Preddiplomski sveučilišni studiji 2020./2021. - ljetni semestar

Slikarstvo (ažurirano 8.3.2021.)

Kiparstvo (ažurirano 8.3.2021.)

Grafika (ažurirano 8.3.2021.)

Likovna kultura (ažurirano 10.3.2021.)

Animirani film i novi mediji (ažurirano 26.3.2021.)

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji 2020./2021. - ljetni semestar

OKIRU Slikarstvo (ažurirano 12.3.2021.)

OKIRU Kiparstvo (ažurirano 12.3.2021.)

Diplomski sveučilišni studiji 2020./2021. - ljetni semestar

Slikarstvo

Kiparstvo

Grafika

Likovna kultura (ažurirano 8.3.2021.)

Animirani film (ažurirano 25.3.2021.)

Novi mediji (ažurirano 8.3.2021.)

(Objavljeno 2.3.2021. u 15:10h)
(Zadnja izmjena 26.3.2021. u 14:30h)