Terenska nastava

Nastavni program Akademije oduvijek je uključivao i terensku nastavu, od prvih radionica slikanja do grafičkih, kiparskih i keramičkih radionica danas.

Rad na otvorenom, izvan prostorija Akademije, budućim umjetnicima otvara nova pitanja vlastitog stvaralaštva u odnosu s novom prirodnom i kulturnom okolinom, ljudima koji u njoj žive i koji su utjecali na okolinu.
Na terenskoj nastavi studenti prvi put dobivaju priliku slikati u prirodi ili izrađivati velike formate skulptura u kamenu, drvu ili glini.
Rad izvan Akademije potiče svoje studente na drugačija otkrivanja, istraživanja i stvaranja, utječe na stvaranje kvalitetnih odnosa između mentora i kolega studenata te im daje iskustva koje ih pripremaju za njihova vlastita buduća likovna stvaralaštva.

----------------------------------------------------------------

MATRICE

Autorice programa, voditeljice i mentorice:

 • prof. art. Mirjana Vodopija
 • prof. art. Ines Krasić
 • as. Iva Ćurić

Suradnici:

 • izv. prof. dr. sc. Davor Horvatić, PMF Sveučilišta u Zagrebu
 • doc. dr. sc. Dario Bojanjac, FER Sveučilišta u Zagrebu
 • i mnogi drugi.

Projekt Matrice pokrenut je 2016. godine kroz terensku nastavu Grafičkog i Nastavničkog odsjeka Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu (Grafička radionica Plemenitaš), te je prerastao u višegodišnji projekt tematski vezan uz istraživanje grafičkog medija i pojma matrice u proširenom polju umjetnosti i znanosti.  Do sadaje je održano šest ciklusa projekta koji su se tematski fokusirali na određeni segment pojma matrice. U radionicama su sudjelovali studenti i alumni ALU i FER-a Sveučilišta u Zagrebu, te alumni AUK Osječkog sveučilišta. Predavanja i radionice održali su znanstvenici i umjetnici, profesori sa sastavnica oba sveučilišta, te hrvatski i inozemni umjetnici.

2016. godine, u Oblikovnoj likovnoj radionici Plemenitaš, održana je terenska nastave Akademije likovnih umjetnosti i grafička radionica Matrice: Grafika. U radionici su, pored voditeljica, sudjelovali predavači izv.prof.dr.sc. Davor Horvatić sa Zavoda za teorijsku fiziku čestica i polja PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, mag. šumarstva Tomaž Hartman iz Zavoda za gozdove Slovenije, Kočevje i 10 studenata Grafičkog i Nastavničkog odsjeka Akademije. Za vrijeme radionice studenti su izveli grafičke radove inspirirane prirodom. Nastali radovi prezentirani su na izložbi u Maloj galeriji Oblikovne likovne radionice u Plemenitašu. Izložba je privukla interes lokalne publike i medija.

2018. godine projekt se nastavio terenskom nastavom Matrice: Zvuk. U radionici su sudjelovali studenti i alumni ALU Zagreb te alumni Umjetničke akademije Sveučilišta u Osijeku. Predavanja i radionice održali su, uz izv.prof.dr.sc. Davora Horvatić s PMFa, više drugih predavača: doc.dr.sc. Dario Bojanjac sa Zavoda za radiokomunikacije, FER Sveučilišta u Zagrebu, Ana Horvat, mag. mus., s Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Damir Prica Kafka, saksofonist, pijanist i kompozitor, prof. Sven Buić, mag. mus. kontrabasa, te medijski umjetnici Adam Donovan i Ketrin Hochschuh koji su predstavili svoje stvaralačke aktivnosti i aktualni rad Empathy Swarm razvijen u sklopu rezidencije European Media Art Platform u suradnji s udrugom Kontejner na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Sudionici projekta bavili su se upoznavanjem i istraživanjem fenomena zvuka, upoznavanjem s tehnikom snimanja i obrade zvuka te razvojem umjetničkih koncepata i radova povezanih sa zvukom. Na realizaciji radova razvijena je suradnja s AUK Sveučilišta u Osijeku koja je još u tijeku. Studenti i alumni osmislili su i snimili dva zvučna rada temeljena na tekstu „Litra“ knjićevnika Davora Dragojevića, te zatim nacrtali notacije za te zvučne zapise.

