Joseph Wlha - Fotografski albumi

Joseph Wlha (1842. – 1918.) pripada skupini relativno slabo istraženih austrijskih fotografa čija se glavna djelatnost odvija u zadnjoj četvrti 19. stoljeća. Za naše je krajeve iznimno važan, jer je kao dopisni član Središnjega povjerenstva za umjetničke i povijesne spomenike u Beču (Central Commission für Kunst- und historische Denkmale) proputovao Dalmacijom i fotografirao našu graditeljsku i arheološku baštinu. Te su fotografije danas vrijedan izvor informacija, osobito za restauratorske zahvate.

Sa stranice www. zadaretro prenosimo kako su tadašnje novine doživjele Wlhin posjet:

http://zadaretro.info/fotografija/08_belle_epoque/08_belle_epoque_1.htm:

„U svibnju 1899. „stigao je u Dalmaciju fotograf Josip Vlha iz Beča. On namjerava načiniti zbirku svih umjetničkih tvorevina, koje se nalaze u Dalmaciji. Tu zbirku hoće da izloži na parižkoj izložbi. Ova njegova namjera u velike koristi našoj zemlji, tim, što, svraća pažnju internacionalne publike na Dalmaciju i pozivlje je da ju posjeti. S druge strane služi Dalmaciji na čast. Zato ˝Dručtvo za promicanje narodno-gospodarskih interesa kraljevine Dalmacije˝ moli najučtivije sve one, kojima se rečeni Vlha obrati za dopust i pomoć, neka budu gotovi da mu pomognu i neka mu pokažu sve ono, što je vriedno da se snimi“ [5351, 5350]. (…) Na Svjetskoj izložbi u Parizu 1900. izložena su dva njegova golema albuma „najljepših mjesta Dalmacije“, a određen broj fotografija instaliran u okvirima na rotirajućem stalku [5368, 5376].“

Knjižnica ALU u posjedu je nekoliko dobro očuvanih albuma s Wlhinim fotografijama. Tu su: Split, Šibenik, Trogir,  Dubrovnik, te zajednička Krk  / Rab i Hvar / Korčula / Kotor / Šibenik. Sačuvane su i 2 fotografije iz katedrale u Zagrebu: propovjedaonica i Oltar posljednje Kristove večere.

 

Arhiva

Miroslav Kraljević

Ivan Meštrović

Joseph Wlha

Krizman & Höcker

Anton Seder

Ćiril Metod Iveković

Spot

Bit international