Muzej, arhiv, kustoske prakse

Pitanje prezentacije, dokumentacije, odabira i pohrane umjetničkog djela u svjetlu suvremene umjetničke prakse postaje sve važnije. Ujedno se otvara niz novih tema: o autorstvu, ulozi kustosa u određivanju i formiranju umjetničkog polja djelovanja, o muzeju / galeriji kao mjestu ne samo prezentacije već i participacije, o značenju novih tehnologija, kulturalnim politikama…

U Knjižnici ALU mogu se naći publikacije koje s različitih aspekata pristupaju području muzeologije i kustostva.

Najvažniji naslovi:

 • Hans Ulrich Obrist: Ways of Curating; London 2014.
 • Hans Ulrich Obrist: A Brief History of Curating; Zurich 2017.
 • Hans Ulrich Obrist: Everything You Always Wanted to Know About Curating But Were Afraid to Ask; New York 2011.
 • James Putnam: Art and Artifact: The Museum as Medium, Thames & Hudson; 2001.
 • Brian O′Doherty: Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space, University of California Press; 2000.
 • Ernst van Alphen: Staging the Archive: Art and Photography in the Age of New Media; Reaktion Books, 2014.
 • Barbara Kirshenblatt-Gimblett: Destination Culture – Tourism, Museums, and Heritage; Berkley & LA 1998.
 • Ur. Ivan Karp , Steven D. Lavine: Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display, Washington & London 1991.
 • Ur. Gill Perry, Colin Cunningham: Academies, Museums and Canons of Art , Yale University Press; 1999.
 • Više autora: The Smithsonian Experience; Washington 1977.
 • Ur. Paolo Cherchi Usai i dr.: Film Curatorship: Archives, Museums, and the Digital Marketplace; Beč 2008.
 • Više autora: Filmske mutacije: festival nevidljivog filma 04 – Politike filmskog kustostva; Zagreb 2010.
 • No archiv: 10 razloga za otvoreni digitalni arhiv neoavangardne i konceptualne umjetnosti; Zagreb 2013.
 • Časopis „Frakcija“ br. 55: Curating Performing Arts, Zagreb 2010.
 • Časopis „Život umjetnosti“ br. 85: Fragmenti kustoskog diskursa, Zagreb 2009.
 • Ur. Raphael Gygax, Heike Munder: Between Zones: On the representation of the Performative and the Notation of Movement, Zurich 2010.
 • Više autora: War Damages to Museums and Galleries in Croatia, Zagreb 1997.
 • Bernard Deloche: Virtuelni muzej: Ka etici novih slika, Beograd 2006.
 • Andre Gob – Noemie Drouguet: Muzeologija: Povijest, razvitak, izazovi današnjice, Zagreb 2007.
 • Vera Humski: Pregled povijesti muzeja u Hrvatskoj: 19. i 20. stoljeće (do 1945.), Zagreb 1986. 
 • Branka Šulc: Zbirke umjetnina u antičko doba, Zagreb 1978.
 • Žarka Vujić: Izvori muzeja u Hrvatskoj, Zagreb 2007.
 • Ivo Maroević: Uvod u muzeologiju, Zagreb 1993.
 • Nada Premerl i dr.: Joža Ladović: Umijeće oblikovanja – likovni postavi izložbi, Zagreb 2012.
 • Više autora: Publikacije za osobe s invaliditetom - nakladnički izazov za muzeje, Zagreb 2016.
 • Više autora: Pogled u muzejsko elektroničko nakladništvo, Zagreb 2015.
 • Više autora: Što je muzejski katalog, Zagreb 2013.
 • Više autora: Muzejske publikacije za djecu i mlade, Zagreb 2013.
 • Sanja Šantak: O izložbama koje se nisu desile; Zagreb 2013.
 • Časopisi Informatica Museologica i Muzeologija