Nastavnici

Red.prof.mr.art. Andrej ARANICKI

andrej.aranicki@yahoo.com
konzultacije ponedjeljkom 14-16h

Konzerviranje i restauriranje drvene skulpture 1 i 2 (MA); Kiparstvo 4 (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Konzerviranje i restauriranje 2 (MA); Rezbarenje i pozlaćivanje 1 i 2 (izb)

Red.prof.art. Josip BAĆE

josip.bace@alu.hr
konzultacije po dogovoru

Grafičke tehnike (BA); Grafika 1 (BA)

Red.prof.art. Darko BAKLIŽA

darko.bakliza@gmail.com
konzultacije po dogovoru

Crtanje akta 3 i 4 (BA); Plastična anatomija (BA); Realizacija završnog rada (BA); Vježbe - mentorski rad (MA); Animacija - mentorski rad (MA); Rad na realizaciji animiranog filma (MA); Scenografija 1 i 2 (izb)

Red.prof.art. Petar BARIŠIĆ

Kiparstvo 2 (BA); Kiparstvo 1 i 2 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Kiparstvo 1, 2, 3 i 4 (izb)

Red.prof.art. Aleksandar BATTISTA ILIĆ

Multimedijska i multidisciplinarna umjetnost 1, 2, 3 i 4 (BA); Vizualne komunikacije (MA); Multimedijska i multidisciplinarna umjetnost 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (izb); Realizacija završnog rada (BA); Vježbe – mentorski rad (MA); Novi mediji – mentorski rad (MA); Rad na realizaciji projekta iz novih medija (MA)

Red.prof.mr.art Jagor BUČAN

jbucan@alu.hr
konzultacije po dogovoru

Slikanje 2 i 3 (MA)

Red.prof.art. Tomislav BUNTAK

Crtanje 1 (BA); Slikanje 1, 2, 3 i 4 (izb)

Red.prof.mr.art. Tanja DABO

Uvod u grafiku/ grafičke tehnike (BA); Grafika 1, 2, i 3 (izb)

Red.prof.mr.art. Suzana DAMIANI

Konzerviranje i restauriranje zidnih slika 1 i 2 (MA); Konzerviranje i restauriranje 2 (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Tehnike zidnog slikarstva (izb)

Red.prof.dr.sc. Vladan DESNICA

vdesnica@irb.hr
konzultacije po dogovoru

Kiparska tehnologija 4 (BA); Kiparska tehnologija 1, 2 i 3 (MA); Materijali i procesi 1 i 2 (MA); Fizika 1 i 2 (MA); Instrumentalna analiza (MA)

Red.prof.art. Milun GARČEVIĆ

m_garcevic@yahoo.com
konzultacije po dogovoru

Mozaik 1 i 2 (izb); Mozaik 1 i 2 (izb za OKIRU)

Red.prof.art. Nicole HEWITT

Nove umjetničke prakse 1 i 2; Nove umjetničke prakse 3 i 4 (BA i izb); Realizacija završnog rada (BA); Rad na realizaciji projekata iz novih medija (MA); Vježbe – mentorski rad_DNM (MA), Novi mediji – mentorski rad (MA); Projekt 1/AFNM-izb (izb); Projekt 2/AFNM-izb (izb)

Red.prof.art. Darko JAKIĆ

Grafika i primijenjena grafika 2 (BA); Grafika i primijenjena grafika 1 i 2 (MA); Izrada diplomskog rada (MA)

Red.prof.mr.art. Zvjezdana JEMBRIH

zjembrih@yahoo.com
konzultacije četvrtkom 14-15h

Konzerviranje i restauriranje polikromije na drvenom nosiocu 1 i 2 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Konzerviranje i restauriranje 2 (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA)

Red.prof.art. Svjetlan JUNAKOVIĆ

sjunakovic@gmail.com
konzultacije po dogovoru

Primijenjena grafika 2 i 3 (BA); Primijenjena grafika (MA); Ilustracija 1 i 2 (BA i izb); Diplomski seminar (MA)

Red.prof.art. Duje JURIĆ

Slikanje 1 i 2 (izb); Slikanje (MA); Diplomski seminar (MA)