Radionica Zvuk II koja se održala 2022. godine nastavak je ove radionice.

2019. godine tema projekta bila je Matrice: Prostor slobode. U ovom sazivu voditelj centralne radionice bio je izv.prof.dr.sc. Ivan Mlinar s Katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu, AF, SuZg, a osim njega predavanja su održali prof.emeritus dr.sc. Miljenko Lapaine sa Zavoda za kartografiju i fotogrametriju, Geodetski fakultet, SuZg, izv.prof.dr.sc. Davor Horvatić sa Zavoda za teorijsku fiziku čestica i polja, PMF, SuZg i doc.dr.sc. Dario Bojanjac sa Zavoda za radiokomunikacije, FER, SuZg. Studenti su kroz predavanja i radionice proširili postojeća znanja o pojmu prostora s različitih gledišta, arhitektonskog i urbanističkog, kartografskog, sociološkog, fizikalnog, matematičkog, topološkog i drugih.

U prosincu 2019. u prostoru Galerije SC održana je izložba studentskih koncepata i radova nastalih na terenskoj nastavi te je izdana publikacija Matrice: Prostor slobode.

2020. godine tema projekta bila je Matrice: Botanika. Centralni dio projekta je, zbog epidemioloških razloga, umjesto u Plemenitašu, održan u prostoru Botaničkog vrta u Zagrebu. Radionice i predavanja održali su stručnjaci sa Sveučilišta u Zagrebu: red.prof.dr.sc. Antun Alegro, izv.prof.dr.sc. Zrinka Ljubešić i asistent mag. oecol. et prot. nat. Nikola Koletić s Biološkog odsjeka PMF-a, dr.sc. Dubravka Sandev iz Botaničkog vrta PMF-a., izv.prof.dr.sc. Davor Horvatić, Fizički odsjek PMF-a, doc.dr.sc. Dario Bojanjac, FER, te doc.dr.art Ida Blažičko, as Nikola Bojić mag.hist.art i phil Sunčica Ostoić s ALU. Obrađivale su se metode znanstvenog opažanja različitosti značajki pojedinih biljnih elemenata i njihovih međusobnih odnosa, biomimetički pristup stvaranju umjetničkih djela, bio-art koncepti te umjetnost kao podrška znanstvenom istraživanju i obrnuto. Tijekom zimskog semestra ak. god. 2020./2021., studenti i alumni realizirali su radove te su ih prezentirali na izložbi Matrice: Botanika, koja se održala 5. – 15. svibnja 2021. u galeriji SC i Botaničkom vrtu PMF-a u Zagrebu. Projekt je popraćen publikacijom Matrice: Botanika.

2021. tema projekta bile su Matrice: Informacije. Tijekom centralne radionice svakodnevno su se održavala predavanja, prezentacije, diskusije, kroz koje su studenti proširili postojeća znanja o pojmu informacije s fizikalnog, matematičkog i drugih gledišta. Predavanja su održali su izv.prof.dr.sc. Davor Horvatić s PMF-a, doc.dr.sc. Dario Bojanjac sa Zavoda za radiokomunikacije, FER SuZg, red.prof.art. Daniel Kovač s ALU SuZg, te povjesničarka umjetnosti, likovna kritičarka i kustosica Janka Vukmir koja je održala predavanje u Institutu za suvremenu umjetnosti u Zagrebu u proljeće 2022. Kroz provedene aktivnosti studenti su stekli nova znanja o pojmu informacija u odnosu umjetnosti i znanosti te su osmislili projekte u suradnji sa znanstvenicima. Uspostavljene su veze i postavljeni temelji za daljnju institucionalnu, grupnu i individualnu suradnju na nastavku ovog i na budućim projektima. Vođeni od strane profesora, koristeći se novim znanjima i alatima, istraživali i razvijali umjetničke koncepte, te izradili prezentacije ideja i same radove. Radovi studenata nastali unutar projekta prezentirani su na izložbi u Galeriji SC u Zagrebu od 20.5. do 2.6.2022. U pripremi je publikacija projekta Matrice: Informacije.

