Zahtjev za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Akademija likovnih umjetnosti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Akademiji likovnih umjetnosti:

- putem telefona na broj 01 3711 440

- putem faxa na broj 01 3711 440

- putem elektroničke pošte: Maja Lacković, tajnik@alu.hr

- poštom ili  donijeti osobno u pisarnicu na adresu Akademija likovnih umjetnosti, Ilica 85, 10 000 Zagreb od 08.00 do 16.00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenik za informiranje: Maja Lacković

ODLUKA o određivanju posebne službene osobe za rješavanje ostvarivanje prava na pristup informacijama

e-pošta: Maja Lacković, tajnik@alu.hr

tel: 01 3711 305

fax: 01 3711 440

Zahtjev_za_pristup_informacijama.doc

Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija.doc

Akademija likovnih umjetnosti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13), koji su objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 12/14 i 15/14.