Stručni skup o kiparu Ivanu Saboliću

U petak, 17. rujna 2021., u Muzeju grada Koprivnice, Galerija Ivan Sabolić, Peteranec održati će se Stručni skup Život i rad akademskog kipara Ivana Sabolića (1921 – 1986), u čast kipara i bivšeg profesora na ALU Ivana Sabolića.

Stručni skup obilježava stotu godišnjicu rođenja Ivana Sabolića. Ivan Sabolić je bio jedan od najznačajnijih predstavnika kiparske figuracije druge polovice 20. stoljeća.

Na skupu će, ispred ALU, o Pedagoškom i umjetničkom radu Ivana Sabolića na Akademiji likovnih umjetnosti govoriti povjesničarka umjetnosti Ariana Novina, voditeljica Arhiva ALU.

SABOLIĆ100 - PROGRAM (Link na PDF)

Vidjeti i na: https://drava.info/2021/08/muzej-grada-koprivnice-obiljezava-100-godisnjicu-rodenja-kipara-ivana-sabolica/