Prijediplomski sveučilišni studiji 2023./2024. - zimski semestar

Slikarstvo

Kiparstvo

Grafika

Likovna kultura

Animirani film i novi mediji 1 godina  2 godina  3 godina

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji 2023./2024. - zimski semestar

OKIRU

Diplomski sveučilišni studiji 2023./2024. - zimski semestar

Slikarstvo

Kiparstvo

Grafika

Likovna kultura

Animirani film

Novi mediji

(Objavljeno 2. listopada 2023. u 08:40h)