NASTAVNIČKI
ODSJEK

Razgovori na Jabukovcu

Na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti se u kontinuitetu od 2004. godine, kao poseban doprinos redovnom nastavnom programu, održava program izvannastavnih aktivnosti nazvan Razgovori na Jabukovcu. Program predstavlja predavanja otvorenog tipa namijenjena studentima svih odsjeka ALU, kao i široj kulturnoj javnosti izvan akademije.

Bez strogo zadanih okvira, predavanja ovise isključivo o senzibilitetu i osobnim pristupima gostujućih autora, a cilj im je poticanje na dijalog i komunikaciju te živo sučeljavanje različitih mišljenja i iskustava, uz aktivno uključivanje sudionika suvremene umjetničke scene i studenata umjetničkih akademija i srodnih fakulteta. Gostovanjima autora različitih generacija i profesionalnih usmjerenja nastoji se obuhvatiti širok spektar raznovrsnih tema i polja djelatnosti, poput umjetnosti, povijesti umjetnosti, dizajna, arhitekture, glazbe, likovne i vizualne edukacije i šire. Predavanja su najčešće potaknuta aktualnim izložbama i događanjima ili zanimljivim teorijskim pitanjima i umjetničkim temama.

U okviru programa omogućeno je i upoznavanje s umjetničkim radom nastavnika te studenata diplomskih i poslijediplomskih studija. Predstavljanje studenata višestruko je korisno, bilo da je riječ o predstavljanju vlastitoga rada ili iskustava sa studentske razmjene i studijskih boravaka na stranim institucijama. Student koji se predstavlja ima priliku izlagati pred auditorijem, što je korisno iskustvo i praksa za buduće umjetničko i pedagoško djelovanje.

Do sada je održan velik broj predavanja na kojima su gostovali ugledni umjetnici, studenti, profesori, povjesničari umjetnosti, kustosi, dizajneri, likovni pedagozi (Zdenko Rus, Goran Petercol, Boris Ljubičić, Nada Beroš, Damir Sokić, Goran Trbuljak, Damir Fabijanić, Alem Korkut, Željko Kipke, Silvio Vujičić, OPA – Udruga za promicanje vizualne kulture, Siniša Labrović, Feđa Vukić, Žarko Paić...).