Red.prof.mr.art. Alem KORKUT

Kiparstvo 1, 2 i 3 (MA)

Red.prof.art. Daniel KOVAČ

dankov17@gmail.com
konzultacije po dogovoru

Kiparstvo 1 i 3 (BA); Kiparstvo 1 i 2 (MA); Izrada diplomskog rada (MA)

Red.prof.dr.sc. Leonida KOVAČ

leonida.kovac@gmail.com
konzultacije srijedom 16-17h

Povijest umjetnosti 1 i 2 (BA); Umjetnost na prijelomu stoljeća (XX-XXI) (MA); Uvod u likovne umjetnosti (MA); Slikarstvo i kiparstvo renesanse i baroka (MA); Suvremene teorije (izb)

Red.prof.art. Ines KRASIĆ

ines.krasic@gmail.com
konzultacije po dogovoru

Grafika i primijenjena grafika 1 i 2 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Uvod u grafiku (izb)

Red.prof.art. Darko KREČ

einspiler@net.hr
konzultacije po dogovoru

Uvod u animaciju (crtanje) 1 i 2 (BA); Klasična animacija 1, 2, 3 i 4 (BA); Klasična animacija (MA); Klasična animacija (izb); Realizacija završnog rada (BA); Vježbe – mentorski rad (MA); Animacija – mentorski rad (MA); Rad na realizaciji animiranog filma (MA)

Red.prof.art. Andreja KULUNČIĆ

andreja.kuluncic@zg.t-com.hr
konzultacije po dogovoru

Multimedijska i multidisciplinarna umjetnost 1, 2, 3 i 4 (BA); Vizualne komunikacije (MA); Multimedijska i multidisciplinarna umjetnost 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (izb); Nove umjetničke prakse 1, 2, 3 i 4 (BA); Nove umjetničke prakse 3 i 4 (izb); Realizacija završnog rada (BA); Rad na realizaciji projekta iz novih medija (MA); Vježbe – mentorski rad (MA); Novi mediji – mentorski rad (MA); Projekt (BA i MA); Projekt 2 (izb)

Red.prof.mr.art. Natalija NIKPALJ

natalija.nikpalj-polondak@zg.t-com.hr
konzultacije četvrtkom u 10h

Tipografija (BA); Primijenjena grafika 1 (BA); Primijenjena grafika – segment dizajn (BA); Primijenjena grafika - segment pismo i tipografija (BA); Oblikovanje računalom 2 i 3 (BA); Oblikovanje računalom 4/1 i 4/2 (BA); Digitalno oblikovanje (MA); Oblikovanje vizualnih komunikacija (izb)

Red.prof.art. Zoltan NOVAK

Slikanje 1 i 2 (BA); Slikanje (MA); Diplomski seminar (MA)

Red.prof.art. Alen NOVOSELEC

alen.novoselec@gmail.com
konzultacije po dogovoru

Konzerviranje i restauriranje kamene i arhitektonske plastike 1 i 2 (MA); Kiparstvo 4 (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Konzerviranje i restauriranje 2 (MA)

Red.prof.dr.sc. Tomislav PLETENAC

Red.prof.art. Ante RAŠIĆ

Slikanje 2 (BA); Slikanje 1 i 2 (MA); Izrada diplomskog rada (MA)

Red.prof.art. Siniša REBERSKI

sinareb@alu.hr
konzultacije srijedom 12-13:30h

Pismo (BA); Tipografija (BA); Primijenjena grafika 1 (BA); Primijenjena grafika 1 - segment pismo i tipografija (BA); Oblikovanje računalom 1, 2, 3 (BA); Pismo 1 i 2 (izb)

Red.prof.art. Dalibor STOŠIĆ

Slobodna studijska godina

Kiparstvo 2 (BA); Obrada sadre 2 (BA); Kiparstvo (BA)

Red.prof.dr.art. Robert ŠIMRAK

simrakrobi@gmail.com
konzultacije po dogovoru

Crtanje i slikanje (BA); Grafika 2 i 3 (BA), Grafika (MA)

