Ured za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju

Ured za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju uspostavlja kontakte s inozemnim visokim učilištima i srodnim institucijama u svrhu promicanja i uspostave akademske suradnje u području umjetnosti, znanosti i kulture. Ured pruža stručnu, administrativnu i savjetodavnu podršku studentima i zaposlenicima ALU pri aktivnostima međunarodne akademske mobilnosti.

Adresa

Akademija likovnih umjetnosti
Ured za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju
Ilica 85
HR-10000 Zagreb

Rad sa strankama

ponedjeljak - petak | od 10 do 13 sati

Kontakti

Filip Matović
stručni savjetnik za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju
telefon: 098/250-788
e-mail: filip.matovic[at]alu.unizg.hr

doc. art. Maja Rožman
prodekanica za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju
telefon: 099/737-4109
e-mail: prodekan.kvaliteta[at]alu.unizg.hr

izv. prof. art. Gordana Bakić Vlahov
ECTS koordinatorica
telefon: +385 1 4834 481
e-mail: gbakic28[at]gmail.com