Izjava pristupnika na javni natječaj

Izjava pristupnika na javni natječaj za prijam na radno mjesto.

Link na dokument u PDF-u.