Red.prof.art. Milan TRENC

milantrenc@aol.com
konzultacije po dogovoru

Režija i animacija 1 i 2 (BA i MA); Realizacija završnog rada (BA); Vježbe – mentorski rad (MA); Animacija – mentorski rad (MA); Rad na realizaciji animiranog filma (MA); Kompjutorska animacija 1, 2, 3 i 4 (BA i izb); Kompjutorska animacija (MA); Kompjutorska animacija i postprodukcija slike 1 i 2 (BA); Multimedijske vježbe i tehnike u animiranom filmu (MA)

Red.prof.art. Ksenija TURČIĆ

ksenijaturcic6@gmail.com
konzultacije po dogovoru

Crtanje akta 3 i 4 (BA); Slikanje (BA); Slikanje (MA); Diplomski seminar (MA); Slikanje_G

Red.prof.mr.art. Tamara UKRAINČIK

tamaraukraincik@yahoo.com
konzultacije po dogovoru

Konzerviranje i restauriranje štafelajnih slika 1 i 2 (MA); Konzerviranje  i restauriranje 2 (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA); Izrada diplomskog rada (MA)

Red.prof.art. Matko VEKIĆ

matko.vekic@gmail.com
konzultacije po dogovoru

Slikanje 1 (BA)

Red.prof.art. Mirjana VODOPIJA

mv.mirjana@gmail.com

konzultacije po dogovoru

Grafika 2 i 3 (BA); Grafika (MA); Oblikovanje scenskog prostora 1 i 2

Izv.prof.art. Gordana BAKIĆ-VLAHOV

Crtanje akta 1 i 2 (BA); Crtanje akta 1 i 2 (MA), Crtanje 2 (BA); Procesi crtanja 1 i 2 (izb); Scensko slikanje 1 i 2 (izb)

Izv.prof.art. Neven BILIĆ

nevenbilic@gmail.com
konzultacije po dogovoru

Kiparstvo 1 (BA); Obrada sadre 1 (BA)

Izv.prof.art. Danko FRIŠČIĆ

dankofriscic70@yahoo.com
konzultacije po dogovoru

Slikanje 1 i 4 (MA)

Izv.prof.art. Ana HUŠMAN

ana.husman@gmail.com
konzultacije po dogovoru

Eksperimentalna animacija 1 i 2 (BA); Povijest eksperimentalnog filma i videa 1 i 2 (BA i izb); Multimedijske vježbe i tehnike u animiranom filmu (BA i MA); Novi mediji – mentorski rad (MA); Realizacija završnog rada (BA); Vježbe - mentorski rad (MA)

Izv.prof.dr.sc. Ivana KESER BATTISTA

ivana.keser@mail.inet.hr
konzultacije po dogovoru

Uvod u teoriju filma (BA); Povijest filma (BA); Realizacija završnog rada (BA); Digitalni film i koncepcija (MA); Novi mediji - mentorski rad (MA)

(slobodna studijska godina)

Izv.prof.dr.art. Lucia LABAS

lucia9art@gmail.com
konzultacije po dogovoru

Izrazi u slikarskim materijalima 1, 2, 3 i 4 (BA); Slikarska tehnologija 1, 2 i 3 (MA)

Izv.prof.mr.art. Neva POLOŠKI

npoloski@yahoo.com
konzultacije po dogovoru

Konzerviranje i restauriranje zidnih slika 1 i 2 (MA); Restauratorska praksa 1, 2 i 3 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Konzerviranje i restauriranje 2 (MA); Retuš (izb)

Izv.prof.art. Ivan SLIPČEVIĆ

Osnove fotografije 1 i 2 (BA i izb); Tehnologije novih medija 1, 2, 3 i 4 (BA i izb); Realizacija završnog rada (BA); Vježbe - mentorski rad (MA); Novi mediji - mentorski rad (MA); Audiovizualne izvedbe (izb)

Izv.prof.mr.art. Sonja VUK

sonja.vuk@gmail.com
konzultacije utorkom i srijedom ili po dogovoru

Metodika nastave likovne kulture 1 (MA); Hospitacije u nastavi likovne kulture (MA); Metodika nastave likovne kulture 2 – Diplomski praktikum 1 i 2 (MA); Metodika nastave likovne kulture 2 – Metodički praktikum 1 i 2 (MA)