U 2022. godini projekt je održan s temom Matrice: Zvuk II kao nastavkom projekta Matrice: ZvukNa radionici Zvuk II sudjelovali su studenti Akademije likovnih umjetnosti koji se u svom likovnom radu bave zvukom, studenti FER-a SuZg koji istražuju zvuk, te studenti Muzičke akademije SuZg i studenti Akademije za umjetnosti i kulturu Osječkog Sveučilišta, Odsjek za instrumentalne studije koji se unutar svojih studija bave komponiranjem i zvučnim izvedbama. Predavanja i radionice održali su izv.prof.dr.sc. Davor Horvatić s PMF-a, doc.dr.sc. Dario Bojanjac sa Zavoda za komunikacijske i svemirske tehnologije, FER-a, doc.art. Ana Horvat s Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, kompozitor Zoran Ščekić, doc.art. Marko Tadić s ALU SuZg. Sudionici projekta Matrice: Zvuk II studenti su koji već posjeduju osnovna teorijska i praktična znanja vezana uz zvuk, kao i tehnička znanja snimanja i obrade zvučnih zapisa. Pojam zvuka sagledan je iz različitih područja koja obrađuju opseg ovog pojma. Nakon provedenih aktivnosti sudionici su nastavili suradnju s predavačima i mentoricama u prostorima ALU u Zagrebu te će realizirati umjetničke radove čija se prezentacija planira u Galeriji SC u Zagrebu u proljeće 2023. Projekt će biti popraćen publikacijom koja će sadržavati informacije o oba projekta, Zvuk i Zvuk II.

U ak. godini 2022./2023. projekt nastavljamo s temom Matrice: ApsurdSuočiti se s apsurdom možemo kada ga postanemo svjesni. Tražeći smisao i jasnoću, kako u životu i današnjem vremenu bremenitom besmislenim, kaotičnim i iracionalnim situacijama, kroz projekt Matrice nastavljamo potragu za smislom pedagoškog i umjetničkog djelovanja. Polazeći od nihilizma našeg vremena, zagovaramo obrazovanje, znanost i umjetnost. Kroz dinamičan proces predavanja i radionica, s obzirom na kontekst i istraživačko područje, glavna tema mijenjat će svoje oblike. Pojam apsurda sagledat će se iz različitih područja, krenuvši od determinističkog polazišta prema prirodoznanstvenim i društveno -humanističkim teorijama i praksama. Pripremni dio projekta i vezane terenske nastave započinje u svibnju 2023. godine uvodnim predavanjima  i vježbama u prostorima ALU, i FF-a, na kojima će se studenti upoznati s temom i temeljnim pojmovima apsurda, apsurdizma i vezanih teorija, koji će se obrađivati kroz daljnji tijek projekta. U planu su i različite povezane aktivnosti, odlazak na predstave, izložbe itd. Slijedi terenska nastava u Gorskom kotaru gdje će stručna predavanja i vezane radionice održati suradnici i pozvani predavači iz područja matematike, fizike, filozofije, teorije i prakse umjetnosti i književnosti itd. Nakon provedenih aktivnost studenti će nastaviti suradnju s predavačima i mentoricama u prostorima ALU, te realizirati radove čija se prezentacija planira u Galeriji SC u Zagrebu. Uz izložbu su predviđena predavanja i vodstva za javnost, te izdavanje publikacije.

------------------------------------------------------------------------

LJETNE ŠKOLE ALU // GROŽNJAN

 • Lica heroja i nalìčje bogova: od staroslavenske mitologije do superheroja i distopijskih antiheroja (2021.)

Program ljetne škole Akademije likovnih umjetnosti obuhvaćao je predavanja, praktičnu nastavu i terenski rad. Predavanja je izvodio izv. prof. dr. sc. Josip Zanki a obuhvaćala su prikaz i analizu konstrukta heroja u dijakronijskom nizu od staroslavenske mitologije, preko kršćanske ikonografije svetaca, heroja socijalističkog rada do superheroja i antiheroja. Praktičnu nastavu izvodio je doc. dr. art. Ivan Fijolić a  obuhvaćala je  mentorski rad na kreiranju objekata, piktoplastike, skulpture i video radova temeljenih na dekonstrukciji simbola, upisivanju značenja i ikonografiji heroja u kontekstu društvenog sjećanja. Terenski rad vodili su zajedno izv. prof. dr. sc. Josip Zanki i doc. dr. art. Ivan Fijolić a zasnivao se na prikupljanju umjetničko-istraživačke i etnografske građe na različitim lokacijama unutar Istre, kao što su rt Kamenjak, Zbirka relikvija u Vodnjanu, Dvigrad, Mitska staza na Učki, Labin, Raša, Beram i Centar Karlo Rojc u Puli. Unutar terenskog rada u Beramu performativno predavanje i vodstvo održao je Vladimir Gudac, OPG. U Apoteci, u Vodnjanu, prezentirati će se radovi studenata i studentica Mare Nola, Lare Ane Kulenović, Luke Tomića, Ante Dujmovića, Lane Zubović, Bartola Galovića, Ane Marković, Antuna Sekulića, Helene Birin, Jelene Bogdanić i Luke Vrdoljaka. Kao posebni dio programa prikazati će se video rad Škrapa diplomantice Akademije likovnih umjetnosti, pulske umjetnice Josipe Škrapić (iz medija).

