ODLUKE

Ak. god. 2023./2024.

Nastava

ODLUKA o proglašavanju 10% najuspješnijih studenata u ak. god. 2022./2023.

ODLUKA o Kalendariju za ak. god. 2023./2024.

Ak. god. 2022./2023.

Nastava

ODLUKA o Kalendariju za ak. god. 2022./2023.

ODLUKA Povjerenstva od pozitivnoj ocjeni nastavnog teksta doc. art. Barbare Horvat Kavazović

Ostalo

ODLUKA o izmjeni Odluke o administrativnim naknadama s pročišćenim tekstom

ODLUKA o izmjeni i dopuni odluke o participaciji troškova

ODLUKA - COVID-19

ODLUKA Senata Sveučilišta u Zagrebu o suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta ALU (od 18. travnja 2023.)

ODLUKA o studentskim izborima na ALU

ODLUKA o radnom vremenu (6. ožujka 2023.)

ODLUKA o povjerenstvu za izradu samoanalize ALU

ODLUKA o imenovanju povjerljive osobe ALU (2022.)

ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za osiguravanje kvalitete ALU (2022.)

ODLUKA o imenovanju povjerenstva za diplomske ispite za ak. god. 2022./2023.

ODLUKA o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju povjerenstva za dipl. ispite za 2022./2023.

POSTUPAK IZBORA DEKANA za ak. god. 2023./24., 2024./25. i 2025./26.

ODLUKA 1 - pokretanje postupka za izbor dekana

ODLUKA 2 – imenovanje povjerenstva za provođenje izbora dekana

ODLUKA 3 – imenovanje povjerenstva za postupak glasovanja

Ak. god. 2021./2022.

Nastava

ODLUKA o Kalendariju za ak. god. 2021./2022.

ODLUKA o izmjeni i dopuni Kalendarija za ak. god. 2021./2022. (od 9. ožujka 2022.)

ODLUKA o izmjenama i dopunama Kalendarija za ak. god. 2021./2022. (od 25. travnja 2022.)

ODLUKA o izmjenama i dopunama Kalendarija za ak. god. 2021./2022. (od 21. lipnja 2022.)

Odluka o participaciji u troškovima studija

Povjerenstva

ODLUKA o imenovanju povjerenstva za teorijski dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za ak. god. 2022./2023. (od 4. 2. 2022.)

ODLUKA o imenovanju novih članova Povjerenstva za upravljanje kvalitetom (28. rujna 2020.)

ODLUKA o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Ostalo

Odluka dekana o organizaciji ulaska na ALU od 1. ožujka 2022.

Odluka dekana o organiraciji ulaska na ALU od 16.11.2021.

Odluka dekana za refundiranje testiranja vanjskih suradnika i modela na COVID-19

Ak. god. 2020./2021.

Nastava

ODLUKA o Kalendariju za ak. god. 2020./2021.

ODLUKA o izmjeni i dopuni Kalendarija za ak. god. 2020/2021. - pročišćeni tekst (od 18. lipnja 2021.)

Odluka o privremenoj organizaciji rada – epidemija COVID-19 (od 17. prosinca 2020.)

COVID-19 odluka (od 19. listopada 2020.)

ODLUKA – imenovanje povjerenstva za diplomske ispite za ak. god. 2020./2021.

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju povjerenstva za diplomske ispite za ak. god. 2020./2021.

Studenti

ODLUKA o ponovnom (trećem) upisu radi dovršetka studija (od 10. rujna 2021.)

ODLUKA o upisu u akademsku godinu – obvezni prilozi (od 10. rujna 2021.)

ODLUKA o sustavu bodovanja za pohvale iz latinske klasifikacije

ODLUKA o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu 2021.

ODLUKA o imenovanju Izbornog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora 2021.

ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora 2021.

ODLUKA o 10% najuspješnijih studenata u ak. god. 2020./2021.

ODLUKA - nagrade AV za najbolje diplomante iz akad. god. 2019./2020.

ODLUKA - pohvale AV za uspješan rad studentima u akad. god. 2019./2020.

ODLUKA - pohvala AV iz lat. klasifikacije za prvostupnike iz akad. god. 2019./2020.

