ples, glazbu, batik, jezik itd. Sam kurikulum ovisi od centra do centra, no svi sudionici nastupaju zajedno na završnoj manifestaciji Indonesian Music Channel koja zatvara program sredinom lipnja.

Prijave su početkom jeseni.“

http://www.kemlu.go.id/Pages/InformationSheet.aspx?IDP=107&

Marija Kasum - Studentica Diplomskog sveučilišnog studija Slikarstvo prezentirala je svoj boravak na rezidenciji u Belgiji.

 „Bila sam na jednomjesečnom boravku u rezidenciji za umjetnike, Glo Art, Lanaken Belgija.“


KAKO TRAŽITI (I NAĆI) POSAO?

5.12.2014. godine; 9-12 sati

Akademija likovnih umjetnosti, Ilica 85, mala predavaona

Kako uspješno prezentirati svoje interese, motivaciju, radne i osobne kvalitete kako bi potakli poslodavca da prepozna vaše potencijale? Kako motivirati određenu organizaciju da zaključi kako ste baš vi pravi kandidat za njihovu stipendiju?

Ovaj program će vam kroz poludnevnu radionicu pomoći da uspješno radite na:

- procjeni tržišta i potreba potencijalnog poslodavca
- uspješnoj samoprezentaciji u profesionalnom kontekstu
- izradi zamolbe, životopisa i motivacijskog pisma

Prijave pošaljite e-mail na imrgan@unizg.hr do 4.12.2014. i u referadi ALU.

  POZIV na sudjelovanje


PODUZETNIŠTVO – izazovi i mogućnosti
28.11.2014., 9-12 sati
Akademija likovnih umjetnosti, Ilica 85, mala predavaona

Dragi studenti/studentice,

Gdje se vidite 1, 3, 5, 10godina?
Razmišljate li o poslu koji bi vam odgovarao?
Razmišljate li o traženju posla?

Ukoliko ste razmišljali o ovim i sličnim pitanjima, pozivamo vas da se uključite u programe za unaprjeđenje vještina za upravljanje karijerom.

Radionicu organizira Centar za savjetovanje i podršku studentima.

Prijave do 27. 11. 2014. na e-mail imrgan@unizg.hr i u referadi ALU.

   POZIV na sudjelovanje


Samoprocjena - prvi korak u razvoju karijere

21. 11. 2014., 9-12 sati

Akademija likovnih umjetnosti, Ilica 85, mala predavaona

Organizator:

Sveučilište u Zagrebu - Centar za savjetovanje i podršku studentima

Prijave: do 20.11.2014. na e-mail imrgan@unizg.hr ili u Studentskoj referadi ALU.

   POZIVNICA (program)


Što radim s FRUSTRACIJAMA?

5. 11. 2014. u studentskoj referadi ALU

Od 16:00 do 20:00

Za prijave, pitanja i informacije možete se obratiti u studentsku referadu!


Kreativni proces

26. 9. 2014. u 16:00 sati u studentskoj referadi ALU

Na ovim Motivacijskim razgovorima radit ćemo kratki promo animirani film.

Za prijave, pitanja i informacije možete se obratiti u studentsku referadu ALU.