Repozitorij sadrži završne, diplomske i doktorske radove studenata ALU. Ovisno o odluci autora, neki od njih otvoreni su javnosti, a neki samo zaposlenicima i studentima Akademije, koji ih mogu pogledati uz prijavu AAI elektroničkim identitetom.

Repozitoriju možete pristupiti na sljedećoj poveznici:

https://repozitorij.alu.unizg.hr/

Studenti ALU ovdje mogu pročitati objašnjenje pojmova i opis strukture rada, glavna pravopisna pravila i najčešće pogreške, te upute za predaju:

IZRADA ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA


Završni i diplomski radovi u pisanom obliku dostupni su u fundusu i arhivu Akademije. U knjižnici se čuvaju doktorski radovi.

U prilogu je popis do sada primljenih doktorskih radova. Autori su poredani abecedno po prezimenu.

Autor

Naziv

Godina

Inv. broj

Ivana Bakal

Kazališni kostimi između performansa, instalacije i objekta – vizualno kazalište

2015.

15744

Antonija Balić Šimrak

Mekana skulptura i njezina antropomorfna preobrazba

2017.

16053

Ida Blažičko

Biomimetika u službi umjetnosti

2016.

15736

Tihoni Brčić

Međusobni utjecaji filmske grafike u američkim igranim i dokumentarnim filmovima 21. stoljeća kao predložak za grafiku dokufikcijskog filma“ Two Pink Lines“

2016.

15743

Daniela Cikatić Javorčić

Umjetnička tematizacija ženskog identiteta u reklamnom oglašavanju

2015.

15740

Meho Čaušević

Nišan – vizualizacija poimanja duše u islamu

2011.

14949

Mladen Čulić

Autentičnost i trajnost umjetničkog djela u kontekstu digitalne slike

2016.

15741

Mirjana Drempetić Hanžić Smolić

Ambijentalna skulptura u kontemplativnom okruženju

2012.

14367

Marina Đira

Bodljikava žica u vizualnim umjetnostima: simbol čežnje za otvorenim prostranstvima

2014.

15737

Ivan Fijolić

Uloga postamenta u derivatu popartističke skulpture spomeničkog predznaka

2016.

16051

Ivana Gorički

Portret autoportreta: Istraživanje vlastite umjetničke pozicije u društvenom kontekstu

2014.

15738

Dina Jakšić

O mirazu kroz umjetničko oblikovan prostor – spomenička instalacija

2014.

15364

Vanda Jurković

Reljef, priroda i egzistencija vala (valoviti reljef)

2012.

14368

Kristina Kojan

Vizualna artikulacija identiteta na primjeru tetovaža katolkinja u Bosni

2013.

15739

Lucija Konda Labaš

Pojam i uloga fakture na slici: prikaz razvitka i pokušaj definicije

2012.

14369

Igor Konjušak

Geometrija fraktala u klasičnom grafičkom okruženju

2016.

15886

Robert Kuhar

Diskontinuitet u skulpturi

2014.

15368

Goran Kujundžić

Vizualizacija principa permutacije proučena na ornamentalnim uzorcima iz Zbirke tradicijskog uporabnog tekstila Muzeja Slavonije

2014.

15370

Darko Masnec

Zagrebačka škola crtanog filma - Umjetničke i tržišne prakse u kontekstu videoigara

2017.

15883

Vjeko Matić

Kompjutorska grafika i antigravitacijska skulptura

2014.

15367

Tihomir Matijević

Skulptura u javnom prostoru kao redefiniranje identiteta grada

2012.

14366

Ines Matijević Cakić

Matriksijalne priče: vizualni izraz subjektivnog doživljaja

2016.

15742

Dijana Nazor

Slike u infracrvenom području: odlaganje vidljivoga

2017.

16050

Gloria Oreb

Grad i svjetlost na jednom njegovom mjestu: svjetlosna instalacija na Zlatnim vratima u Splitu

2015.

15363

Marijan Richter

Slika između izgleda i pogleda

2013.

15362

Mirna Rudan Lisak

Utjecaj Javljenskog i Skrjabina na novu re-produktivnu umjetničku praksu uz 3D prikaz

2013.

15369

Ana Sladetić Šabić Vizualni ogled o čistoći - Zid kao predmet, mjesto i sjećanje 2016. 15884
Damir Sokić Doktorat temeljem umjetničkih dostignuća 2018. 16834
Miran Šabić

Arhiviranje memorija - Na granici života i smrti

2017.

16052

Stjepan Šandrk

Nijeme slike: interpretacija nestalog filma u 9 slika

2015.

15366

Melinda Šefčić

Rehumanizacija i reestetizacija bolničkoga prostora - primjer likovnoga rješenja jednoga bolničkoga odjela

2018.

16741

Robert Šimrak

Doktorski rad temeljem umjetničkih postignuća: Wireframe - izložba digitalnih grafika u MUO-u

2017.

16835

Vlatka Škoro

Skulptura u kontekstu umjetne inteligencije

2018.

17003

Marko Šošić

San - slikanje sna po neposrednom promatranju

2015.

15349

Valentina Šuljić

Linija i prostor u grafičkom listu i njegovom okružju

2014.

15365

Celestina Vičević

Rekontekstualizacija grafičkog lista kao svjetlosnog objekta i ambijenta

2015.

15365