ODLUKA - pohvale AV iz lat. klasifikacije za diplomante iz akad. god. 2019./2020.

Ak. god. 2019./2020.

Nastava

ODLUKA o provođenju upisa u ak. god. 2020./2021. (21. rujna 2020.)

Odluka o ukidanju indeksa i prijavnica (8. rujna 2020.)

Odluka o završetku studija (8. rujna 2020.)

ODLUKA dekana o nastavi i ispitima (23. lipnja 2020.)

ODLUKA o provođenju ispita na daljinu (27. 3. 2020.)

ODLUKA o Kalendariju za ak. god. 2019./2020.

ODLUKA o izmjenama i dopunama Kalendarija za ak. god. 2019./2020. – pročišćeni tekst (od 29. VI. 2020.)

Odluka o troškovima studija (za studente završne godine)

Povjerenstva

ODLUKA o imenovanju povjerenstva za diplomske ispite za akademsku godinu 2019./2020. (5. 5. 2020)

ODLUKA o imenovanju povjerljive osobe na ALU (od 12. 3. 2020.)

ODLUKA o pokretanju postupka za izbor dekana ALU za ak. god. 2020./2021., 2021./2022. i 2022./2023.

ODLUKA o imenovanju novih članova Povjerenstva za upravljanje kvalitetom (14. listopad 2019.)

ODLUKA o imenovanju novih članova Povjerenstva za upravljanje kvalitetom (20. prosinca 2019.)

Studenti

ODLUKA o pohvalama iz latinskih klasifikacija za prvostupnike i diplomante (27. rujna 2019.)

Odluka NAGRADE AK. VIJEĆA DIPLOMANTIMA za ak.god. 2018./2019. (od 14. 11. 2019.)

Odluka POHVALE STUDENTIMA za ak.god. 2018./2019. (od 14. 11. 2019.)

Odluka POHVALE STUDENTIMA IZ LATINSKE KLASIFIKACIJE za ak.god. 2018./2019. (od 14. 11. 2019.)

ODLUKA o 10% najuspješnijih studenata u dosadašnjem studiju u ak. god. 2019./2020. (od 8. 11. 2019.)

Ostalo

ODLUKA o Proceduri blagajničkog poslovanja (od 31. listopada 2019.)

ODLUKA o organizaciji rada administrativnih službi (od 10. lipnja 2020.)

ODLUKA o organizaciji rada radnika tehničke službe za vrijeme izvanrednih okolnosti (8. 5. 2020.)

ODLUKA Financijski plan ALU za 2020. godinu

ODLUKA o načinu evidentiranja početka i završetka rada radnika (od 2. 12. 2019.)

Odluka o iznosu zakupnine parkirališnih mjesta ALU (11. rujna 2020.)

Ak. god. 2018./2019.

Nastava

ODLUKA o izmjeni i dopuni Kalendarija za ak. god. 2018./2019. (pročišćeni tekst od 5.7.2019.)

ODLUKA o izmjeni i dopuni Kalendarija za ak. god. 2018./2019. (pročišćeni tekst od 21.5.2019.)

Odluka o participaciji troškova studija na ALU

Odluka o administrativnim naknadama

Povjerenstva

Odluka Akademijskog vijeća ALU o imenovanju Povjerenstva za osiguravanje kvalitete ALU (od 26. 4. 2019.)

Ak. god. 2017./2018.

Nastava

ODLUKA Akademijskog vijeća ALU - nepriznavanje rezultata prijamnog ispita sa ljetnog roka za jesenski

ODLUKA o Kalendariju za ak. god. 2018./2019.

ODLUKA o izmjeni i dopuni Kalendarija za ak. god. 2018./2019. (pročišćeni tekst)

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o Kalendariju za ak. god. 2017./2018. (od 14. rujna 2018.)

ODLUKA o izmjeni i dopuni Kalendarija za ak. god. 2017./2018. (pročišćeni tekst, 6. srpnja 2018.)

