Poziv za dostavu ponude br. 2/16. – nabava računalne opreme

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Ilica 85, OIB: 95847257607, pokrenula je postupak  nabave računalne opreme (robe) evidencijski broj BN-2/2016 uz suglasnost dekana, te objavljuje ovaj Poziv na dostavu ponude. Sukladno članku 18., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi sredstva su osigurana u planu nabave, molimo Vas ponudu za nabavu računalne opreme, sukladno troškovniku u prilogu.

Link na cjeloviti tekst Poziva (PDF)

Troškovnik (DOCX)