Reakreditacija ALU 2022/2023

Samoanaliza Akademija likovnih umjetnosti 2023 (hrvatski) (Link na PDF)

Samoanaliza Akademija likovnih umjetnosti 2023 (engleski) (Link na PDF)

Odluka o povjerenstvu za izradu samoanalize ALU (Link na PDF)

---

29.9.2023.

Sastanak sa studentima

Drage studentice,

Dragi studenti,

Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu naše visoko učilište posjetit će Stručno povjerenstvo. Obvezan dio protokola posjeta su odvojeni sastanci s upravom visokog učilišta, predstavnicima nastavnog osoblja i studentima.

Ljubazno Vas molimo da se

srijedu, 11. listopada 2023. s početkom u 11:30 sati

na Akademija likovnih umjetnosti, Rudolfa Kolaka 12 (Jadran film), Upravna zgrada, Vijećnica

u što većem broju odazovete na

sastanak sa Stručnim povjerenstvom

koje bi željelo čuti i vaš glas .

Više o samom postupku reakreditacije možete pronaći na mrežnoj stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili na sljedećoj poveznici.

---

Povjerljiva komunikacija

Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu Vaše visoko učilište posjetit će Stručno povjerenstvo. Želite li dostaviti svoj komentar članovima Stručnog povjerenstva, primjedbe i prijedloge ili želite li pohvaliti rad Vašega visokog učilišta ili nekih pojedinaca, slobodno iznesite svoje mišljenje putem povjerljive komunikacije https://www.azvo.hr/hr/komentari-institucija do 5. listopada 2023.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentare. Dobivene će se informacije koristiti isključivo u postupku reakreditacije Vašega visokog učilišta .


Reakreditacija ALU 2014/2015


19.5.2015.

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

REAKREDITACIJA - POZIV STUDENTIMA

Dragi i poštovani studenti,

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu trenutno prolazi postupak reakreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu naše visoko učilište posjetit će stručno povjerenstvo. Obvezan su dio protokola posjeta odvojeni sastanci s upravom visokog učilišta, predstavnicima nastavnog i nenastavnog osoblja i studentima.

Ljubazno Vas molimo da se

u srijedu 27. svibnja 2015. g. s početkom u 12:00 sati

u velikoj predavaoni, Ilica 85 (1.kat)

u što većem broju odazovete na

sastanak sa stručnim povjerenstvom

koje bi željelo čuti i vaš glas.

Više o samom postupku reakreditacije možete naći na internetskoj stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje https://www.azvo.hr/hr/vrednovanja/postupci-vrednovanja-u-visokom-obrazovanju/reakreditacija-visokih-ucilista/postupak-reakreditacije-visokih-ucilista-i-dokumenti-za-reakreditaciju-2012-2013

Link na PDF dokument

 


 

18.5.2015.

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

REAKREDITACIJA - OBAVIJEST

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu trenutno prolazi postupak reakreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu posjetit će stručno povjerenstvo. Ukoliko želite dostaviti svoj komentar članovima stručnog povjerenstva, iznijeti primjedbe, sugestije, ili želite pohvaliti rad Vaše Akademije ili nekih pojedinaca, slobodno iznesite svoje mišljenje putem povjerljive komunikacije 

http://www.azvo.hr/komentari-institucija.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentare. Dobivene će se informacije koristiti isključivo u postupku reakreditacije Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Link na PDF dokument

 


 

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu nalazi se u postupku reakreditacije visokih učilišta u akad.god. 2014/15. koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. www.azvo.hr

 

Reakreditacija je:

       Postupak vanjskog osiguravanja kvalitete

       Mehanizam provjere kompetentnosti i vjerodostojnosti visokoškolske kvalifikacije

       Sistematično mjerenje i provjera usklađenosti sa standardima koje provodi nezavisno tijelo u kojem su zastupljeni interesi dionika u sustavu

       Zaštita i podizanje kvalitete sustava visokog obrazovanja

       Prilika za samopromišljanje visokog učilišta

 

Reakreditacija ima ulogu:

       Osigurava kvalitetu: akreditacija je osnovni način jamstva studentima i javnosti o kvaliteti neke visokoškolske institucije ili programa

       Ulijeva  povjerenje u privatni sektor: potrebno zadovoljiti minimalni akademski prag

       Olakšava transfer s jednog visokog učilišta na drugo: i u nacionalnom i međunarodnom okviru mobilnosti akreditacija je indikator kvalitete za instituciju s koje i na koju student ili nastavnik dolazi

 

Svrha reakreditacije je:

       Osiguravanje kvalitete programa i institucije te očuvanje vjerodostojnosti kvalifikacije koja jamči :

- Sadržaj programa koherentan i na zadovoljavajućoj razini

- Program izvodi adekvatan nastavni kadar na adekvatan način

- Nastavna i istraživačka infrastruktura (prostorni resursi) na zadovoljavajućoj razini

- Država ima vjerodostojan sustav visokog obrazovanja