Fotografija

Od prvih nesavršenih pokušaja da se uhvati trag svjetla na nekom materijalu do raznolikih eksperimentiranja, fotografija se kroz povijest definirala kroz mnogostruke uloge i uporabe. Određujući se ponajviše kroz tri aspekta – u odnosu prema zbilji, umjetničkom stvaralaštvu i svojim tehničkim zadatostima, razvijala se u širokom rasponu, od nastojanja da bude “objektivna” i “trajna slika trenutka” do istraživanja vlastitog umjetničkog jezika. Razvoj fotografije ujedno je inicirao i nova promišljanja na estetskom i sociološkom području

U knjižnici ALU mogu se pronaći knjige o fotografiji koje pokrivaju njezine različite aspekte: tehnički priručnici, eseji domaćih i stranih autora, katalozi izložaba, autorske monografije, pregledi povijesti fotografije, knjige o specifičnim vrstama ili aspektima fotografije etc.

Popis važnijih naslova:

 • David Campany: Art and Photography, Phaidon, London 2003.
 • Više autora: Photography at MoMA 1960 – Now, New York 2013.
 • Više autora: Vitamin Ph (New Perspectives in Photography), Phaidon, 2009.
 • Charlotte Cotton: The Photography as Contemporary Art, Thames and Hudson, 2014.
 • Gabriele Bösch, Doris Finta: In the Blink of an Eye, Photo-Art, Sammlung Essl 2002.
 • Naomi Rosenblum: World History Of Photography, Taschen 2008.
 • Helmut Gernsheim: Fotografija / Sažeta historija, Beograd 1973.
 • Davor Matičević: Hrvatska fotografija 1950. do danas, Zagreb 1997.
 • Nada Grčević: Fotografija devetnaestog stoljeća u Hrvatskoj, Zagreb 1981.
 • Želimir Koščević: U fokusu / Ogledi o hrvatskoj fotografiji, Zagreb 2006.
 • Tonči Valentić: Camera Abscondita / Zapisi o antologiji fotografije, Zagreb 2013.
 • Vilem Flusser: Filozofija fotografije, Zagreb 2007.
 • Susan Sontag: O fotografiji, Osijek 2007.
 • Susan Sontag: Prizori tuđeg stradanja, Zagreb 2005.
 • Roland Barthes: Svijetla komora /Bilješke o fotografiji, Zagreb 2003.
 • Walter Benjamin: O fotografiji i umetnosti, Beograd 2006.
 • Gisele Freund: Fotografija i društvo, Zagreb 1981.
 • Branka Hlevnjak: Fotografkinje / Prilozi povijesti hrvatske fotografije 1870 – 2000, Zagreb 2005.
 • Ken Light: Witnes in our Time / Working Lives of Documentary Photographers, Washington 2000.
 • Više autora: The Image and the Witness / Trauma, Memory and Visual Culture, London 2007.

Na raspolaganju su i katalozi fofografskih izložaba te monografije mnogih poznatih fotografa: primjerice A. Adams, Atget, M. Ray, E. Muybridge, I. Penn, Kertezs, D. Lange, H. Hoch, M. Braut, T. Dabac, N. Gattin, M. Grčević i mnogi drugi.