Preddiplomski sveučilišni studiji 2022./2023. - ljetni semestar

Slikarstvo

Kiparstvo (Zadnja izmjena 23. 3. 2023. u 11:20h)

Grafika

Likovna kultura

Animirani film i novi mediji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji 2022./2023. - ljetni semestar

OKIRU Slikarstvo

OKIRU Kiparstvo

Diplomski sveučilišni studiji 2022./2023. - ljetni semestar

Slikarstvo

Kiparstvo

Grafika

Likovna kultura

Animirani film

Novi mediji

(Objavljeno 9. ožujka 2023. u 14:45h)