Izv.prof.dr.sc. Josip ZANKI

zankijosip@gmail.com
konzultacije utorkom 16-17h ili po dogovoru

Uvod u teoriju umjetnosti (BA); Teorija proporcija i perspektive (BA); Perspektiva (BA); Znanost o kulturi (BA); Umjetnost 20. i 21. stoljeća (MA)

Izv.prof.art. Vlasta ŽANIĆ

Kiparstvo 1/DN i 2/DN (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Kiparstvo 1/DN - izb, 2/DN - izb, 3/DN - izb i 4/DN - izb (izb)

Doc.dr.art. Snježana BAN

snjezanaban@gmail.com
konzultacije utorkom u 11h

Slikanje 2 (BA)

Doc.dr.art. Ida BLAŽIČKO

ida.blazicko@gmail.com
konzultacije po dogovoru

Doc.art. Ana BOŽIČEVIĆ

bozicevic.ana@gmail.com
konzultacije po dogovoru

Restauriranje i konzerviranje polikromije na drvenom nosiocu 1 (MA); Restauriranje i konzerviranje drvene skulpture 2 (MA); Kiparstvo 4 (MA)

Doc.dr.sc. Renata BURAI

Doc.dr.art. Igor ČABRAJA

cabrajaigor@gmail.com
konzultacije po dogovoru

Grafika i primijenjena grafika 1 i 2 (BA)

Doc.dr.art. Sebastian DRAČIĆ

Crtanje akta 1/N i Crtanje akta 2/N

Doc.dr.art. Ivan FIJOLIĆ

ivan.fijolic@me.com
konzultacije po dogovoru

Kiparstvo 1 (BA)

Doc.art. Barbara HORVAT KAVAZOVIĆ

barbie.horvat@gmail.com
konzultacije po dogovoru

Konzerviranje i restauriranje štafelajnih slika 1 i 2 (MA)

Doc.art. Vojin HRASTE

Kiparstvo (BA); Kiparstvo 3 i 4 (BA)

Doc.dr.art. Darko MASNEC

masnec.darko@gmail.com
konzultacije po dogovoru

Utjecaj umjetničke animacije Zagrebačke škole na audiovizualno tržište filma u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi; Uvod u animaciju (crtanje) 1 i 2 (BA); Kompjutorska animacija i postprodukcija slike 1 i 2 (BA); Multimedijske vježbe i tehnike u animiranom filmu (MA); Teorija i estetika animiranog filma 1 i 2 (MA); Analiza animiranog filma (MA)

Doc.art. Predrag PAVIĆ

gepra1@gmail.com
konzultacije po dogovoru

Izrazi u kiparskim materijalima 1; Izrazi u kiparskim materijalima 2; Izrazi u kiparskim materijalima 3; Tehnologija kiparskog postupka

Doc.art. Pavle PAVLOVIĆ

Crtanje i slikanje 1 i 2 (izb); Slikanje 1 i 2 (izb)

Doc.art. Maja ROŽMAN

alu@majarozman.com
konzultacije po dogovoru

Crtanje i slikanje (BA)

Doc.art. Igor RUF

igorruf@gmail.com
konzultacije po dogovoru

Kiparstvo 2 (MA)

Doc.mr.art. Ivan SKVRCE

skvrce@yahoo.com
konzultacije po dogovoru

Crtanje akta 1 i Crtanje akta 2; Slikanje_G

Doc.dr.art. Miran ŠABIĆ

miransabic@gmail.com
konzultacije po dogovoru

Grafičke tehnike (BA); Grafika 1 (BA)

Doc.dr.sc. Domagoj ŠATOVIĆ

Kiparska tehnologija 1 i 2 (BA); Kiparska tehnologija 1, 2 i 3 (MA); Kemija 1 i 2 (MA)

Doc.art. Daniel ŠULJIĆ

Povijest animiranog filma (BA i izb); Zagrebačka škola animacije (BA i izb); Realizacija završnog rada (BA); Tehnologija animiranog filma (BA); Vježbe – mentorski rad (MA); ; Multimedijske vježbe i tehnike u animiranom filmu (MA); Teorija i estetika animiranog filma 2 i 3 (MA); Analiza animiranog filma (MA i izb); Animacija - mentorski rad (MA); Rad na realizaciji animiranog filma (MA)

Doc.art. Marko TADIĆ

Slikanje 1/DN i Slikanje 2/DN

Doc.art. Zlatan VEHABOVIĆ

Crtanje akta 3 i Crtanje akta 4; Slikanje_K

As. Tanja VUJASINOVIĆ

Tajana VRHOVEC-ŠKALAMERA, viši pred.

