Samo za studente ALU

Ovaj sadržaj služi za potrebe nastave na ALU. Da biste ga vidjeli, morate unijeti korisničko ime i lozinku:

LITERATURA

Katalog

Knjižnica ALU priključila se programskom paketu Aleph kojim su obuhvaćene mnoge knjižnice i znanstvene ustanove te Nacionalna i sveučilišna knjižnica.

Knjige se u sustav unose po redoslijedu prioriteta. Unesene jedinice možete provjeriti na:

ALU ONLINE KATALOG

Kako unos građe još traje, molimo korisnike da se za konkretne upite obrate knjižničaru.

Raspored knjižne građe

Knjižnica posjeduje preko 18 000 evidentiranih primjeraka knjižne građe.

Dio specijalističke građe, odnosno one koja je potrebna u svakodnevnoj nastavi, nalazi se u trajnoj posudbi na pojedinim Odsjecima ili Katedrama.

Raspored građe dijelom slijedi standardnu knjižničnu klasifikaciju, a dijelom je prilagođen tako da korisnicima omogući lakšu pretragu.

Građa je generalno grupirana po sljedećim područjima:

 • Teorija umjetnosti
 • Vizualna istraživanja; Teorija boje; Proporcija
 • Razdoblja u europskoj umjetnosti (prethistorija – moderna umjetnost)
 • Suvremene teme
 • Razdoblja i stilovi u hrvatskoj umjetnosti (prethistorija – suvremena)
 • Monografije stranih slikara
 • Monografije hrvatskih slikara
 • Skulptura (povijesni i tematski pregled)
 • Monografije stranih kipara
 • Monografije hrvatskih kipara
 • Crtež i grafika (povijest, tehnike, teme, monografije)
 • Primijenjena grafika i dizajn
 • Fotografija
 • Animacija; Film; Novi mediji
 • Scenska umjetnost
 • Urbanizam i arhitektura
 • Sakralna umjetnost
 • Vaneuropske umjetnosti
 • Naiva
 • Muzeologija
 • Primijenjena umjetnost i dizajn
 • Likovne tehnike i tehnologije
 • Anatomija za umjetnike
 • Ikonologija i ikonografija
 • Kulturna antropologija
 • Likovne kritike i zapisi
 • Likovna pedagogija i metodika nastave