NASTAVNIČKI
ODSJEK

Terenska nastava

Bitan dio nastavnog procesa Studija likovne kulture, uz predavanja, seminare, vježbe i mentorski rad, odvija se u okviru studijskih putovanja i terenske nastave. Terenskom nastavom studenti nadopunjuju iskustva stečena radom u atelijerima i predavaonicama Akademije i Filozofskog fakulteta.

Svake godine otvaraju se nove ili mijenjaju postojeće lokacije terenske nastave. Do sada su studenti Nastavničkog odsjeka sudjelovali u radu brojnih radionica i kolonija u sklopu programa terenske nastave:

  • Linija u pejzažu; Land Art Motovun 1997.
  • Umjetnost i priroda; Land Art/Performance/Body Art Motovun 1998.
  • Međunarodna ljetna škola likovnog odgoja i obrazovanja na otoku Hvaru
  • Kavalir 007: Linija kao prostor, Tvrđava Brod, Brodska kulturna baština/Alu Zagreb, Slavonski brod; Kavalir 2/012: Akcija u prostorima Tvrđave Brod, Slavonski Brod
  • Vis; u kontinuitetu od 2008.

Terenska nastava Metodike nastave likovne kulture uključuje hospitacije, probne i ogledne sate studenata u osnovnim školama; radionice u muzejima, galerijama, dječjim domovima, prostorima udruga za djecu s posebnim potrebama i bolničkim prostorima te projektnu nastavu čija se realizacija odvija u van-akademijskim prostorima.

U organizaciji Odsjeka za povijest umjetnosti FF, u sklopu studijskog programa povijesti i teorije umjetnosti, studenti na terenskim nastavama ostvaruju neposredni kontakt s vrhunskim spomenicima koji su ujedno i paradigmatski primjeri za pojedina povijesno-umjetnička razdoblja koja se proučavaju u okvirima redovite nastave. Također, uz stručno vodstvo profesora s Odsjeka FF-a te uz organizirane susrete s pojedinim stručnjacima čije je djelovanje usko vezano uz pojedinu lokaciju, studenti razvijaju vještine analitičkog mišljenja te stječu uvid u procese kritičkog vrednovanja pojedinih umjetničkih artefakata.