Poslovnik o radu Akademijskog vijeća - javna rasprava

Otvara se javna rasprava o nacrtu Poslovnika o radu Akademijskog vijeća ALU.

Vaše prijedloge i komentare molimo dostavite na alu@alu.unizg.hr do zaključno petka, 8. prosinca 2023. godine.

Link na Poslovnik (docx)