ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

Crkva sv. Brcka u Kalniku

Zidne slike iz 16. st. na svodu i dijelu istočnoga zida svetišta 

Mjerenje i ucrtavanje sondi u grafičku dokumentaciju

Crkva sv. Kuzme i Damjana u Kuzmincu, prikaz Krista koji nosi križ, zatečeno stanje


 

Crkva sv. Kuzme i Damjana u Kuzmincu, prikaz Krista koji nosi križ, stanje nakon čišćenja

Crkva sv. Lovre u Požegi, Marija s Isusom, prije reintegracije slikanog sloja

Crkva sv. Lovre u Požegi, Marija s Isusom, nakon reintegracije slikanog sloja

RESTAURATORSKA PRAKSA U HRVATSKOM RESTAURATORSKOM ZAVODU; ZIDNO SLIKARSTVO


Restauratorska praksa u HRZ-u 2016. godine - zidne slike u crkvi sv. Brcka u Kalniku

Dobra praksa suradnje Hrvatskog restauratorskog zavoda (HRZ) i Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina (OKIRU) nastavila se i u srpnju 2016. godine.  Tada je studentici 4. godine OKIRU - RS Lari Jurki omogućeno da u sklopu kolegija Restauratorska praksa III sudjeluje u konz.-rest. istraživanjima zidnih slika u crkvi sv. Brcka u Kalniku. Istraživanja su se odvijala pod vodstvom djelatnika Odjela za zidno slikarstvo i mozaik HRZ-a, višeg konzervatora-restauratora Josipa Brekala, dugogodišnjeg suradnika u praktičnoj edukaciji studenata OKIRU u pogledu konzerviranja-restauriranja zidnih slika.

Prva etapa gradnje crkve sv. Brcka u Kalniku datirana je u XIV. stoljeće, a unutrašnjost objekta krase dva povijesna sloja zidnog oslika. Stariji oslik pripada prvoj fazi izgradnje crkve, a njegovi su fragmenti sačuvani u lađi crkve. Drugi kronološki sloj zidnih slika smješten u svetištu crkve nastao je, pretpostavlja se, nakon nadogradnje kasnogotičkog, poligonalno nadsvođenog svetišta i posvećenja crkve 1518. godine. Konz.-rest. istraživanja 2016. godine bili su usmjereni upravo na oslik u svetištu.

Istražni radovi sastojali su se većinom od izrade i nadopune fotografske i grafičke dokumentacije zidnog oslika u svetištu i na trijumfalnom luku. Laserskim mjeračem ponovljena su mjerenja gabarita svetišta te je izmjeren smještaj građevinskih i konz.-rest. sondi. Također, izvedba novih sondi na trijumfalnom luku rezultirala je otkrićem novih fragmenata oslika. U svrhi provedbe laboratorijskih analiza (sastav izvornih žbukanih slojeva, prisutnost i vrsta soli, identifikacija izvornih pigmenata i veziva te veziva povijesnog retuša) uzeti su uzorci izvornih žbuka i slikanog sloja te retuša. Također je izvedeno nekoliko proba čišćenja površinske prljavštine s oslika.

Studentska praksa koja se odvijala pod nadzorom ekipe stručnjaka iz HRZ-a, ponovno se pokazala izrazito korisnom i za studente i za iskusne konzervatore-restauratore. Mentoriranje studenata u radu na objektima (građevinama) sa zidnim slikama, studentima omogućuje primjenu teorijskog znanja stečenog tijekom studija, međutim, ujedno prolaze svojevrsni ispit snalažljivosti odnosno sposobnosti prilagodbe terenskome radu. Riječ je o iskustvu koje je izrazito značajno prilikom donošenja odluke kojoj će se grani konzerviranja-restauriranja umjetnina studenti posvetiti u daljnjoj karijeri.