ODLUKA o izmjeni i dopuni Kalendarija za ak. god. 2017./2018. (pročišćeni tekst)

Odluka o upisnim kvotama za ak. god. 2018./2019. (Upis u I. god. preddipl. i integrir. studija na ALU)

Povjerenstva

ODLUKA o pokretanju postupka za izbor Dekana ALU za ak.god. 2018./2019.

ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za izbor Dekana ALU za ak.god. 2018./2019.

ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka glasovanja u postupku izbora Dekana ALU za ak.god. 2018./2019.

Poslijediplomski studij

ODLUKA o naknadi troškova javne obrane doktorskog rada

Studenti

ODLUKA o kategoriji 10 % najuspješnijih studenata u ak. god. 2017./2018. (popis po odsjecima)

ODLUKA o kriterijima uspješnosti za uvrštavanje u kategoriju 10 % najuspješnijih studenata

Zaštita osobnih podataka

ODLUKA o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

ODLUKA o imenovanju privremenog službenika za zaštitu osobnih podataka

Ostalo

ODLUKA o prijelazima u ak. god. 2018./2019. S drugih visokih učilišta i unutar ALU

Ak. god. 2016./2017.

Nastava

ODLUKA o upisu na diplomski sveučilišni studij Grafike do zaključno 13. X. 2017.

ODLUKA o načinu vrednovanja rada nastavnika (od 7. VII. 2017.)

ODLUKA o studiranju na OZAFIN-u

Odluka o pravu prijave na prijamni ispit za Diplomske studije

ODLUKA o Kalendariju za ak. god. 2017. /2018.

ODLUKA o školarini i ostalim novčanim naknadama za studente ALU (24. travnja 2017.)

ODLUKA o imenovanju koordinatora za nastavu

Studenti

ODLUKA o pohvalama studentima za uspješan rad tijekom ak. god. 2016./2017.

ODLUKA o pohvalama iz latinske klasifikacije iz ak. god. 2016./2017.

ODLUKA o kriterijima uspješnosti za uvrštavanje u kategorije 10% najuspješnijih studenata u akad. god. 2016./2017.

ODLUKA o kategoriji 10% najuspješnijih studenata u akad. god. 2016./2017. - popis studenata po godinama studija

Povjerenstva

Odluka o imenovanju povjerenstva za diplomske ispite za ak. god. 2016./2017.

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za osiguravanje kvalitete ALU (14. XI. 2016.)

Ostalo

ODLUKA o prijelazima u ak. god. 2017./2018. s drugih visokih učilišta i unutar ALU

ODLUKA o određivanju posebne službene osobe za rješavanje ostvarivanje prava na pristup informacijama

Ak. god. 2015./2016.

Nastava

Odluka o školarinama u ak. god. 2016./2017. (od 30. 9. 2016.)

Odluka o Kalendariju za ak.god. 2016./2017.

Odluka o participaciji za materijal (8. srpnja 2016.)

Odluka o plaćanju naknade administrativnih troškova za upis u I. god. preddipl., integ. i diplomskog studija u akad. god. 2016/2017.

Odluka o plaćanju troškova za pristup provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis studenata u I. god. preddip. i integ. studija u akad. god. 2016./2017.

Odluka o uvjetima upisa u zimski semestar za preddipl., integ. i diplomski studij

Odluka o prihvaćanju informacijskog paketa - kataloga ECTS bodova za ak. god. 2015./2016.

Odluka o prihvaćanju izmjena programa preddiplomskog sveučilišnog studija Kiparstvo

Odluka o iznimnom roku za naknadni upis u ak.god. 2015./16.

Odluka o plaćanju troškova za goste studente

Studenti

Odluka o 10% najuspješnijih studenata ALU u ak. god. 2015./2016.

Odluka o pohvalama i nagradama najuspješnijim diplomantima i studentima ALU u ak. god. 2014./2015.

Povjerenstva

Odluka o imenovanju povjerenstva za prijelaze studenata u ak.god. 2016./2017.

Odluka o imenovanju povjerenstva za provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis studenata u I. god. preddipl. i integ. studija za akad. god. 2016./2017.

Odluka o imenovanju povjerenstva za razredbeni postupak za upis u I. god. diplomskih studija za akad. god. 2016./2017.

