lokacija: ILICA 85
sanacija i rekonstrukcija zgrade

lokacija: RUDOLFA KOLAKA 12
nova, privremena lokacija


Ured za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju

Ured za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju uspostavlja kontakte s inozemnim visokim učilištima i srodnim institucijama u svrhu promicanja i uspostave akademske suradnje u području umjetnosti, znanosti i kulture. Ured pruža stručnu, administrativnu i savjetodavnu podršku studentima i zaposlenicima ALU pri aktivnostima međunarodne akademske mobilnosti.

VAŽNA OBAVIJEST

Zbog radova na sanaciji i rekonstrukciji zgrade u Ilici 85, odsjeci i službe s te adrese preseljeni su na privremenu lokaciju na adresi Rudolfa Kolaka 12, kompleks Jadran film.

Privremena lokacija

Akademija likovnih umjetnosti
Ured za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju
Rudolfa Kolaka 12
HR-10000 Zagreb

Poštanska adresa

Akademija likovnih umjetnosti
Ured za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju
Ilica 85
HR-10000 Zagreb

Rad sa strankama

ponedjeljak - petak | od 10 do 12 sati

Kontakti

Filip Matović
stručni savjetnik za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju
e-mail: fmatovic@alu.unizg.hr

izv. prof. art. Maja Rožman
prodekanica za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju
e-mail: maja.rozman@alu.unizg.hr

prof. art. Gordana Bakić Vlahov
ECTS koordinatorica
e-mail: gbakic28@gmail.com