Restauratorska praksa u HRZ-u 2012. godine - crkva sv. Kuzme i Damjana u Kuzmincu te crkva sv. Lovre u Požegi

Kako bi se studentima omogućilo čim kvalitetnije obrazovanje, od osobite je važnosti njihova suradnja sa iskusnim stručnjacima na području zaštite kulturne baštine koji djeluju unutar Hrvatskog restauratorskog zavoda (HRZ). Iz tog je razloga, uz podršku i dobru volju istih, dvama studentima OKIRU omogućeno da u sklopu kolegija Restauratorska praksa III  tijekom ljetnih mjeseci 2012. godine izvode konzervatorsko-restauratorska istraživanja i radove na zidnim slikama odnosno programima kojih je nositelj HRZ.

Studentica Tina Bertović je izvodila istraživanja i radove na zidnim slikama iz 18. stoljeća u kapeli Muke Kristove, u crkvi sv. Kuzme i Damjana u Kuzmincu (PDF) pod voditeljstvom višeg konzervatora-restauratora Josipa Brekala (Odjel za zidno slikarstvo i mozaik u Zagrebu, HRZ).

Student Matija Deak izvodio je konzervatorsko-restauratorske radove na osliku sa prijelaza iz 13. u 14. stoljeće, u svetištu crkve sv. Lovre u Požegi (PDF) pod voditeljstvom konzervatora-restauratora savjetnika Ivana Srše (Odjel za zidno slikarstvo i mozaik u Zagrebu, HRZ).

Osim samog rada na objektima, praktičan rad na objektima podrazumijeva izradu Izvještaja o izvedenim konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima i radovima, dokumentacije koja je neizostavan dio zadaće svakog konzervatora-restauratora pa tako i naših studenata.

Restauratorska praksa u HRZ-u 2014. godine

Nastavkom suradnje Hrvatskog restauratorskog zavoda, točnije Odjela za zidno slikarstvo i mozaik HRZ-a iz Zagreba i Rijeke te OKIRU, 2014. godine je u sklopu kolegija Restauratorska praksa III  omogućen  praktičan rad na zidnim slikama trima studentima. Jednomjesečni rad studentice Ivane Pavleke, studenta Ivana Vanje Martinovića i studentice Ane Grđan na konz.-rest. projektima kojih je nositelj HRZ; crkva sv. Jurja u Lovranu i crkva sv. Kuzme i Damjana u Kuzmincu,  smatra se svojevrsnim uvodom u izradu diplomskih radova ovih triju studenata. S istraživanjima i praktičnim dijelom diplomskog rada studenti će nastaviti tijekom zimskih i proljetnih mjeseci u laboratoriju i radionicama OKIRU te potom (tijekom ljeta i jeseni 2015. godine) ponovno in situ u suradnji sa stručnjacima iz HRZ-a. Na taj način omogućena su, s prvim korakom, istraživanja zatečenog stanja umjetnine, izvedba sustavnih proba tretmana u svrhu odabira najadekvatnijih materijala i metoda te izrada plana radova, a u drugom koraku konačan konzervatorsko-restauratorski tretman zidne slike u skladu sa prethodnim rezultatima istraživanja.

Značajan doprinos kvaliteti istraživanja u sklopu spomenutih diplomskih radova očekuje se od suradnje studenata sa voditeljima radova na spomenutim objektima HRZ-a (konz.-rest. Kristina Krulić i viši konz.-rest. Josip Brekalo), voditeljem Prirodoslovnog laboratorija HRZ-a dr.sc. Domagojem Mudronjom, prof.dr.sc. Felicitom Briški sa Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu te sa dr. Sabinom Kramar iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije.

Restauratorska praksa na zidnim slikama u crkvi sv. Katarine u Vodnjanu 2017. godine

Restauratorska praksa na zidnim slikama u župnoj crkvi sv. Jurja u Lovranu

Restauratorska praksa na zidnim slikama u kapeli Muke Kristove crkve sv. Kuzme i Damjana u Kuzmincu

Restauratorska praksa na zidnoj slici u svetištu crkve  sv. Kuzme i Damjana u Kuzmincu