Online katalog

Knjižnica ALU priključila se programskom paketu Aleph kojim su obuhvaćene mnoge sveučilišne knjižnice i znanstvene ustanove, te NSK.

Knjige se u sustav unose po redoslijedu prioriteta i kako se vraćaju iz posudbe. Unesene jedinice možete provjeriti na:

ALU ONLINE KATALOG

Kako unos najčešÄ‡e posuÄ‘ivane graÄ‘e još traje, molimo studente da se za konkretne upite obrate knjižničaru.

Knjižna građa

Knjižnica posjeduje preko 15 000 evidentiranih primjeraka knjižne graÄ‘e. GraÄ‘a je specijaliziranog tipa te pokriva najšire područje likovnih umjetnosti. U svome fondu knjižnica ima vrijedne i rijetke stare naslove (osnovana je 1907. godine), no redovito prati recentno izdavaštvo, te osobito nastoji proširiti zbirku monografija i knjiga vezanih uz suvremenu umjetnost, kao i zbirku teorijske literature.

Dio specijalističke građe, odnosno one koja je potrebna u svakodnevnoj nastavi, nalazi se u trajnoj posudbi na pojedinim Odsjecima ili Katedrama.

Raspored

S obzirom na nastavni program i uobičajena traženja korisnika, građa je grupirana po sljedećim tematskim područjima:

 • Opći pregledi povijesti umjetnosti
 • Razdoblja, stilovi, pravci u europskoj umjetnosti (prethistorija – suvremena)
 • Recentne teme
 • Novi mediji
 • Suvremene umjetničke prakse i teorije
 • Razdoblja, stilovi, pravci stilovi u hrvatskoj umjetnosti (prethistorija – suvremena)
 • Monografije stranih slikara
 • Monografije hrvatskih slikara
 • Skulptura (povijesni i tematski pregled)
 • Medaljerstvo i mala plastika
 • Monografije stranih kipara
 • Monografije hrvatskih kipara
 • Crtež i grafika (povijest, tehnike, teme, monografije)
 • Primijenjena grafika (grafički dizajn, plakat, ilustracija, knjiga, pismo)
 • Animacija, strip i karikatura
 • Film
 • Fotografija (povijest, teorija, monografije)
 • Urbanizam i arhitektura (povijest, arhitektonske i urbanističke teme, autori)
 • Produkt dizajn i umjetnički obrt (teorija, tekstil, moda, namještaj i dr.)
 • Scenska umjetnost (kazalište, ples, lutkarstvo, glazba)
 • Vaneuropske umjetnosti
 • Sakralna umjetnost
 • Narodna umjetnost, naiva
 • Muzeologija
 • Likovne tehnike i materijali
 • Restauriranje i konzerviranje umjetnina
 • Likovni mediji: keramika, mozaik, staklo, papir
 • Anatomija za umjetnike
 • Ikonografija i ikonologija
 • Likovne teme: portret, akt, pejzaž, mrtva priroda
 • Teorija likovnih umjetnosti
 • Likovna kritika i eseji
 • Vizualna istraživanja (likovni jezik, perspektive, boja, proporcije)
 • Sociologija umjetnosti i kulture
 • Kulturna antropologija
 • Likovna pedagogija i metodika (razvoj percepcije i inteligencije, dječji crtež, likovna terapija, nastava likovnih umjetnosti)