Terenska nastava

Nastavni program Akademije oduvijek je uključivao i terensku nastavu, od prvih radionica slikanja do grafičkih, kiparskih i keramičkih radionica danas.

Rad na otvorenom, izvan prostorija Akademije, budućim umjetnicima otvara nova pitanja vlastitog stvaralaštva u odnosu s novom prirodnom i kulturnom okolinom, ljudima koji u njoj žive i koji su utjecali na okolinu.
Na terenskoj nastavi studenti prvi put dobivaju priliku slikati u prirodi ili izrađivati velike formate skulptura u kamenu, drvu ili glini.
Rad izvan Akademije potiče svoje studente na drugačija otkrivanja, istraživanja i stvaranja, utječe na stvaranje kvalitetnih odnosa između mentora i kolega studenata te im daje iskustva koje ih pripremaju za njihova vlastita buduća likovna stvaralaštva.