ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

Konzervatorsko - restauratorski radovi na atici desnog bočnog oltara sv. Ane u kapeli sv. Jakova na Očuri uz prilog terminologiji dijelova baroknih oltara 18. st. u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnoj slici u luneti nad portalom kapele Ranjenog Isusa, Novo Čiče

Fragment zidne slike Osvalda Biertija sa svoda crkve Blažene Djevice Marije u Jastrebarskom

Petar Štember
“Kompozicija”

Blažena djevica Marija s Djetetom iz poklonca u Hromcu

Sv. Filip i Jakov
- restauracija svijećnjaka

Satir i seljak

Sv. Filip i Jakov
- kanonska pločica

Sv. Mihael

Blažena djevica Marija s djetešcem Isusom

Haulikov ljetnikovac (Maksimir)

Brodogradilište

Sv. Franjo Ksaverski

Poklonstvo Sveta tri kralja

Ljetnikovac biskupa Haulika

Bezgriješno začeće

Isus na križu

Sv. Petar i Pavao

Ezop

Sv. Lucija

Sv. Franjo Solanski

Sv. Paškal Bajlonski

Sv. apostol Petar

Portret Carla Catinellija Obradića

Sv. Barbara

„Portret gospodina Grünwalda“

Ulazak Noine obitelji i životinja u korablju

Fragment zidne slike u dvorcu Brezovica

"Anđeo" iz župe Lešće na Dobri

Skulptura sv. Josipa iz župne Crkve Sv. Jurja Mučenika

Portret Božidara Zajčića

Diplomski radovi

  

Upute za izradu pisanog dijela diplomskog rada OKIRU 2015.
(nadopuna 06.08.2015, objavljeno 11.05.2016.)

Konzervatorsko - restauratorski radovi na atici desnog bočnog oltara sv. Ane u kapeli sv. Jakova na Očuri uz prilog terminologiji dijelova baroknih oltara 18. st. u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Diplomand: Ivan Goldin
Mentorica: izv. prof. mr. art. Zvjezdana Jembrih
Komentorica: dipl. pov. umj. Tajana Vrhovec Škalamera

Sažetak

Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnoj slici u luneti nad portalom kapele Ranjenog Isusa, Novo Čiče

Diplomantica: Kristina Cvija
Mentorica: izv. prof. mr. art. Suzana Damiani

Sažetak

Konzervatorsko-restauratorski radovi na fragmentu transfera zidne slike Osvalda Biertija sa svoda crkve Blažene Djevice Marije u Jastrebarskom

Diplomand: Dominik Marijić
Mentorica: izv. prof. mr. art. Suzana Damiani

Sažetak

Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici Kompozicija Petra Štembere iz Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu

Diplomantica: Katarina Apolonio
Mentorica: izv. prof. mr. art. Tamara Ukrainčik
Komentor: izv. prof. dr. sc. Vladan Desnica

Sažetak

Znanstveno-istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi na drvenoj polikromiranoj skulpturi Blažene Djevice Marije s Djetetom iz poklonca u Hromcu

Diplomantica: Valentina Bakša
Mentorica: izv. prof. mr. art. Zvjezdana Jembrih
Komentorica: dr. sc. Irina Pucić

Sažetak (PDF dokument)

Konzervatorsko-restauratorski radovi na drvenim polikromiranim svijećnjacima iz kapele sv. Filipa i Jakova u Gradišću

Paula Bule

Sažetak

Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici „Satir i seljak” Miroslava Kraljevića i kopija kao edukativni medij

Mirna Međeral

Sažetak

Konzervatorsko-restauratorski radovi na kanonskim pločicama iz kapele Sv. Filipa i Jakova u Gradišću, uz osvrt na njihovu liturgijsku ulogu kroz povijest

Petra Lulić

mentorica izv. prof. mr. art. Zvjezdana Jembrih

Sažetak (PDF dokument)

Konzervatorsko-restauratorski radovi i video dokumentiranje na skulpturi sv. Mihaela arkanđela iz kapele sv. Petra u Taborištu

Ivan Tibor Grujić

Sažetak

Konzervatorsko-restauratorski radovi na transferu fragmenta iz poklonca Blažene Djevice Marije s djetetom Isusom Kristom

Marija Elena Lučić

Sažetak

Istraživanja i problem vlage u zgradi Haulikovog ljetnikovca u Maksimiru

Borna Nikola Žeželj

Sažetak

Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici „Brodogradilište“, nepoznatog autora

Lara Kreš

Sažetak

Konzervatorsko-restauratorski radovi na polikromiranoj drvenoj skulpturi sv. Franje Ksaverskog iz kapele sv. Jakova na Očuri, uz osvrt na povijesne i konzervatorske aspekte tog objekta

Karlo Vučković

Sažetak

Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici „Poklonstvo Sveta tri kralja” i pripadajućem ukrasnom okviru

Petra Richter

Sažetak

Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnoj slici u ljetnikovcu biskupa Haulika

Ana Jukić

Sažetak

Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici „Bezgriješno začeće“ i rendgenska radiografija u svrhu dijagnosticiranja umjetnina

Mislav Fleck

Sažetak

Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici „Isus na križu”

Ana-Marija Ljubo

Sažetak

Nedestruktivne istraživačke metode na štafelajnim slikama na drvu

Maja Vurušić

Sažetak

Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici „Ezop” i pripadajućem ukrasnom okviru

Marija Kalmeta

Sažetak

Konzervatorsko - restauratorski radovi na slici „Pala Sv. Lucije“

Lucija Štefančić

Sažetak

Konzervatorsko - restauratorski radovi na slici „Sv. Franjo Solanski“ i pripadajućem ukrasnom okviru

Antonia Matković

Sažetak

Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici  „Sv. Paškal Bajlonski“ i platno kao nosilac u štafelajnom  slikarstvu

Ana Šarić

Sažetak

Konzervatorsko-restauratorski radovi na ikoni „Sv. Petar“ i pregled  metoda restauriranja drvenog nosioca kroz povijest

Maja Sučević Miklin

Sažetak

Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici "Portret Carla Catinellija Obradića"

Jurica Milinković

Sažetak

Konzervatorsko-restauratorski radovi na drvenoj polikromiranoj skulpturi Sv. Barbare iz Samoborskog muzeja

Ines Kobas

Sažetak

Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici „Portret gospodina Grünwalda“ i pripadajućem ukrasnom okviru

Dubravko Jurčić

Sažetak

Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici „Ulazak Noine obitelji i životinja u korablju“

Barbara Horvat

Sažetak

Konzervatorsko-restauratorski radovi na fragmentu zidne slike u dvorcu Brezovica

Marko Buljan

Sažetak

Konzervatorsko-restauratorski radovi na skulpturi "Anđeo" iz župe Lešće na Dobri i kratki osvrt na problematiku sakralne skulpture 19. stoljeća

Jan Posednik

Sažetak

Konzervatorsko restauratorski radovi na drvenoj polikromiranoj skulpturi sv. Josipa i prijedlog preventivne zaštite improvizirane sakralne zbirke u župnoj crkvi sv. Jurja mučenika u Gorincima

Stela Cunjak

Sažetak

Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici “Portret Božidara Zajčića” s ukrasnim okvirom, autora Pjera Križanića, i solvent gelovi u restauriranju umjetnina

Marina Fernežir

Sažetak