Prezentacija radova nastalih u ljetnoj školi Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Grožnjan, 3. – 11. srpnja 2021. u galeriji Apoteka, Vodnjan, 10. srpanj, od 20 h.

 • nulta t0čka: IDEALNO MJESTO (2021.)

Projekt „nulta t0čka: IDEALNO MJESTO“ bavio se istraživanjem pojma mjesta u različitim kontekstima, a odvijao se pod vodstvom doc. art. Maje Rožman (ALU, grafički odsjek) i as. Ide Loher (ALU, nastavnički odsjek). Studentice uključene u projektu su: Ada Nela Peharda, Sanda Črnelč, Iva Čukelj, Petra Pavetić Kranjčec, Stela Mikulin i Maja Perak.

Mjesto je fizičko i mentalno, objektivno i subjektivno, stalno i nestalno. Projekt se bavio upravo razmatranjem ovih pojmova, a studentice su stvarale arhiv spoznaja, iskustava i artefakata koji bi mogli predstavljati mjesto, odnosno ideju jednog mjesta i njegovih stanovnika. Polazeći od pitanja Može li umjetnički rad istovremeno predstavljati neko opće mjesto, ali i postojati kao mjesto sam za sebe?, studentice su osmislile i javnosti predstavile vizualnu priču te usput propitale mogućnosti promatračeve aproprijacije vizualne priče vlastitoj percepciji.

Predviđeni ishodi bili su likovne/vizualne, fizičke i zvučne aproksimacije, odnosno radovi u medijima u kojima postoje mogućnosti i potencijali za bilježenje i arhiviranje, te produkciju umjetnosti u javnom prostoru. Rezultati prve faze istraživanja (izvršene u Grožnjanu) prezentirale su se u formi fragmenata umjetničkih radova te razgovora s ciljem pojašnjenja pojedinih pristupa i boljeg razumijevanja ideja i pojmova, kao i razmijene iskustava stečenih tijekom istraživanja. Rezultati druge faze istraživanja (izvršene po povratku u Zagreb) predstavio se na izložbi radova u Galeriji Putolovac od 18.02. – 24.02. 2022. 

 • Prostor kao teritorij (2022.)

Ova Ljetna škola, voditelja doc. dr. art. Ivana Fijolića i izv. prof. dr. sc. Josipa Zankija, govori o prostoru. Danas smo suočeni s uništavajućom doktrinom za koju prostor jedne kulture, naroda i pojedinca postaje samo običan teritorij kojeg treba zauzeti. To je čin u kojem od kuća, livada, drveća i ljudskih sudbina nakon prolaska tenkova (u nečemu što se da bizarnost bude veća ne smije nazvati ni ratom, već u maniri Ostapa Bendera „specijalnom vojnom operacijom“) ostaje hrpa sastavnih dijelova, organskih otpadaka, građevinskog materijala i fraktalnog sjećanja. A da bi se prostor zauzeo odnosno 'denacificirao' jednostavno ga je potrebno pretvoriti u teritorij, bezličnu nakupinu terena baš kao što je isti reprezentiran na zemljopisnim kartama. Vizualna umjetnost, posebno umjetnice i umjetnici jesu dionici prostora, oni ne mogu zaustaviti pretvaranje prostora u teritorij ali mogu kritički promišljati prostor, njegovo nasljeđe i sadašnji trenutak. Ljetnom školom pokušavamo studenticama i studentima Akademije likovnih umjetnosti osvijestiti prostor kao živo tkivo našeg sjećanja,  utjelovljenja ali i instrumentarij naših političkih, društvenih i kulturnih određenja. Upravo suprotno pojmu teritorija želimo im predstaviti totalitet prostora; od romantičarskih snoviđenja do dosegnutih individualnih utopija. Nakon što im je dvije godine prostor ograničavan na ekran računala i stan dočekala ih je ratna trauma, u kojoj je jasno samo jedno: oduzimanje prostora slobode. Ova Ljetna škola jest aktivistička i jest angažirana  upravo zato što namjerava  pokazati što nam sve prostor može biti i što prostor jest za sve nas!