Odluka o ponovnom pokretanju postupka za izbor dekana ALU za ak. god. 2016./2017. i 2017./2018.

Odluka o imenovanju povjerenstva za izbor dekana ALU 

Odluka o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka glasovanja u postupku izbora dekana ALU

Odluka o pokretanju postupka za izbor dekana ALU za ak.god. 2016./2017. i 2017./2018.

Odluka o imenovanju povjerenstva za izbor dekana ALU

Odluka o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka glasovanja za izbor dekana ALU

Ostalo

Odluka o imenovanju koordinatora po aktivnostima

Ak. god. 2014./2015.

Nastava

Odluka o iznimnom naknadnom upisu u višu godinu studija

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o participaciji za materijal u ak. god. 2015./2016.

Odluka o Kalendariju za ak.god. 2015./2016.

Odluka o uvjetima upisa u zimski semestar za preddiplomske, integrirane i diplomske studije

Odluka o participaciji za materijal u ak. god. 2015/2016.

Odluka o prihvaćanju informacijskog paketa za upise na preddiplomski, diplomski i integrirani studij u ak. god. 2015/2016.

Odluka o roku za upis izbornih predmeta 2015.

Odluka o Kalendariju ak. god. 2014./2015. (pročišćeni tekst)

Odluka o uplati za pristup provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti i za pristup razredbenom postupku za upis u ak. god. 2015. /2016.

Odluka o roku završetka studija za studente dodiplomskih studija

Odluka o školarinama za ak. god. 2014./2015.

Studenti

Odluka o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor ALU Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o studentskim izborima na ALU 2015. - povjerenstva i datumi

Odluka o dodjeli stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2014./2015.

Odluka o 10% najuspješnijih studenata u ak.god. 2014./2015.

Odluka o kriterijima uspješnosti za kategoriju 10% najuspješnijih studenata u ak.god. 2014./2015.

Odluka o pohvalama i nagradama studentima ALU

Odluka o imenovanju predstavnice studenata ALU u Koordinaciji za studente s invaliditetom

Povjerenstva

ODLUKA o imenovanju povjerenstva za donošenje prijedloga za Rektorovu nagradu za ak. god. 2014./2015.

Odluka o imenovanju povjerenstva za popis imovine

Odluka o imenovanju izdavačkog savjeta ALU

Odluka o imenovanju članova izdavačkog savjeta ALU

Odluka o imenovanju povjerenstva za upravljanje kvalitetom

Ak. god. 2013./2014.

Nastava

Odluka o imenovanju ECTS koordinatora na Akademiji likovnih umjetnosti

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o slobodnoj studijskoj godini

Odluka o Kalendariju za ak.god. 2014./2015.

Odluka o povratu participacije školarine za studente navedene u odluci za ak. god. 2013./2014.

Odluka o upisima u I. godinu ak. god. 2014./2015.

Odluka o uvjetima upisa u zimski semestar ak. god. 2014./2015.

Odluka o upisu u jesenskom roku ak.god. 2014./2015.

Odluka o plaćanju participacije za materijal za ak.god. 2014./2015.

Odluka o administrativnim troškovima za upis u I. godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranog studija u ak. god. 2014./2015.

Odluka o plaćanju za pristup provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti i za pristup razredbenom postupku ak. god. 2014./2015.

Studenti

Odluka o kriterijima za uvrštavanje u kategorije najuspješnijih studenata

Odluka o kriterijima za uvrštavanje u kategorije najuspješnijih studenata (POPIS STUDENATA)

Povjerenstva

Odluka o pokretanju postupka za izbor dekana ALU za ak.god. 2014./2015. i 2015./2016.

Odluka o imenovanju povjerenstva za izbor dekana ALU

Odluka o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka glasovanja u postupku izbora dekana ALU

Ak. god. 2012./2013.

Nastava

Odluka o participaciji za materijal

Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu o pravilima participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu 

Odluka o uplati troškova za goste studente

Povjerenstva

Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenika na 4 godine (18. I. 2013.)

Ak. god. 2011./2012.

Odluka o ustroju kataloga informacija ALU

Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika