Ured za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju

Ured za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju osnovan je s ciljem uspostave i unaprjeđenja akademske mobilnosti i suradnje s inozemnim i domaćim visokim učilištima, strukovnim udrugama, te nadležnim državnim ustanovama i agencijama.

Ured pruža organizacijsku, savjetodavnu i administrativnu podršku mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja, te sudjelovanju Akademije u međunarodnim umjetničkim i strukovnim događanjima.

Adresa

Akademija likovnih umjetnosti
Ured za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju
Ilica 85
HR-10000 Zagreb

Rad sa strankama

ponedjeljak - petak | od 10 do 14 sati

Kontakti

Filip Matović, stručni savjetnik za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju
telefon: +385 1 3711 431
e-mail: fmatovic@alu.unizg.hr

izv. prof. art. Danko Friščić, prodekan za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju
telefon: +385 1 3711 431
e-mail: dankofriscic70@yahoo.com

izv. prof. art. Gordana Bakić Vlahov, ECTS koordinatorica
telefon: +385 1 4834 481
e-mail: gbakic28@gmail.com