Studentice i studenti su rezultate rada javno predstavili u Galeriji Apoteka, Vodnjan; 23. 09. 2022.

 • idealno mjesto: točke susreta (2022.)

Projekt zaranja u filozofsku analizu percepcije i pojma mjesta, koristeći se inspiracijom iz Italo Calvinovih "Nevidljivih gradova". Kombinirajući vizualnu umjetnost, arhitekturu, pokret i zvuk, istraživanje izaziva introspekciju i kontemplaciju te postavlja pitanja o suštini percepcije.
Primjerice, malene urbane sredine istovremeno možemo percipirati kao mjesta nastajanja i nestajanja, mjesta sjećanja i zaborava. Također, možemo ih sagledavati i kao mjesta susreta urbanog i prirodnog okoliša. Mjesta možemo promatrati i u kontekstu kretanja, raspona između početne točke i konačna odredišta; početna točka za svakoga od nas je drugačija, a i putanje naših kretanja vode nas k drugačijem ishodu. Stoga istraživanje ne uključuje samo propitivanje pojma „mjesta“, već aktivira i pojmove prostora i vremena. Kroz stvaranje arhiva spoznaja, studenti istražuju konceptualne i fizičke aspekte različitih mjesta, bilježeći svoje introspektivne putopise, ideje i promišljanja.
Edukacijski umjetničko-istraživački projekt „idealno mjesto:točke susreta“ koncipiran je tako da studentice i studenti u kratkom i koncentriranom obliku rada steknu specifična znanja i iskustva koje nije moguće steći kroz nastavu jer su za njih potrebne stvarne društvene korelacije i uvjeti u stvarnoj životnoj sredini. Studentima i studenticama bit će ponuđene teme istraživanja, koje će potom obrađivati kroz land art, instalaciju, grafiku u proširenom polju, performans, odnosno sve one rubne forme medija, u kojima postoje mogućnosti i potencijali za bilježenje i arhiviranje, te produkciju radova u javnom prostoru. Umjetničko istraživanje provodit će se u kontekstu lokalne sredine; na taj način, uz zadanu temu, propitat će se i specifičnosti Grožnjana i okolice, te indirektno istražiti uloga umjetnika i umjetnica kao potencijalnih nositelja pozitivnih promjena unutar zajednicePredviđeno je javno predstavljanje radova u Galeriji Putolovac, Zagreb, 12.12. – 22.12. 2022.

Vodtelji projekta su: doc.art. Ida Loher, doc. art. Maja Rožman i mr.art. Marko Dajak, a sudjeluju studentice: Anamarija Kvas, Lara Kraš, Ljubica Golubić, Manuela Košević i Tiana Heliopa Pozaić

 • Romantizirane imaginacije Drugog i Drugosti (2023.)

Od 13. do 22. lipnja u Grožnjanu će se održavati Ljetna škola Akademije likovnih umjetnosti Romantizirane imaginacije Drugog i Drugosti. Program Ljetne škole voditi će izv. prof. dr. sc. Josip Zanki i izv. prof. dr. art. Ivan Fijolić. Terenski rad, istraživanja, predavanja i radionice polaze od propitivanja ideje, imaginacije, reprezentacije i percepcije Drugog i Drugosti, putem dva različita pogleda i kulture; hrvatske i talijanske. Studenti i studentice Akademije likovnih umjetnosti surađivati će s Coperativa Sociale La Collina, na lokaciji Parco Basaglia u Gorici u Italiji i u Grožnjanu. Planirani terenski rad, predavanja i radionice zasnivati će se na medijima i iskustvima land arta, participativne umjetničke prakse i kolaborativnih istraživačkih procesa. Umjetnički radovi, kreirani za vrijeme Ljetne škole prezentirati će se u Parco Basaglia u Gorici, Galeriji Apoteka u Vodnjanu i HDLU u Zagrebu. Studenti i studentice Akademije likovnih umjetnosti mogu se prijaviti za sudjelovanje na Ljetnoj školi do 29. svibnja 2023.