Povijest umjetnosti 2 (BA); Slikarstvo i kiparstvo renesanse i baroka (MA)

Goce VASKOV, pred.

Kompjutorska animacija 1, 2, 3 i 4 (BA i izb); Kompjutorska animacija (MA)

As. Grgur AKRAP

As. Nikola BOJIĆ

nikolabojich@gmail.com
konzultacije po dogovoru

Umjetnost XX. st._R (MA), Umjetnost XX. st. (BA)

As. Iva ĆURIĆ

curiciva@gmail.com
konzultacije po dogovoru

Uvod u grafiku (izb); Grafika i primijenjena grafika 1 i 2 (MA)

As. Ida LOHER

ida.loher@gmail.com
konzultacije po dogovoru

Metodika nastave likovne kulture 1 (MA); Hospitacije u nastavi likovne kulture (MA); Metodika nastave likovne kulture 2 - Metodički praktikum 1 i 2 (MA); Metodika nastave likovne kulture 2 – Diplomski praktikum 1 i 2 (MA)

As. Ivan Vanja MARTINOVIĆ

Slikarska tehnologija 1, 2 i 3 (MA)

As. Lav PARIPOVIĆ

V.str.sur.dr.art. Igor KONJUŠAK

Uvod u grafiku / grafičke tehnike (BA), Grafika 2 i 3 (BA)

V.str.sur. Marin MARINIĆ

Kiparstvo 4 (BA), Mala plastika i medaljerstvo 2 (BA)

V.str.sur. Krešimir ROD

Izrazi u kiparskim materijalima 1, 2 i 3 (BA), Izrazi u kiparskim materijalima 1 i 2 (izb), Kiparstvo 3 (BA), Mala plastika i medaljerstvo 1 (BA)

Str.sur. Ivan KOVAČEVIĆ

Grafika 2 i 3 (BA)

.

.

Vanjski suradnici

Red.prof.art. Marcel BAČIĆ

Uvod u teoriju umjetnosti (BA); Teorija proporcija i perspektive (BA); Teorija boje (BA); Zvuk kao likovni izraz (BA i izb); Perspektiva (MA); Teorija likovne umjetnosti (MA)

Red.prof.dr.sc. Katarina BERKOVIĆ

Materijali i procesi 2 (MA), (Prehrambeno–biotehnološki fakultet, Zavod za kemiju i biokemiju)

Red.prof.dr.sc. Sanja CVETNIĆ

Likovne umjetnosti renesanse i baroka (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Red.prof.dr.sc. Igor FISKOVIĆ

Umjetnost romanike (BA); Slikarstvo i kiparstvo srednjeg vijeka (MA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Red.prof.dr.sc. Zlatko JURIĆ

Zaštita spomenika kulture (BA i MA); (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Red.prof.dr.sc. Miljenko JURKOVIĆ

Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Red.prof.dr.sc. Nikola LJUBEŠIĆ

Biologija (MA)

Red.prof.dr.sc. Marija POLJAK-BLAŽI

Biologija (MA)

Red.prof.dr.sc. Renata WALDGONI

Arhitektura spomenika (BA), (Arhitektonski fakultet)

Red.prof.dr.sc. Tonči ŽARNIĆ

Osnove arhitekture (BA), (Arhitektonski fakultet)

Izv.prof.dr.sc. Vesna BILIĆ

Pedagogija (MA) (Učiteljski fakultet)

Izv.prof.mr.art. Egidio BUDICIN

Konzerviranje i restauriranje 1 (MA)

