NASTAVNIČKI
ODSJEK

Nastavnički odsjek

Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu utemeljena je 1907. godine, kad s radom započinju odsjeci za slikarstvo i kiparstvo te Odsjek za kandidate učitelja risanja iz kojeg je izrastao Nastavnički odsjek.

Nastavnički odsjek organizira Studij likovne kulture koji se izvodi na dvije razine: trogodišnjoj preddiplomskoj i dvogodišnjoj diplomskoj razini studija. Studij se ostvaruje u suradnji s Odsjekom za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Studij likovne kulture pored slikarstva, kiparstva, grafike, primijenjene grafike i novih medija, obuhvaća i opsežan program povijesti umjetnosti i likovne teorije, kao i psihološko-pedagoško-didaktičku grupu predmeta s odgovarajućim vježbama. Cilj je kroz praktični i teorijski rad, suvremenim pristupom, sredstvima i metodama, obrazovati umjetnike/profesore koji će nakon završenog preddiplomskog i diplomskog studija raditi i djelovati na širokom području vizualne kulture i likovnih umjetnosti te biti sposobni povezati vlastitu umjetničku praksu i edukaciju.

Svojim jedinstvenim multidisciplinarnim pristupom Nastavnički odsjek tako predstavlja “akademiju u malom”, uspješno spajajući područja umjetnosti, kulture, obrazovanja i drugih oblika društvenog, znanstvenog i umjetničkog djelovanja i istraživanja.

Nastava preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Likovna kultura odvija se u klasama-atelijerima i radionicama u zgradama ALU, Jabukovac 10 i Ilica 85, te na drugim sastavnicama zagrebačkog Sveučilišta (Filozofski fakultet), kao i putem organiziranih terenskih nastava.