Voditelji: voditelja doc. dr. art. Ivan Fijolić i izv. prof. dr. sc. Josip Zanki

 • Zvuk Ambijenta (2023.)

„Ujutro me probudio nalet vjetra, ne baš sasvim neočekivan za ovo doba godine.“

Ovo je naizgled sasvim normalna rečenica. Možemo ju mirne duše postaviti na početak kakvog romana ili pripovijetke. No je li sasvim uobičajena? Od čega je to sastavljen vjetar da bi imao sposobnost buđenja nekoga iz sna? Ne budi ga vjetar već šum kojeg ćemo pripisati djelovanju vjetra. Nekome nalet vjetra može sugerirati buru koja zavija u dimnjacima. Nekome pak proljetni šum netom prolistalih krošanja. Jedni će u naletu vjetra prepoznati zimsku idilu kakvog planinskog doma zavijenog u snijegu. Drugi pak, smireni ljetni dan na kakvoj plaži i nalet maestrala. I rečenica više nije normalna, ona je kao i zvuk koji nas je probudio enigmatična. Želimo saznati više o prostoru u kojem se netko probudio kako bismo uglavili taj šum u vlastito iskustvo , tražimo prepoznatljivi ambijent.

Ambijent zvuči različito ovisno o dobu dana i noći, godišnjem dobu, broju i ritmu koraka, šuškavom ili svježem lišću, broju i ritmu koraka, kamenu ili zemlji po kojoj odzvanjaju. Zvuči različito i ovisno o ušima slušatelja. Zvukovi su odjeci ambijenta koji u nama odzvanjaju. Njegovih oblika i našeg eha, kretanja (kao što je zvuk trube ili bubnja to isto- dijalog oblika i materijala instrumenta, tipki, palica, udarca, pokreta ruke, strujanja zraka) i suodnosa čovjeka i okoliša.

Izvor zvuka uvijek registriramo naknadno, kad je zvuk došao na svoje odredište – najčešće naše uho, ali i neki mjerni instrument.  To bi značilo da uzrok zvuka ne leži u njegovom izvoru, već u našem mjernom aparatu, on je taj koji određuje što je zvuk i odakle dolazi. Stoga je zvuk uvijek prostoran i nemoguće ga je odvojiti od te njegove kvalitete. Izvor zvuka postaje izvorom tek kada smo ga u stanju vizualizirati. Tako je svaki zvuk i vizualan, neodvojiv od pogleda.

Zvuk nam omogućava zamisliti očekivani prostor, ali zvuk jednako tako upozorava da se nešto promijenilo. Nije li prekid naše svakodnevice očekivanog i ustaljenog reda označen zvukom? Zvuk sirena, zvona ili granata i bombi označava da smo ušli u drugu stvarnost, neki nepoznati ambijent kojeg također imaginiramo, konstruiramo i komponiramo kako bismo se mogli adaptirati.

Na ovoj radionici radit ćemo upravo to – imaginirati zvukove Grožnjana i okolice.

Voditelji: red. prof. Alen Novoselec, prof dr. sc. Tomislav Pletenac i vanjski suradnik mr.art. Ivan Mesek

 • točke susreta: mjesta transformacije (2023.)

Projekt "točke susreta: mjesta transformacije" potiče promišljanje o susretima, kako fizičkim tako i duhovnim, kao trenucima promjene i preobrazbe. Ova izrazito slikovita fraza nas podsjeća na ideju da se naša percepcija i iskustva mijenjaju kada se susrećemo s različitim mjestima, ljudima i idejama. Kombinirajući vizualnu umjetnost, arhitekturu, pokret i zvuk, ovo istraživanje potiče introspekciju i kontemplaciju te postavlja temeljna pitanja o suštini percepcije. Stvaranjem arhiva spoznaja, umjetnici istražuju konceptualne i fizičke aspekte različitih mjesta, pažljivo bilježeći svoje introspektivne putopise, ideje i promišljanja. Projekt se ističe kao multidisciplinarno istraživanje koje dubinski razmatra kako percepcija mjesta može evocirati različite emocije i kontekste.

Istraživači/ce: doc.art. Ida Loher, izv.prof.art. Maja Rožman, str. sur. Marko Dajak i as. Vida Meić. Projekt se održavao od 28. 08. do  03.09.2023. godine