Izv.prof.dr.sc. Frano DULIBIĆ

Osnove likovnih umjetnosti (BA i MA); Metodika nastave povijesti umjetnosti (MA); Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti (MA); Hospitacije u nastavi povijesti umjetnosti (MA); Diplomski praktikum metodike povijesti umjetnosti 1 i 2 (MA); Praktikum metodike povijesti umjetnosti 1 i 2 (MA); Boja u likovnoj umjetnosti: likovna počela u srednjoškolskoj nastavi likovne umjetnosti (izb), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Izv.prof.dr.sc. Veljko ĐORĐEVIĆ

Mozak, um i umjetnost - od neurona do zajednice (izb) (Medicinski fakultet)

Izv.prof.dr.sc. Slavko GOVORČIN

Kiparska tehnologija 3 (BA), (Šumarski fakultet, Zavod za znanost o drvu)

Izv.prof.dr.sc. Predrag MARKOVIĆ

Umjetnost gotike (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Izv. prof. Anton VRLIĆ

Tehnike i umjetnost stakla 1 (izb)

Izv. prof. Tomislav SINKOVIĆ

Kiparska tehnologija 3 (Šumarski fakultet)

Doc.dr.sc. Dubravka BOTICA

Arhitektura renesanse i baroka (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Doc.dr.sc. Jasenka GUDELJ

Osnove arhitekture (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Doc.dr.sc. Siniša JUSTIĆ

Arhitektura spomenika (BA) (Arhitektonski fakultet)

Doc.dr.sc. Nikolina MARAKOVIĆ

Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Doc.dr.sc. Dino MILINOVIĆ

Umjetnost antike (BA), Uvod u ikonologiju (BA i MA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Doc.dr.sc. Siniša OPIĆ

Didaktika (MA)

Doc.dr.sc. Iva ŠVERKO

Psihologija odgoja i obrazovanja (BA); Psihologija učenja i poučavanja (BA); Razvojna psihologija (BA) (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)

Doc.dr.sc. Tin TURKOVIĆ

Umjetnost antike (BA) (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Doc. Denis VOKIĆ

Konzerviranje i restauriranje umjetnina 1

Doc. Tatjana PREBEG

Biologija (Agronomski fakultet)

Znan.sur.dr.sc. Toni BABAROVIĆ

Psihologija učenja i poučavanja (BA); Razvojna psihologija (BA) (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)

Mr.sc. Krunoslav KAMENOV, v.pred.

Umjetnost 19. st (BA i MA), Umjetnost 20.st. (BA i MA), Teorija likovne umjetnosti (BA)

Predavač Nives BRAJKOVIĆ

Materijali i procesi 1 (MA)

Predavač Mario BRAUN

Tehnike dokumentiranja računalom (MA); Dokumentiranje – fotografija (MA)

Predavač Snježana KOVAČ-BULIĆ

Tjelesna i zdravstvena kultura 1 i 2 (BA)

Predavač Miona MUŠTRA

Engleski jezik 1, Engleski jezik 2

As. Josipa ALVIŽ

Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti (MA); Hospitacije u nastavi povijesti umjetnosti (MA); Diplomski praktikum metodike povijesti umjetnosti 1 (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

As.mr.sc. Ivan BOGAVČIĆ

Metodika nastave povijesti umjetnosti (MA)

As.mr.sc. Nafis DEFTERDAROVIĆ

Osnove toksikologije (MA)

As. Jasmina NESTIĆ

Diplomski praktikum metodike povijesti umjetnosti 2 (MA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

As. Jasna SALAMON

Praktikum metodike povijesti umjetnosti 1 i 2 (MA)

As. Danko ŠOUREK

Likovne umjetnosti renesanse i baroka (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

As. Ivana TOMAS

Umjetnost gotike (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

As. Tanja TRŠKA MIKLOŠIĆ

Likovne umjetnosti renesanse i baroka (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

As. Luka PETRINJAK

Mala plastika, medaljerstvo; Oblikovanje plemenitih kovina

Umj. sur. Branko SALOPEK

Restauriranje i konzerviranje kamene i arhitektonske plastike 1 i 2 (MA)

Umj. sur. Zvonimira OBAD

Konzerviranje i restauriranje kamene i arhitektonske plastike / na: OKIRU