Ostalo

Procedura dostavljanja sklopljenih ugovora iz kojih proizlaze financijski učinci

Procedura blagajničkog poslovanja ALU

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga ALU

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka ALU

Informativni troškovi nabave materijala za nastavu (Papir i karton, pribor i alat koji se koriste u nastavi, boje i otapala)

Evidencija za obračun naknade troškova prijevoza zaposlenika i Uputa za ostvarivanje prava na naknadu troškova + Izvješće o prijeđenoj udaljenosti pri dolasku na posao i odlasku s posla

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

IZJAVA Primatelja drugog dohotka

Zahtjev za službeni put ALU

UPLATE ALU 2023 (iznosi naknada i pozivi na broj)

Uplatnica ALU

Pozivi na broj za uplatu školarine

Uspostava sustava anonimnih prijava neprihvatljivih oblika ponašanja u akademskoj zajednici

Ostvarivanje zdrastvene zaštite u državama članicama Europske unije nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

Ugovor o donaciji (obrazac) (zadnja izmjena 14. veljače 2018.)

Izjava voditelja - voditeljice programa (Link na PDF)

Autorski ugovor - novi obrazac (Link na .DOCX)

Obrazac primopredajnog zapisnika - potvrde o izvršenom djelu (Link na .DOCX)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJEM POTVRDA ZA UMJETNIČKO-NASTAVNO ZVANJE