Plan rada Povjerenstva za upravljanje kvalitetom ALU 2011./2012.

 1. Izrada strateškog plana (dio koji se odnosi na kvalitetu)
 2. Pripreme za reakreditaciju
 3. Pripreme za auditing (vanjska neovisna periodična prosudba unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete)

veljača – ožujak

 • Promišljanje slijedećih dokumenata u specifičnom kontekstu umjetničkog obrazovanja:
 • Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
 • Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na europskom prostoru visokog obrazovanja
 • Pojmovnik osnovnih termina i definicija u području osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju
 • Pravilnik o mjerilima i kriterijima za vrednovanje kvalitete i učinkovitosti visokih učilišta i studijskih programa
 • Kriteriji za vrednovanje visokih učilišta u sastavu sveučilišta
 • Priručnici za osiguravanje kvalitete
 • ELIA smjernice za osiguravanja kvalitete
 • Priručnici za osiguravanje kvalitete EU akademija

Dovršenje konačne verzije nove WEB stranice ALU

Izrada SWOT analize (rok 1. ožujka)

Pravilnik za osiguravanje kvalitete na ALU

travanj – svibanj

Sređivanje postojeće dokumentacije, izmjene i dopune:

 • Upisnik znanstvenika/umjetnika (ažuriranje podataka – kadrovska služba)

Pregled kadrovske strukture ALU (razlog: kriteriji za reakreditaciju i matičnost)

Pregled nastavnih programa (lektura, korektura i priprema za informacijski paket)

 • Usvajanje prijedloga unaprjeđenja studijskih programa po odsjecima
 • Tematska sjednica o ocjenjivanju studenata

Uključivanje ALU u ISVU sustav

WEB stranica (prijedlog sadržaja i hitna izvedba, po mogućnosti profesionalna)

lipanj – rujan

Izdrada novih dokumenata:

 • Strateški plan za unaprjeđenje kvalitete
 • Priručnik za osiguravanje kvalitete
 • Postupak za unutarnje vrednovanje ishoda učenja
 • Samoanaliza
 • Izrada plana suradnje s vanjskim dionicima

rujan – prosinac

Implementacija strateških ciljeva vezanih za:

 • Unaprjeđenje nastavnih programa
 • Unaprjeđenje funkcioniranja nastave
 • Unaprjeđenje funkcioniranja studentskih službi
 • Unaprjeđenje akademske pomoći studentima
 • Mobilnost umutar akademije
 • Cjeloživotno obrazovanje (LLL)
 • Uvođenje europskih visokoobrazovni umjetničkih standarda
 • Povezivanje nastave i umjetničkog istraživanja
 • Unapređenje ECTS sustava
 • Briga za zapošljavanje diplomiranih studenata i doktoranada ALU
 • Obrazovanje nastavnika za nove pedagoške prakse